پروین اشرفی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

فمینیسم ۹۹ درصدی ها جایگزینی برای مبارزه طبقاتی نیست
یک جبهه دیگر در درون آن است

گفتگو –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹٨ (۲۵ اوت ۲۰۱۹)
سرمایه داری، عشیره ای تر، فرقه ای تر و رانتی تر از همیشه
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹٨ (۹ اوت ۲۰۱۹)
آنچه که باید در باره اعتراضات هنگ کنگ بدانید
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣۹٨ (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
زنان حق اعتصاب سیاسی را بازپس می گیرند
زنان –  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣۹۷ (۲۲ فوریه ۲۰۱۹)
توجیه ناپذیر: ادلب و چپ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣۹۷ (۱٨ سپتامبر ۲۰۱٨)
برندگان احتمالی در مسابقه بازسازی سوریه
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۶ (۱۴ ژانویه ۲۰۱٨)
در همبستگی با طبقه کارگر سوریه و ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۶ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۷)
زنان انقلابی در الجزایر و فلسطین
تکرار تاریخ؟

زنان –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۶ (۲ دسامبر ۲۰۱۷)
آزار و اذیت جنسی تنها آغاز آن می باشد
زنان –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۶ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۷)
بردگی کار در پشت میله های آهنی ، سود آوری صنایع زندان
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱ می ۲۰۱۷)
هنگامی که زنان بر سر دستمزد مذاکره می کنند
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۶ (۴ آوریل ۲۰۱۷)
محیط زیست و جنسیت
زنان –  تاریخ انتشار : ٨ فروردین ۱٣۹۶ (۲٨ مارس ۲۰۱۷)
بازگشت به نوستالژی: تحلیف ریاست جمهوری دونالد جِی ترامپ
جهان –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۵ (۲۲ فوریه ۲۰۱۷)
معامله پست رهبران کارگری با ترامپ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۵ (۱۷ فوریه ۲۰۱۷)
تصمیم ترامپ به خروج از TPP
به منظور حمایت از فرقه ای از ابرثروتمندان

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۵ (۱۰ فوریه ۲۰۱۷)
جنگ های مرزی
تاجران تسلیحات از تراژدی پناهندگی اروپا سود میبرند

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣۹۵ (۶ ژوئیه ۲۰۱۶)
نانسی فریزر
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوریل ۲۰۱۶)
فمینیسم ضد سرمایه داری
زنان –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۵ (۱٨ آوریل ۲۰۱۶)
تجارت سکس و تن فروشی
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹۵ (۹ آوریل ۲۰۱۶)
ایالات متحده آمریکا وارد عصر سیاسی نوینی میشود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۵ (٣ آوریل ۲۰۱۶)
درک مارکسیسم و سوسیالیسم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ۱٣۹۵ (٣۰ مارس ۲۰۱۶)
چرا ناگهان میلیون ها سوسیالیست در آمریکا وجود دارد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۴ (۱۴ مارس ۲۰۱۶)
گذری بر انگاره های ذهنی جنسیتی
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۴ (۷ مارس ۲۰۱۶)
مارکسیسم و روانشناسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۴ (۹ فوریه ۲۰۱۶)
آلترناتیوهای سرمایه داری نئولیبرال
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۴ (۹ ژانویه ۲۰۱۶)
هیچ چیز اسرارآمیزی در مورد دولت اسلامی وجود ندارد
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۴ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۵)
تغییرات اقلیمی را جدی بگیریم
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۴ (۹ دسامبر ۲۰۱۵)
همبستگی به جای سلسله مراتب به مثابه “عقل سلیم”
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
در زمانه پروانه ها
پروانه ها هنوز به شمع تو پیله اند

زنان –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۵)
یک شهر جهانی خالی شده از واقعیات ناخوشایند
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۵)
خطر: رکود جهانی در پیش است
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۴ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۵)
چگونه به یک تمدن زیست محیطی میرسیم و چه کسی آنرا میسازد؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۴ (۵ نوامبر ۲۰۱۵)
فراتر از ان دی پی (حزب دموکراتیک نوین)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۴ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۵)
واشنگتن و مسکو! به بمباران خاتمه دهید و حمایت از دیکتاتورها را متوقف سازید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۴ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۵)
پایان بخشیدن به بحران انسانی
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
ضد-سیاست الکسیس تسیپراس
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۴ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵)
از بیهوده گی تا تراژدی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۵)
“آلمان هرگز نپرداخت”
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣۹۴ (۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
یونان : شکست و یا پیروزی تاریخی؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۴ (۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
پول کمک مالی به یونان کجا رفت؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹۴ (۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
همه پرسی یونان، یک تیر و دو نشان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۴ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۵)
اروپا حاضر است یونان را بکشد تا “تینا” زنده بماند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۴ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۵)
روزا لوکزامبورگ در قرن بیست و یکم
بیش از یک قهرمان

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۵)
فمینیست های کارگاه های تولیدی
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۵)
موج اعتصابات کارگری در آلمان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹۴ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۵)
بسته ریاضت کشی قریب الوقوع
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۴ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۵)
زلزله سیاسی در انتخابات ترکیه
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹۴ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۵)
یونان : نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۶)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۴ (۴ ژوئن ۲۰۱۵)
یونان : نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۵)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۴ (٣۰ می ۲۰۱۵)
یونان : نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۴)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۴ (۲۵ می ۲۰۱۵)
یونان : نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۴ (۲۲ می ۲۰۱۵)
یونان: نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۹ می ۲۰۱۵)
یونان: نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۶ می ۲۰۱۵)
کاش فریناز، خود هتل تارا را به آتش می کشید
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۹ می ۲۰۱۵)
عصر ریاضت کشی و تشدید شکاف جنسیتی
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣۹۴ (٣۰ آوریل ۲۰۱۵)
فقط سه گزینه برای سیریزا باقی مانده است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۷ آوریل ۲۰۱۵)
یونان در صد روز آینده
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۲ آوریل ۲۰۱۵)
۵ دلیل برای اینکه چرا هیلاری کلینتون برای زنان خوب نخواهد بود
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۴ (۱٨ آوریل ۲۰۱۵)

https://akhbar-rooz.com/?p=4970 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: