تناقضات اصلاح طلبی حکومتی در فاز گذار از دین سالاری به دموکراسی! – بهزاد کریمی

 پرسشی که هر تحلیل گر و کنشگر می‌باید به آن پاسخ دهد این است که: اصلاح طلبان چه چیزی را اعم از حقوقی و حقیقی می‌خواهند در جمهوری اسلامی اصلاح کنند و متکی بر کدامین ظرفیت‌ها؟ تیپ فکری من در همان سال...

 پرسشی که هر تحلیل گر و کنشگر می‌باید به آن پاسخ دهد این است که: اصلاح طلبان چه چیزی را اعم از حقوقی و حقیقی می‌خواهند در جمهوری اسلامی اصلاح کنند و متکی بر کدامین ظرفیت‌ها؟ تیپ فکری من در همان سال نخست فراز اصلاح طلبی اعلام داشته بود: “اصلاح طلبی آری، ولایت فقیه نه!”. یعنی در برابر اصلاح نیستیم و معتقد به از سر گذراندن این تجربه در جامعه هستیم اما چشم اندازی برای آن نمی‌بینیم. داوری زمان در این باره چیست؟ آیا مشروطه سازی ولایت به بار نشست یا که برچیدن بساط ولایت در دستور نشست؟

موضوع

روز ٢٩ اوت به لطف و ابتکار نهاد تازه تاسیس موسوم به “در راه بنیادی برای جمهوری و دمکراسی” گفتگوی جمعی با دو سخنران اصلی آقای اکبر کرمی و اینجانب در کلاب هاوس برگزار شد که موضوع آن “فراز و فرود اصلاح‌طلبی! تداوم، بن‌بست یا پایان؟” بود. آقای کرمی کار خوبی کرد که هم پیش از برگزاری برنامه، فشرده موضع خود را پیشاپیش در آفیش تبلیغاتی مربوطه اعلام داشت و هم دو روز بعد از نشست مجازی، طی نوشته‌ای بسیار تفصیلی به توضیح کتبی کلام شفاهی‌اش‌‌‌ با عنوان “تا پایان اصلاحات راه درازی مانده است” برخاست. عنوانی که، مرا مجاز می‌دارد تا به استناد مفاد نوشته‌ خودشان، آن را در گزاره “تا پایان اصلاحات [در جمهوری اسلامی] راه درازی مانده است” بخوانم. با چنین تدقیقی، بحث از کلی‌گویی رها خواهد شد و در متن موضوع خواهیم ماند.

مقاله‌ی حاضر که متوجه واکاوی نگاه ناظر بر نوشته ایشان است، نه به هر گزاره‌ی آمده در آن نوشته خواهد پرداخت و نه بر همه موضوعات مطروحه مکث خواهد داشت. ورود در هر گفته‌ی ایشان، شنا در دریایی از گزاره‌های نقیض خواهد بود که مناسب است از آن پرهیز شود. موضوع محوری بحث که به خودی خود نیز بغرنج است، نیاز به پیچیده‌تر کردن ندارد و بنابراین درست نیست ابهامات در ذهن اندیشنده پیرامون آن، موجب از شفافیت انداختن صورت مسئله شود. قصد من در این نقادی، صرفا پرداختن به جوهر گفتار و درونمایه‌ی نوشته ایشان است و آن هم به این دلیل که خصلت نمونه‌وار دارد و در سپهر سیاسی کنونی ایران، اندیشه، منش و روش طیف معینی را بازتاب می‌دهد. نوع نگاه، استدلال‌ها و روانشناسی نهفته در نوشته اقای کرمی را می‌توان نماد اصلاح طلب حکومتی در حال گذار از جمهوری اسلامی دانست و اهمیت نقد آن نیز به همین است.

این نیز جا دارد که پیش از ورود در نقد، به یک نقطه قوت و یک نقطه ضعف همزمان چه در گفتاری که ایشان داشته و چه در نوشتاری که ارایه داده است اشاره شود. نقطه قوت اینکه: نوشته‌ای است حامل اندیشه‌ و نویسنده‌اش در عین ترمزگیری‌های فلج کننده، گام در پی حقیقت‌ ‌دارد و دست به پروازهای اندیشگی جسورانه گرچه توام با خیال‌پردازی‌ می‌زند. در متن فکرکردن‌ها، نکات ظریف و بدیعی را پیش می‌کشد و ذهناً و نظراً در زمره پیشروان نحله اصلاح طلب مستعد عبور از جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. نقطه‌ی ضعف اما آنجاست که ایشان دچار ‌تام ‌پنداری در اندیشه خویش است و از چنین جایگاهی نه فقط به صرافت پنددادن‌ برای هر دو کرانه خود می‌افتد بلکه برچسب “نداشتن شهامت بیان” به غیر خود می‌زند و “حریف”‌اش را مفتخر به فقر “فلسفه سیاسی” می‌کند. نقطه ضعف‌ای که ضمناً همراه عارضه‌ای است در بسیاری از اصلاح طلبان رو به دگردیسی‌گذاشته اما گرفتار در نافروتنی و تفاخر در متن بازاندیشی‌ها. در تحولات اندیشه‌ای این تیپ، ایده‌های دمکراسی، جمهوری، سکولاریسم و جامعه مدنی گویا با آنها شروع می‌شود و از همین منظر نیز، در خود رسالت تعلیم دیگران می‌بینند‌.

معضل کدامست؟

بزرگ‌ترین معضل با این تیپ فکری، اینهمانی انگاری یک موضوع کلی است با موردی مشخص آنهم در شکل غیرمصداقی. در این رویکرد، چون اصلاحات امر نیکویی است، پس صادق برای هر موقعیتی است و معتبر برای هر زمان و مکانی؛ و نگاه غیر این نیز، نه چیزی جز براندازی. براندازی هم مقدراً نه منبع خیر بلکه پدید‌آورنده شر.

حال آنکه سئوال اصلاً این نیست که اصلاح‌طلبی خوب است یا نه و از اصلاح باید استقبال کرد یا نکرد. آنی که اصلاح را نپسندد و یا به رد آن برخیزد، نه فقط به‌سازی را که لازمه زندگی است بلکه حتی به دور زدن روال هستی رو می‌آورد. اصلاح، اصلی نیازین است چه در زیست روزمره انسان‌ها برای بقای شاداب آنان و چه شرطی جهت تداوم و رشد هر سامانه‌. اما آنجا که سیستم دچار سترونی و فرسودگی منجر به ایستایی و میرایی شود و با ایستادگی در برابر خوداصلاحی بخواهد فرایند اصلاح شدن را پس بزند، اصلاح دیگر به بن بست ‌رسیده است و ناگزیر و به نیروی زور می‌باید که جا به دگرگونی ‌دهد. چنین وضعیت‌ای نه چشم به راه باردهی و بارنشستن ناممکن امر نصایح اصلاح طلبان به حافظان سیستم می‌ماند و نه سدشدگی بیش از این در برابر تحولات را تاب می‌آورد. ایجاب زندگی، چنین است.

پس سئوال اصلی متوجه امر اصلاح بطور کلی نیست تا لازم باشد در وصف محسنات آن بسیار نوشت و پیرامون ارزشمندی این مهندسی سنجیده و آگاهانه، گام به گام و مبتنی بر فواید دست به گفتمان سازی زد. تجهیز به فلسفه‌ی سیاسی لازم است اما نه برای تجریدسازی رتوریک بلکه معطوف به کنشگری برای تغییر وضع.  پرسشی که هر تحلیل گر و کنشگر می‌باید به آن پاسخ دهد این است که: اصلاح طلبان چه چیزی را اعم از حقوقی و حقیقی می‌خواهند در جمهوری اسلامی اصلاح کنند و متکی بر کدامین ظرفیت‌ها؟ تیپ فکری من در همان سال نخست فراز اصلاح طلبی اعلام داشته بود: “اصلاح طلبی آری، ولایت فقیه نه!”. یعنی در برابر اصلاح نیستیم و معتقد به از سر گذراندن این تجربه در جامعه هستیم اما چشم اندازی برای آن نمی‌بینیم. داوری زمان در این باره چیست؟ آیا مشروطه سازی ولایت به بار نشست یا که برچیدن بساط ولایت در دستور نشست؟

بحث با طرف معین و نه در خلاء

آیا ما بر متن واقعیت‌های سخت زمینی بحث می‌کنیم یا خیال پرواز در میان ابرهای تجرید را داریم؟ بحثی متکی بر شناخت چند دهه‌ای و مشخصاً هم به پشتوانه ٢۵ سال فراز و فرودهای اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی یا آرزوهای شیرین خود؟ بعلاوه، چرا در بحث میان طرفین آدرس‌دار معین، مدام  شائبه اینهمانی طرف بحث خود با مثلاً سلطنت طلبان و مجاهدین خلق را باید القاء کرد؟ در حالی که، طرف بحث منطقاً باید بداند طیف فکری من راهی بهتر از اصلاحات ممکن سراغ ندارد اما در عین حال بر آنست که نظام ولایی ظرفیت دموکراتیزه شدن ندارد. طیف فکری من انتظار دارد که اصلاح طلبان بجای فرافکنی‌ها، فازهای زیستی خود در این ربع قرن را آسیب شناسانه بخوانند تا از فراز و فرود اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی درس‌ لازم برگیرند.

طیف فکری “اصلاح طلب” در جوانی تز “مشروطه کردن” ولایت متکی بر “فشار از پائین و چانه زنی در بالا” را پیش کشید. اما فقط هم حرف آن را زد و نه که عملی در این زمینه انجام دهد. فرصت‌های “فشار از پائین” از جمله در حرکت دانشجویی ١٨ تیر ٧٨  دود شد و هوا رفت و “چانه‎‌زنی” بدون پشتوانه بسیج جامعه، با پس گرفتن تسلیم‌طلبانه‌ی لوایح دوگانه‌ی آقای خاتمی زیر فشار نامه‌ی تهدیدآمیز سرداران سپاه  متوقف ماند و قدرقدرتی ولی فقیه جنبه مضاعف یافت. برهمین بسترهم بود که در میان سالی‌اش دو گام به عقب موسوم به “نرمالیزاسیون” و مرسوم در سیاست “اعتدالی” میدان گرفت. دوره‌ای هم پرچم “اجرای بی تنازل قانون اساسی” به اهتزاز درآمد که گرچه در افشای باز هم بیشتر کارکرد ولایت و جایگاه ولی فقیه موثر افتاد اما بمثابه‌ی یک استراتژی، از بی فرجامی و سترون بودن رنج ‌برد. اکنون هم در پسامرگی اصلاح طلبی، از سوی قسماً متحول شده‌های این طیف یا ‌سخن از “اصلاحات ساختاری” به معنی دوره‌ای شدن ولایت فقیه می‌رود و یا تز مبهم “تا پایان اصلاحات [در جمهوری اسلامی] راه درازی مانده است” به میان می‌آید.

پرسیدنی است که مبنای استنتاج سیاسی را باید تجارب قابل تبیین قرار داد یا ذهنیت‌های دل‌خواسته تبیین ناپذیر؟ اگر برای امر اصلاح بطور کلی، اصولاً پایانی متصور نیست و فرایندی است بی انتها و اصلاح در اصلاح، در برابر اما همانا به بن بست خوردن اصلاح در جمهوری اسلامی بود که از پایان تلاش ناکام و تشبث نافرجام خبر داد. چرا باید خبر هزار نشانه را ناشنیده گذاشت و باز هم علیه هرگونه رادیکالیسم برآشفت و از آن تبری جست؟ چنین تفکری که در مقام توصیه به داشتن فلسفه سیاسی در سیاست ورزی و داعیه‌ برای‌ “افق گشایی” است، چرا خود نادانسته در کار کور کردن افق سیاسی در سپهر سیاسی برای انجام اقدامات سیاسی گره گشاست؟ آیا برنتابیدن هرگونه سخن‌ از بن بست اصلاحات و گفتمان سازی برای خروج از چنین بن بستی در این طیف تصادفی است؟ آیا انعکاس ناامیدی ‌در خود آنها نیست که در ناامید نامیدن دیگرانی متهم به “تولید یاس” در اصلاح طلبان منعکس می‌شود؟ از حاملان این فکر باید پرسید چرا دعوت از اصلاح طلبان به ترک عادت کوبش بی‌هوده آب در هاون، تولید انفعال است؟

خیر، هدف از نقد منجر به منتفی دانستن اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی، هشدار دادن است به منظور خروج از ذات پنداری در مورد اصلاح جمهوری اسلامی. برای دست برداشتن از خودفریبی‌ها در مدافعان مشی “تغییر در حکومت” با راهکار “تغییر رفتار رهبر” است. اینها، نه تولید ناامیدی بلکه دعوت به بازاندیشی و نو اندیشی برای باززایی امید واقعی است. طیف اصلاح طلب بجای چنین گلایه‌کردن‌های نالازم لازم است انتقاد از ذات پنداری را فقط مشمول مذمت آنانی نکند که نظام مبتنی بر ولایت را اصلاح ناپذیر می‌داند، بلکه در خود نیز بنگرد که چه اندازه در مورد طیف سلطنت و مجاهدین خلق ذات‌پندار است و امکان هرگونه فعل و انفعالات در این دو جریان را منتفی می‌داند. چیزی که، رد پایش را در همین نوشته‌ی آقای کرمی نسبت به این دو جریان می‌توان دید. بعلاوه ایشان که منتقد ذات‌پنداری در مورد اصلاح‌نا‌پذیری جمهوری اسلامی است، چرا با معرفی خود به عنوان “خدا ناباور جبرگرا” این بدیهی را در نظر نمی‌گیرد که باور به دترمینیسم بجای پراکسیس مبتنی بر شناخت قانونمندی‌ها، خود نوعی از افتادن به ذات پنداری است؟ از ایشان این سئوال را هم باید کرد که چرا علیرغم وسواس در بکارگیری درست واژه‌ها، اینجا و آنجا سکولاریسم را دین ستیزی جلوه می‌دهد؟ سکولاریسم، نه دین ستیز که اعلام تفکیک نهاد دین از نهاد قدرت سیاسی است.

دمکراسی همان توازن قوا نیست!

این تیپ فکری، در رابطه میان دمکراسی و اصل توازن قوا هم رها از مشکل نیست. تنزل دادن هدف – در اینجا دمکراسی – به درجاتی به نقطه‌ی عزیمت از توازن قوا، چشم اسفندیار اصلاح طلبی است. به عنوان یک مثال، یکی گرفته شدن انتخابات آزاد که الزامات خاص خود را دارد با “آزادی انتخابات” است در جمهوری اسلامی. در این نگاه، انتخابات آزاد انبساط گام به گام به اصطلاح “فرجه‌”ها در جمهوری اسلامی تعبیر می‌شود و هم از اینرو نباید عجیب باشد اگر در جایی از به اصطلاح یگانه مسیر و مسیر مقدر، سر از  فتح الفتوح طرد “سه جیم” (جنتی، مصباح و یزدی) از مجلس خبرگان در ‌‌آورد و با یک فوت ولی فقیه هم به رسوایی ‌رسد. تعادل قوا، پشتوانه‌ی دمکراسی است و نه خود دمکراسی؛ پذیرش ناگزیر زیست در کنار همدیگر از سوی دارندگان منافع مختلف است که برای تسامح و تساهل میدان می‌گشاید، زمینه ساز توافقات دمکراتیک می‌شود، به نهادسازی دمکراسی می‌رسد و استقرار دمکراسی را به دنبال می‌آورد.

پس اینکه سیاست باید از معبر تغییر در توازن قوا بگذرد، نکته‌ای است بدیهی و هیچ هم حرف تازه‌ای نیست؛ هم همه تاریخ سیاست مدلول آنست و هم در مقام نظریه پردازی مدون، قرن‌ها درباره‌اش گفته‌اند. در سیاست‌گذاری اما، آنچه که مرز انطباق خود با وضع و انفعال ناشی از آن را از اراده برای تغییر وضعیت رقم می‌زند همانا تشخیص توازن قوا از جایگاه اراده برای تغییر قدرت است.

اول تعیین جایگاه خود!

مکان شناسی سیاسی – شناخت توپولوژیک از صحنه‌ی سیاسی – در مقام شناخت از وضعیت، مهم است و بدون کسب شناخت از آرایش قوا، سیاست کردن امری نامیسر. اما مقدم بر همه و مهم‌تر از هر چیز، تعیین جای خویش است در همین صحنه سیاسی موجود. اینکه، در کجا ایستاده‌ایم و از چه جایگاهی می‌خواهیم سیاست کنیم؟ اتفاقاً در این مورد توصیه‌های ماکیاولی به “شهریار” بسیار آموزنده است آنجا که فرمانروا را فرامی‌خواند تا: جایگاهش را خوب بشناسد و از همانجا هم سیاست کند! هر یک از ما نیز باید اول جای خود را تعیین کنیم و آن را اعلام هم بداریم. مبارزه برای دمکراسی در امروزه روز از شیوه‌ی مرضیه‌ی عهد قدیم “نصیحت الملوکی” نمی‌گذرد. در عالم سیاست مدرن، مقدم بر همه همانا با تعیین نسبت شفاف خود با قدرت مستقر و رویکردهای آن است که می‌توان نیرو سازی کرد و به یارگیری سیاسی برخاست. در ایران امروز، هر کس باید تصریح کند که حذف ولایت را سیاست می‌کند یا که مهار آن را؟

لازمه‌ی سیاست‌ورزی، رعایت توپولوژی سیاسی در رابطه با خود است. آقای کرمی می‌گوید میان “انقلاب و آزادی” قرار دارد! من نوعی اما از این چه باید بفهمد جز اینکه گوینده‌اش در باور مطلق به اصلاح است و آزادی را در اصلاح سیستم قدرت موجود قابل دسترس می‌داند؟ گرچه ایشان در این رابطه هم مانند تناقضات دیگر در جایی از نوشته اعلام می‌کند انقلاب و اصلاحات در برابر هم نیستند و حتی بهم نیز می‌رسند، اما فعلا و علی الحساب بر آنی پای می‌فشرد که خود نوشته است: ” در باور و داوری من ادعای “پایان اصلاحات” یا حتا “بن‌بست اصلاحات” هم نادرست و هم خطرناک است  “.   

اگر ادعای اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی “نادرست” است و “خطرناک”، آیا بر مخالف چنین ادعایی واجب نیست که خود صراحتاً بگوید با قانون اساسی مبتنی بر سروری شیعه دوازده امامی در قالب ولایت فقیه چه می‌خواهد بکند و اصلاح دمکراتیک این قانون اساسی و صاحب ولایی آن را جز کنار گذاشتن هر دو آنها چگونه ممکن می‌بیند و نیز از چه طریق؟ سکولار دمکراسی، اصلاً جایگزین جمهوری اسلامی است یا که حاصل استحاله آن؟ اگر رعایت ویژگی‌های ایران کنونی در پیاده کردن سکولاریسم نشانه‌ی واقع بینی است، در برابر اما اصلاح سکولاریستی جمهوری اسلامی را آیا می‌توان چیز دیگری جز توهم سیاسی فهمید؟ بعلاوه، این حکم که رسیدن به آزادی از فرایند اصلاح جمهوری اسلامی می‌گذرد، مبتنی بر کدامین داده‌های قابل اتکاء است و مستند به چه کامیابی‌ها در این راه چند دهه‌ای؟ از رخدادهای هر روز شوم‌تر هم که بگذریم چگونه از کنار روندها در این نظام می‌توان گذشت و به انکار جهت کلی آنها برخاست؟ آیا ایران اسیر جمهوری اسلامی با مطلقیت روزافزون اقتدار ولایی در آن طی طریق کرده و روبرو است یا که انبساط جمهوریت در کادر این نظام؟

کدام فلسفه سیاسی؟

فلسفه، تجرید است برای تعمیم. اما تنها فلسفه‌ای که از تجرید فاصله می‌گیرد، همین فلسفه سیاسی است. فلسفه‌ای که از دل واقعیت‌ها سر بر می‌آورد و متقابلاً هم واقعیت‌ها را پوشش می‌دهد. “ساده سازی” و “ساده نگری” اتهاماتی‌اند باریده بر سر سیاسیون باورمند به گذر از این نظام چونان نقل و نبات توسط اصلاح طلبان “عقل کل”. توسط کسانی که اتفاقاً بیش از همه نیازمند افسون زدایی از توهمات “نادرست” و “خطرناک” در جان و وجود خویش‌اند. تیپ فکری “اصلاح طلب”، از ما طرفداران گذر از این سیستم گلایه دارد که: چرا “اصلاح طلبی” در جمهوری اسلامی را “پایان یافته” تلقی کرده و دل مردم خالی می‌کنید و چرا “اصلاح طلبان” را می‌زنید حال آنکه خود فاقد فلسفه سیاسی هستید؟ اما به راستی این کدام سیاست و فلسفه سیاسی است که دل مردم را خالی می‌کند، گرچه موفق هم نمی‌شود؟

اگر منظور از این دست “متعرضین” به اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی، مدافعان گذر از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار دمکرات از طریق مشی مبارزه مدنی مسالمت آمیز با افق گشایی انتخابات آزاد باشد، فقط باید گفت مرحمتی است از سر کمال بی لطفی که نمی‌تواند از پلمیک فراتر رود. زیرا چنین مشی‌ای، نه فقط درب گفتگو با اصلاح طلبان شبه اپوزیسیون و نیمه اپوزیسیون را باز گذاشته است که یک نمونه‌ از صدها آمادگی بالقوه و بالفعل آن همین گفتگوی جاری است، بلکه در پی گفتگو با هر بخش از اپوزیسیون با هدف سالم سازی فضای سیاسی و هم افزایی نیروی دمکراتیک در کشور برای گذر از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی است. اما اگر منظور از این گلایه‌ها خاموش کردن چراغ انتقاد مستمر از توهم اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی است، این را دیگر باید دعوت به پائین کشیدن فتیله مبارزه رادیکال علیه جمهوری اسلامی دانست. اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی نه فقط قدیس نیست که از دیر وقت و با قرار گرفتن در فاز فرود و نه دیگر فراز‌، بدل به عامل بازدارنده در مبارزه با جمهوری اسلامی شده است. این اصلاح طلب، به خودآمدن را نیاز دارد.

در پایان اما، به این نکته بسنده می‌کنم که اصلاح طلب واقعی در ایران کنونی آنست که همه نیروی خود را بر تقویت مبارزه‌ی جامعه به منظور محاصره‌ی مدنی این سیستم استبدادی و واپسگرا بکند و بر تولید و استحکام زور اجتماعی علیه این نظام متمرکز شود. فرایندی دینامیک که هم اینک در اعتراضات اقتصادی، در اعتصابات مکرر، در انواع نافرمانی‌های مدنی، در وجود جنبش‌های اجتماعی مختلف و در برآمد خیزش‌های طوفانی رو به قوام دارد. در چنین فرایندی و در مراحل پیشرفته آن، شک نباید داشت که وقتی نظام در انزوای مرگبار و آستانه‌ی سقوط قرار گیرد نیرویی از درون آن سربرخواهد آورد تا در متابعت از عقل اصل بقاء پرچم سفید در برابر جنبش نیرومند مردمی بلند کند. در آن زمان است که چانه زنی از جایگاه گذر از جمهوری اسلامی می‌تواند معنی بیابد و نه در اکنون که زمینه‌ای برای آن دیده نمی‌شود. احتمال فردا را بدل کردن به واقعیت امروز، بیماری سیاسی اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی است و این نیز، در بهترین حالت و نه در مشاطه گری‌ها برای حفظ نظام.

اما نباید ناگفته گذاشت که دردآورتر از این، عملاً فراخواندن است به ماندن در درون سیستم و حتی برگشت نیمه برگشته‌ها به تودرتوی ساختار منجمد ولو با نیت خیر و انواع تزها و استدلال‌های ناظر بر این: “تا پایان اصلاحات [در جمهوری اسلامی] راه درازی مانده است”. اصرار بر چنین رویکردی نمی‌تواند در بهترین حالت جز تداوم مشی کوتاه آمدن “نرمالیزاسیون” و در بدترین حالت غیر از انتقادهای نوع “کارگزاران سازندگی” از “چپ‌روی‌ها” توسط اصلاح‌طلبان بارآورد. این نگاه، ناگزیر است که متحد خود را بیش‌تر و پیش‌تر در درون جمهوری اسلامی بجوید. حال آنکه، ایران در زمره‌ی نیازهای خود، یکی هم خوداصلاحی اصلاح طلبان حکومتی در پیوست به نیروی گذار را لازم دارد.

دست همدیگر را در گذر از جمهوری اسلامی بگیریم و نه در اصلاح آن.

بهزاد کریمی ١١ شهریور ١۴٠١ برابر با ٢ سپتامبر ٢٠٢٢       

خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند

۲.۲ ۲۸ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=167278 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

13 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
بهمن خیرخواه
بهمن خیرخواه
پنجشنبه, ۱۷ شهریور, ۱۴۰۱ ۱۳:۰۴

چرا اصلاح طلب حکومتی بند ناف خود را از حکومت قطع نمی کند؟

مهاجرت میلیونها ایرانی به خاطر به قدرت ر سیدن ارتجاع مذهبی و فرار هزاران فعال سیاسی بعداز شرکت در انقلاب ضد سلطنتی و طرح خواسته ای خود بعداز انقلاب و سرکوب آنها ، در تاریخ ایران بی نظیر ست.

امروز ایرانیها در سراسر جهان ساکن اند.

به باور نگارنده حکومت ولایت فقیه اساسا به چنین مسائلی که به مردم ایران تحمیل کرده اهمیت نمیدهد و شرم هم نمی کند.

این موضوع و هزاران ننگ دیگر حکومت اسلامی در ایران را نمی توان با این بحث های بی سرانجام «تناقضات اصلاح طلبی حکومتی در فاز گذار از دین سالاری به دموکراسی! » به جنبش های واقعا موجود در ایران وصل کرد.
بگذارید مردم ایران بدانند ما در خارج از کشور برای آنها در ایران و خودمان در تبعید چه می خواهیم.
گذار به حکومت مردمی در ایران و توسط مردم در ایران رقم می خورد.

bهرکس که از حکومت کشتار ولایت فقیه جدا شود و به مردم به پیوندد . گذار به حکومت مردمی آسان تر می شود نه با بحث های دنیای مجازی و کلاب هاوس .

لطیف.
لطیف.
پنجشنبه, ۱۷ شهریور, ۱۴۰۱ ۲۱:۳۶

بهمن خان.

اصلاح طلب اگر اصلاح طلب باشد و خواری طلب نباشد،حکومتی نمی شود؛اگرم اصلاح طلب نباشد و خواری طلب حکومتی‌ باشد،پس به چه دلیل منطقی باید بند نافش را از حکومت جدا کند!؟

بحث ها برای رسیدن به سرانجام نیست!بحث و گفتگو نظری فارغ از اینکه واقعی و کف خیابان و سر گذر و جلوی دانشگاه،یا مجازی و شبکه ای و کلاب هاوسی و عام و خاص باشد،در هرحال تلاشی است برای فراهم کردن فضایی که در آن بتوان نفس در هوای قفس کشید،تلاشی است برای تامل و تعمق و گفتن و شنیدن و دیدن و فهمیدن،تلاشی است برای رفتن به عمق و یافتن وجوه افتراق و اشتراک دیدگاهها و رسیدن به حداقلی از تفاهم و درک متقابلست.

بی نظیر بودن در تاریخ ایران و جهان برای مهاجرین و پناهنده ها و فعالین سیاسی و اجتماعی که ۴ دهه قتل و غارت و تجاوز نظام سفله گان را دیده و شنیده و خوانده اند؛ سند آشکار پراکندگی و کاهلی و گردن نهادن به اسارت و پذیرش محکومیت و مذمت و مذلت آنهاست؛بنابراین نباید به گزاره واقعی« امروز ایرانیها در سراسر جهان ساکن اند»اتکا کرد و حقیقت را جعل و تحریف و کتمان نمود.

حقیقت چیست؟!

