حفاری بزرگ – نیلوفر شیدمهر

کنده اند زیر ایران و ایرانی
خاوران و
بزرگ خاوران ها را

برای هشتاد میلیون رنجبر
هشتاد میلیون اسیر
جای مردگی هست

تا درو می کند
رگبار خشونت
نیزارها را

و می راند به لبه کوره ها
عاصیان از رنج
سر باز زننده را

چهل سال است
کنده اند
و همچنان می کنند

از ایران نیز
بیرون زده گورها
گورستان هایی ناشناخته

برای رنجبرانی
گماشته
به کندن گورِ خویش

چهل سال گورکنی
و هنوز
کنده نشده اند

می ترسم انقدر بمانند
که زنده ای نماند
جمعی نماند

مادری، دادخواهی
موجودی نماند
نامدفون در رنجِ خویش

 می ترسم انقدر بمانند
که آب و خاکی نماند
حتی آنورِ آبی

نشانی نماند
از ایران و ایرانی ی و ما
پراکنده گان ایران نیز!

نیلوفر شیدمهر
۱۷ دسامبر ۲۰۱۹

https://nilofarshidmehr.com/
https://nilofarshidmehr.com/
بيشتر بخوانید:  داستانک: کعبُ الالی - نيلوفر شيدمهر

https://akhbar-rooz.com/?p=15694 لينک کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها