ادامه حمایت کارگران ایران از اعتصاب کارگران صنعت نفت

پیوستن کارگران ۶۱ شرکت به اعتصاب صنعت نفت، گاز و پتروشیمی: حمایت سندیکای  هفت‌تپه و اتوبوسرانی تهران | ایران اینترنشنال

جمعی از کارگران هفت تپه در بخشهای مختلف :

به همکاران عزیز اعتصابی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

کارگران عزیز اعتصابی سلام گرم ما از هفت تپه را بپذیرید. درود بر اتحاد و همت تون. ما در هفت تپه با دل و جان از مطالبات برحق شما عزیزان که حرف دل همه کارگران و مردم زحمتکش کشور است حمایت می کنیم. ما معتقدیم که تنها قدرت واقعی اتحاد کارگران و بمیدان آمدن یکپارچه آنهاست که هر حساب و کتاب دیگری را تحت تاثیر قرار می دهد. باید این اتحاد را از پائین و با اتکا به خرد جمعی تامین کرد. باید این اتحاد را نگهداشت و تقویت کرد و تنها راه اینکار متکی شدن به خرد جمعی و منفعت جمعی کارگران است. هر سیاستی که جمع کارگران را از تلاش برای منافع واحد جدا می کند، قطعا به نتایج مورد نظر نمی رسد.

یک هشدار رفیقانه و دوستانه
همکاران عزیز شما بسیار باتجربه هستید و در صنعتی مثل نفت و گاز همیشه سرمشق کارگران ایران بودید. شوراهای کارگری شما در دوران انقلاب در خاطرات پدران ما هنوز زنده اند. با احترام به این سابقه و شما عزیزان، باید بدانیم که دشمن بیکار نمی نشیند. در درون خود ما همیشه تمایلاتی هستند که چشم شان بیشتر به بالا و کمتر به پائین است. حرف ما اینست که این باید برعکس باشد. یعنی چشم مان اساسا به پائین باشد و در هر موردی که تشخیص می دهیم با تکیه به قدرت در پائین در بالا هم مانور بدهیم. مذاکره یک بخش از مبارزه و اعتصاب است. مذاکره وقتی موفق است که قدرت اعتصاب خود را تحمیل کرده است. مذاکره بدون پشتوانه اما خوره اتحاد می شود و آنرا نابود و ضعیف می کند.

نکته مهم تر عناصری هستند که تحت نام “نظر دیگر” اعتصاب کارگران را تخریب و یا به کج راهه می برند تا شکست دهند و تفرقه ایجاد کنند. این تجربه زیسته ما در هفت تپه است. شورای اسلامی کار، تملق گویان کارفرما و مدیریت ضد کارگر، عناصر امنیتی امثال رضا رخشان که مدافع تداوم خصوصی سازی و ظلم کارفرما به کارگران هستند، عناصری که با زبان کارفرمایان و صاحبان مفتخور صنایع حرف می زنند، امثال اینها را هم می شود میان شما عزیزان مشاهده کرد. آن سیاستی که می خواهد اعتصاب را بدون هیچ دستاوردی تمام کند، آن سیاستی که کارگران را از محل کار دور می کند و از تجمع کارگران وحشت دارد و آنرا “امنیتی شدن اعتصاب” می نامد، اینها هر کسی باشند طرفدار زنگنه و کارفرمایان و مدیران و بالائی ها هستند. اینها از عزیزان کارگر صنعت نفت و گاز نیستند.

مهمترین نقطه قوت شما اینست که زمینه اتحاد کارگر پیمانی و رسمی را مثل یک زنجیر محکم کنید. برای این به خرد جمعی تکیه کنید و هرجا حرف واحد را با اتکا به نیروی جمع اعلام کنید. این راه شکستن همه توطئه ها، راه مقابله با سازش های نابجا، راه تحقق مطالبات و راه گسترش اتحاد کارگری است.

تنها تحفه ای که داریم پیشکش یک دسته ساقه نیشکر سبز به سبزی جان های شیفته شما عزیزان و شعار “کارگر نفت و گاز اتحاد اتحاد” است. پیروزی تان را آرزومندیم. از کارگران سراسر کشور می خواهیم که از خواستهای برحق کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، از حق تشکل و اعتصاب و تجمع، از ایجاد شوراهای مستقل کارگری حمایت کنید.

جمعی از کارگران هفت تپه در بخشهای مختلف
۶ تیر ۱۴۰۰

بیانیه، کارگران و فعالین کارگری سنندج، در حمایت از اعتصابات سراسری کارگران!

امروزه دیگر، بر کسی پوشیده نیست که جوش و خروش‌ طبقه‌ی کارگر ایران تابع فراز و فرودهای اقتصادی جامعه بوده، و تکانه‌های ریز و درشت جنبش کارگری همواره نمایان‌گر سطوح مختلف بحران‌های مختلف آن می‌باشد.

در پرتو چنین رَهیافتی و با نظر داشت این واقعیت که اعمال سیاستهای خصوصی سازی با هدف هر چه ارزانتر کردن نیروی کار کارگران تا چه اندازه ای زندگی زحمتکشان و توده های به تنگ آمده از ستم و نابرابری را با فقر و فلاکت روز افزون روبه رو کرده است، و تا جایی که ما هر روز شاهد گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری در جای جای این کشور پهناور می باشیم.

پیرو همین اعتراضات و اعتصابات روزافزون کارگری و اجتماعی، در روزهای اخیر شاهد بودیم که کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی نقاط مختلف کشور در اعتراض به پایین بودن دستمزدها، نبود مرخصی متناسب با سختی کار، وضعیت قراردادهای کاری، شرایط غیراستاندارد محیط‌های کار و همچنین وضعیت اَسَفناک خوابگاه‌هایشان، دست به اعتصابات گسترده‌ای زده، و خواستار محقق شدن فوری مطالباتشان شدند. کارگران به صراحت در بیانیه خود اعلام کرده‌اند که “ما خواهان تحقق حقوق پایه‌ای و برخورداری از درمان و تحصیل رایگان برای همه‌ی مردم هستیم”. کارگران نفت، آن رهبران سرسخت دیروز در گام نخست دیوار جداسازی با سایر کارگران در بخش‌های مختلف را فرو ریخته و در قامت بخش پیشرو و مبارز طبقه‌ی کارگر ظاهر شده، و با همبستگی و اتحاد خود خواستار سراسری شدن اعتصابات و مبارزات کارگری شدند.

ما کارگران و فعالین کارگری امضای کننده این بیانیه در سنندج، ضمن اعلام حمایت گسترده از این حرکت و تلاش برای پیروزی آن، بر هم سرنوشتی یکایک اعضای طبقه کارگر در ایران تاکید می‌ورزیم؛ و هم‌صدا با سایر هم طبقه‌ایی‌هایمان رفاه، امنیت شغلی، حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و حق اعتصاب و اعتراض در محیط کار را جزء بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق کارگران می‌دانیم، و تهدید به اخراج هفتصد کارگر شاغل در پالایشگاه تهران را به شدت محکوم می‌کنیم.

اسامی امضا کنندگان‌:

۱_ یدالله قطبی

۲_خالد حسینی

۳_مظفر صالح نیا

۴_ مجید حمیدی

۵_هاشم رستمی

۶_ شیث امانی

۷_غالب حسینی

۸_ آرمین شریفه

۹-برهان سعیدی

۹_ لطف الله احمدی

۱۰_ جلیل محمدی

۱۱_صدیق محمودی

۱۲_زاهد مرادیان

۱۳_ مریم صادقی

۱۴_صدیق صبحانی

۱۵_ ایوب محمدی

۱۶_ بختیار سعیدی

۱۷_ نامق بابا خانی

۱۸_ حامد محمودی نژاد

۱۹_ عباس اندریانی

۲۰_ پروین نامداری

۲۱_ بهزاد زمانی

۲۲_ صدیق فتاحی

۲۳_ رفیق کریمی

۲۴_ احمد قمری

۲۵_ عبدالله خانی

۲۶_ سعید محمدی

۲۷_ زانیا دباغیان

۲۸_ محمد خان گویلیان

۲۹_ شادمان بنی بشر

۳۰_ حسن حسن آبادی

۳۱_ حسین قمری

۳۲_ رحمان رحیمی

۳۳_ آرام زندی

۳۴_ پیام فتحی

۳۵_ خلیل کریمی

۳۶_ شمس الدین مرادی

۳۷_ جمال کاظمی

۳۸_ حمید صادقی

۳۹_ طیب چتانی

۴۰_ خبات دهدار

۴۱_ فرهاد زندی

۴۲_ بهنام فاتحی

۴۳_جواد اسماعیلی

۴۴_ صدیق امجدی

۴۵_ محمد مرادی

۴۶_ مظفر اسدی

۴۷_مریم میره کی

۴۸_ گلباغ بهمنی

۴۹_ فواد زندی

۵۰_ ادیب سوره بومه

۵۱_ فرامرز شریعتی

۵۲_ ابولحسن کمانگر

۵۳_ جلیل دانایی

۵۴_ حسن قادری

۵۵_ ارس کریمی

۵۶_ توفیق اسدی

۵۷_ دلیر نصرالهی

۵۸_ زانیار پورعابد

۵۹_ علی سهرابی

۶۰_ اشرف پیرخضری

۶۱_ آرمان محمدی نوره

۶۲_ شریف ساعدپناه

۶۳_ هاوژین لطیفی

۶۴_ علی صالحی

۶۵_ جبار قادری

۶۷_ موسی محمدی نوره

۶۸_وریا قمری

۶۹_ عدنان فتحی

۷۰_ آرمان نوری زاد

۷۱_پیشکو فاتحی

۷۲_ غلامرضا شریفه

۷۳_ فرشاد فتحی

۷۴_ پریسا خانزاذپور

۷۵_ سید هادی احمدی

۷۶_ فرهاد چتانی

۷۷_ بهزاد عزیزی

۷۸_ هوشیار چتانی

۷۹_ رحمت محمدی نوره

۸۰_ کاوه احمدی

۸۱_ مهدی غفاری

۸۲_ عمران غفاری

۸۳_ آزاد محمدی نوره

۸۴_ حامد محمدی نوره

۸۵_ نامق نوری

۸۶_ افسر کریمی

۸۷_ کاوه کریمی

۸۸_ صفر صادقیان

۸۹_ صالح خداکریمیان

۹۰_ یونس کریمه

۹۱_ سید مهدی نقشبندی

۹۲_ جلال خدامرادی

۹۳_ عدنان قادری

۹۴_ حیدر آخته

۹۵_ ابراهیم صادقیان

۹۶_ رامین صالحی

۹۷_ صالح اورامی نژاد

۹۸_ محمد استادی

۹۹_ عزت گویلیان

۱۰۰_ محمد گویلیان

۱۰۱_ فریدون زمانی

خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند

https://akhbar-rooz.com/?p=117816 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More