حقیقت این است که نه هر که سر بتراشد قلندری داند،حقیقت این است که مخالفان نظام سفله گان یا به قول شما مهاجرین و پناهنده ها و فعالین سیاسی و اجتماعی بعد از مشاهده ۴ دهه قتل و غارت و تجاوز یا هنوز نمی دانند یا می دانند و کتمان می کنند که ساختار نظام سفله پرور ” فراتر از “حاکمیت دولتهای فرزانه لکاته صفت” است. حقیقت این است که بخش اعظمی از مهاجرین و پناهنده ها و فعالین سیاسی و اجتماعی و سایبری ها و محور مقاومتی ها و مخالفین و موافقین بنام و بی نام و مزدبگیران تربیونی و دوربینی و مدعیان ریز و درشت حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی و غیروذالک … ساخته و پرداخته ساختار نظام سفله پرور است.حقیقت این است که در طول ۴ دهه گذشته اعم مخالفت ها،مخالفت با حاکمیت دولتهای نظام سفله پرور بوده است نه با ساختار نظامی که ۴ دهه قتل و غارت و تجاوز مستند دارد؛حقیقت این است که بخش زیادی از مهاجرین و پناهنده ها و فعالین سیاسی و اجتماعی “معترض ساختار حاکم” نیستند و تا زمانی فاز مبارزه مخالفین از مخالفت با حاکمیت دولتها به فاز مبارزه با ساختار نظام سفله گان تغییر نکند،ساختار حاکم همچنان به قتل و غارت و تجاوز خود ادامه خواهد داد؛بنابراین ناگفته عیانست که آنهایی که نانخور وضع موجود نیستند و براستی دل در گروه آزادی مهین و رفاه اجتماعی مردم دارند،باید از بحث های تکراری و نخ نما شده خود داری بکند و عملا برای فروپاشی و سرنگونی ساختار حاکم بکوشند.

این ها حقیقتی است که ساخته و پرداخته ذهن من نیست،باور ندارید به تجربه ۴ دهه شکست پیاپی مدعیان کذاب سازندگی و اصلاحات و جنبش سبز و تدبیر و امید نگاه کنید و تا باور کنید.

امیر ایرانی
امیر ایرانی
چهارشنبه, ۱۶ شهریور, ۱۴۰۱ ۱۵:۳۳

روند تحولخواهی جامعه ایران را اگر بدون در نظر گرفتن تلاش گذشتگان تحلیل کنیم، تحلیلمان دچار مشکل می شود.
این را باید یادآوری کرد آنهایی که در تحلیل هایشان به این نتیجه می رسند که ایرانیان لیاقت آزادی و دمکراسی را ندارند یا افراد حراف بی خودی هستند که می خواهند کودکانه اظهاروجودی کرده باشند ویا عمله و اکره استبداد های مختلف هستند که ماموریت استبداد خواهیشان را مزدورانی پی می گیرند و علنی می کنند. بگذریم.
اولین پرسشی که برای هر تحولخواه اجتماعی- که اصلاح طلبی را در مرحله ای در دل خود دارد – مطرح است اینست:
چه عواملی در کشورمان مانع گرایش مردم به آزادی خواهی و دمکراسی خواهی است و چه عواملی مانع تحقق آزادی و دمکراسی است!؟
تاریخ کشورمان به ما می گوید از عوامل مختلف ، دو عامل مهم و اساسی که مانع گرایش به آزادی
و دمکراسی وتحقق آنهاست را می توان چنین برشمرد:
۱- نوع ساختار حکومتگری بنام سلطنت که فرد در راسش خود را قانون یا فراتر از قانون تعریف می کرد.
۲- مذهب در این سرزمین بوده وهست :که قوانینی را برای خودش در پوشش فقه تعریف می کرد وبرای این قوانین منشا و ریشه ماورایی و خدایی تعریف می کرد و هر کس این قوانین را به پرسش می گرفت و یا می گیرد به اتهام ضد خدا مجازات های خاصی را باید تحمل کند و….
که باید گفت به گواه تاریخ ایرانیان در پی خلاصی از این دو مانع بودند و هستند. پرداختن به جزئیات از حوصله این مکان نظردهی خارج است. بگذریم.
وقتی به نوشتار آقای کریمی که آنرا پاسخی به نظرات کنشگر و فعال سیاسی بنام آقای اکرمی باید دانست، توجه کنیم ، هردوی این هم میهن گرامی در پی راه حلی برای گذار از وضع موجود هستند؛که در مورد آقای اکرمی می توان گفت:
چنین می نماید که گذشته ای مذهبی داشته که در سیر دگر گونه اش از مذهب در امور اجتماعی عبور کرده است(اگرچه ممکن است مذهب را فقط در حوزه شخصی بداند) که در این عبور از مذهب، گرایش آزادی خواهی و دمکراسی خواهی اش علنی و پررنگ شده است و دارد بسمتی می رود که آزادی خواهی و دمکراسی خواهی دیگر ملکه ذهن شود.
در مورد آقای کریمی می توان گفت:
ایشان اگرچه در امر مبارزاتیش گرایش به مذهب هیچ نقشی نداشت اما از مرامی دفاع می کرد که آن مرام گونه ای استبداد را در خود داشت که آقای کریمی هم چنین می نماید که از استبداد خواهی مرامیش عبور کرده است و گرایش آزادی خواهانه و دمکراسی خواهانه اش را علنی کرده و پرنگ کرده و دارد بسمت ملکه ذهن کردن این دو مفهوم می رود.
پس می توان گفت این دو هم میهن گرامی
در هدف آزادی خواهی و دمکراسی خواهی اشتراک هدف دارند اما در رسیدن به هدف اختلاف روش دارند که اختلاف هم طبیعی است.
باید گفت
وقتی هدف یکی شود این اختلافات تبدیل به کینه و یا حذف دیگری منجر نخواهد شد.
ظاهرن اختلاف این دو هم میهن بر سر چگونگی اسنفاده از نیروهای درون کشور و نیروهایی که در نظام حاکم تعریف می شوند و فعالیت می کنند می باشد.
باید گفت نظری وجود دارد که می گوید:
نباید تلاش شود نیروهایی که با حاکمیت مسئله دار می شوند از کلیت نظام خارج کرد بل این نیروها را باید تشویق و حمایت کرد که با هسته سخت حاکمیت که مشکوک به جاسوس هم هستند در گیر شوند و آنها را افشا کنند که در این روش، عبور از شرایط فعلی تسهیل می شود. در این روش،
کلیت حاکمیت اگر بخواهد مقاومت کند حذفش حتمی است، بقایش پذیرس استحاله است و…

لطیف.
لطیف.
سه شنبه, ۱۵ شهریور, ۱۴۰۱ ۰۷:۰۱

بهزاد خان!

قداره بندان دهه ۶٠ کجا و اصلاح طلبی کجا؟

اساسأ دامن زدن به بحث خواری طلبی نقض غرض است،فرقی هم نمی کند که درباره تناقضات اصلاح‌طلبی باشد یا درباره خوب و بَدش؛بنابراین چرا تحلیل گران و کنشگران باید به این سوال جا به جا و نابجایی که هیچ ربط منطقی با واقعیت های عینی جامعه ندارد؛پاسخ بدهند؛پاسخ این سوال شفای بخش چه دردی است،این سوال را شما و امثالهم باید ٢۵ سال پیش که گفتید “اصلاح طلبی آری، ولایت فقیه نه!”طرح می کردید؛نه الان که طرح و بیانش محلی از اعراب ندارد و از هر سمت و سو که بنگری حاکی از ایستایی ذهن شما نباشد،گویای دور بودنتان از متن و مناسبات جاری جامعه است.

البته تقصیر شما نیست،تقصیر طیف فکری شماست که بعد از ۴ دهه قتل و غارت و تجاوز سیستماتیک و ٢۵ سال خواری طلبی،هنوز از قداره بندان دهه ۶٠ و خواری طلبان دهه ٧٠ و ٨٠ و ٩٠ و ١۴٠٠ انتظار دارید که بجای فرافکنی‌ها،فازهای زیستی خود را در این ربع قرنی که گذشت آسیب شناسی بکنند و از فراز و فرود خواری طلبی در نظام سفله گان درس‌ بگیرند.

مخلص کلام.

تز “مشروطه کردن” ولایت و کشتار دانشجویان در ١٨ تیر ٧٨ و بایگانی شدن لوایح دوگانه‌ی، ربطی به نامه‌ی تهدیدآمیز سرداران سپاه و تز “فشار از پائین و چانه زنی در بالا” قداره بندان دهه ۶٠ و خواری طلبان دهه ٧٠ ندارد؛چرا که لوایح دوگانه‌ی با پذیرش حکم حکومتی بایگانی شد و تز “فشار از پائین و چانه زنی در بالا” بعد از شکست کامل پروژه خواری طلبی در دستور کار قرار گرفت که آنهم ابزار کارآمدی شد برای فریب ساده لوحان خوش خیال و بقای نظام سفله گان و تقسیم غنایم.

پ.ن.

روز جمعه, ۷ خرداد ١۴٠٠ زیر مطلب «دوپینگ مضاعف و تحریم گسترده‌تر!» برایتان نوشتم:«بهزاد خان،حتما آلزایمر گرفتید»امروز باید بگویم که این جمله« دست همدیگر را در گذر از جمهوری اسلامی بگیریم و نه در اصلاح آن» را باید ٢۵ سال پیش می گفتید و می نوشتید و فریاد می زدید!

باقی بقای شما و ایرانی که مثل من ویرانست.

امیر ایرانی
امیر ایرانی
چهارشنبه, ۱۶ شهریور, ۱۴۰۱ ۱۴:۳۹
پاسخ  لطیف.

لطیف مطلبی که حالت محاکمه کنندگی آقای کریمی را دارد مطرح می کند و حتی تحکمانه به آقای کریمی می گوید:《 این سوال را شما و امثالهم باید ۲۵ سال پیش که گفتید اصلاح طلبی آری، ولایت فقیه نه، طرح می کردید》
بلی! آقای کریمی! به نگرش و ماموریت لطیف ها باید شما و امثالهم می گفتید:
ولایت فقیه آری، اصلاح طلبی نه،
در این بازی های حکومت جمهوری اسلامی چه موجوداتی ظهور کردند

حمید
حمید
سه شنبه, ۱۵ شهریور, ۱۴۰۱ ۰۲:۲۰

جالب است از لشکر کامنت گذاران اخبار روز در پای این مقاله خبری نیست ریرا این مقاله راجع به ایران است. اگر مقاله در مورد اوکراین و یا پوتین بود حالا کامنت گذاران به اصطلاح چپ ده ها بار زیر ان نظریه و تئوری میدادند!!!

کهنسال
کهنسال
سه شنبه, ۱۵ شهریور, ۱۴۰۱ ۲۰:۰۱
پاسخ  حمید

آقا حمید گرامی ؛

هرکه نامخت از گذشت روزگار  نیز ناموزد ز هیچ آموزگار(رودکی)

بهزاد کریمی و شرکا (رهبران جریان فکری مشهور) که بعد از چهار دهه به اشکال دیگر و ” شرمگینانه” همان نظریات مشعشع سالهای خونین را تکرار میکنند؛ از گذشت روزگار که نیاموختند و دیگر احتیاجی به نظرات امثال من که در آن سالها اعلامیه پخش کن “چپهای آمریکایی ” بودیم ندارند. 

 اشتباه نکنید آن “لشکر” شناخته شده (-) پران همین اطراف پاس میدهند کسی در محکومیت روسیه در جنگ امپریالیستی (ناتو-روسیه) بین  زلنسکی (پادوی ناتو) – پوتین چیزی نگوید. آنها حالا موقتا زیر پرچم دکتر قراگوزلو سینه میزنند.

کمال
کمال
یکشنبه, ۱۳ شهریور, ۱۴۰۱ ۱۸:۴۰

صدام حسین یکی از “اصلاح ناپذیر ” ترین دیکتاتور های جهان بود به همین جهت “مردمان صلح دوست و دموکراسی خواه ” عراق قادر به سرنگونی او نبودند تا اینکه یکروز آمریکا آمد و مردم عراق را از شر این دیکتاتور “اصلاح ناپذیر ” خلاص کرد ولی معلوم نیست چرا این “مردمان صلح دوست و دموکراسی خواه ” پس از مرگ دیکتاتور به جان هم افتادند , یک روز شیعه در برابر سنی و امروز هم خود شیعیان به جان یکدیگر افتاده اند , امروز غیر از خود مردم عراق چه کسی مانع استقرار دموکراسی در این کشور است ؟ پس مشگل نظام دیکتاتوری و صدام حسین نبود همانطور که مشگل در سال ۵۷ در ایران هم شاه و نظام استبدادی نبود , پس از سرنگونی شاه چه کسی در برابر استقرار دموکراسی در ایران ایستاد ؟ جمهوری اسلامی که با حمایت بیش از ۹۰ درصد مردم بر سر کار آمد ؟ چرا مردم ایران هم پس از ۵۷ به جان یکدیگر افتادند ؟ بنابر این پیشنهاد میکنم کمتر به داستان اصلاح پذیر بودن یا نبودن حکومت ها پرداخته شود و بیشتر به این پرداخته شود که آیا یک کشور و مردمان آن آمادگی و ظرفیت پذیرش دموکراسی را دارند یا نه . در سرزمینی که ساکنان آ ن را میلیونها دیکتاتور کوتوله تشکیل میدهند نمیتوان انتظار داشت که حاکمانی بهتر از صدام حسین , قذافی , شاه و بشار اسد بر آ ن مردم حکومت کنند , اگر مخالفان بشار اسد موفق به سرنگونی او میشدند امروز در سوریه دموکراسی برقرار بود ؟ از کوزه همان تراود که در اوست , تراوشات بیرونی کوزه را رها کنیم و به دنبال تغییر محتویات درون این کوزه باشیم.

آ.بزرگمهر
آ.بزرگمهر
یکشنبه, ۱۳ شهریور, ۱۴۰۱ ۲۲:۲۷
پاسخ  کمال

کسی که در اینجا در زیر مقالات سیاسی و اجتماعی مربوط به ایران کامنت می گزارد . اگر حداقلی از جنبش مشروطه نداند و وقایع بعداز بر کناری رضا شاه از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نداند .
نمی تواند در مورد حکومت های تمامیت خواه و مستبد و نقش مردم و نیروهای مختلف سیاسی و پروسه ی دموکراسیزاسیون درست تحلیل کند.
حساب کسانی که مسائل فوق الذکر را می دانند ولی عمدا بحث ها را بدون خط وربط به همه چیز دنیا مرتبط می کنند که نتیجه ی دلخواه خود را بگیرند جداست.

یحیی انوری
یحیی انوری
دوشنبه, ۱۴ شهریور, ۱۴۰۱ ۱۷:۰۳
پاسخ  کمال

۱-جالبه که اسم از شاه و اسد آورده اید ولی از حاکمان فعلی ایران نامی برده نشده
۲-فرض کنیم حرف شما درست است و ما لیاقت دمکراسی رو نداریم.با این فرض شما کسی که رانندگی بلد نباشد حق تمرین رانندگی رو نداره یا کودکی که برای راه افتادن چند بار زمین میخوره رو باید پایش را بست چون اگه لیاقت داشت از همون اول مثل آدم راه میرفت!

کمال
کمال
دوشنبه, ۱۴ شهریور, ۱۴۰۱ ۲۰:۴۰

اتفاقا همه صحبت من در باره حاکمان فعلی است , اگر نگاه بیشتر روشنفکران در سال ۵۷ به بالا و حاکمان بود و به این توهم اشتباه دامن می زدند که با رفتن شاه ایران گلستان خواهد شد و اگر این نگاه از نظر من اشتباه بود امروز هم همان تفکر و نگاه را بخش بزرگی از روشنفکران حمل کرده به این توهم دامن می زنند که با رفتن ولی فقیه و حاکمان امروز مشگلات کشور حل خواهد شد , مبارزه با زمینه های استبداد در کشور اگر مهمتر از مبارزه با استبداد نباشد کمتر از آن نیست 

مردم ایران هم مانند همه مردم جهان لیاقت دموکراسی را دارند ولی دموکراسی نیازمند زمینه هایی است که به باور من ایران امروز فاقد آن است , شرایط اقتصادی , اقلیمی , آب و هوایی تنها چند نمونه از نیازمندیهای رشد سیاسی و ارزش های دموکراتیک است , در کشور خشکی که تأمین آب شرب مردم هم به چالشی بزرگ تبدیل شده است نمیتوان از برقراری دموکراسی صحبت کرد.

خانلر کوشکی
خانلر کوشکی
شنبه, ۱۲ شهریور, ۱۴۰۱ ۰۷:۰۱

 اگر به جمهوری اسلامی در حال نگاه کرد با این ولایت فقیه مطلقه خامنه ای با ویژه گی شخصی و دستگاه با قدرت بیت رهبری وی ؛ درست است ابن ساختار اصلاح پذیر نیست. ولی فردای مرگ این فرد احتمال تضعیف این مقام و گسست در ساختار وجود دارد. در آن زمان این قدرت جامعه مدنی است که اصلاح نظام و حد آن را تعیین می کند. 

کیا
کیا
شنبه, ۱۲ شهریور, ۱۴۰۱ ۲۰:۴۳

جامعه مدنی برای کشوری که مدنی است اعتبار دارد ،نه این چپاولگران متجاوز آدمکش!

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

13
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More