حلقه مفقوده در بیانیه اخیر میرحسین موسوی

گروه سلطانزاده: پانزدهم بهمن ماه میرحسین موسوی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این «حق» مردم است که «خواستار تغییر نظم موجود» شوند.

سیزده سال پیش، در خرداد ۱۳۸۸، وقتی که رهبر محبوب جنبشی بود که به دنبال تقلب انتخاباتی احمدی‌نژاد خیابانهای تهران را تسخیر کرده بود، در بیانیه‌ای خطاب به جنبش و البته به حکومت می‌گفت که سی سال پس از «انقلابی به نام اسلام» آمده است تا از «قانون» و «کرامت انسان‌ها» در برابر خطر استبدادی شدن حکومت و به «مسلخ» کشیده شدن «جمهوریت نظام» دفاع کند. به «جوانان» توصیه می‌کرد که نگذارند «پرچم دفاع از نظام اسلامی» به دست «نا اهلان و نامحرمان» بیافتد. از خط «امام» دفاع میکرد و میگفت : « ما در این راه با بسیجی روبرو نیستیم؛ بسیجی برادر ماست. ما در این راه با سپاهی روبرو نیستیم؛ سپاهی حافظ انقلاب و نظام ماست. ما با ارتش روبرو نیستیم؛ ارتش حافظ مرزهای ماست. ما با نظام مقدس خود و ساختارهای قانونی آن روبرو نیستیم. این ساختار حافظ استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی ماست.». از «کجروی‌ها» گلایه داشت و خواستار «اصلاح» آنها بود.

سیزده سال بعد بیانیه موسوی خشم تقریبا تمامی نیروهای سیاسی را برانگیخته است. این دومین بیانیه موسوی از آغاز خیزش بزرگ اخیر بوده است. در این بیانیه موسوی صحبت از این میکند که این بحران بحرانی ساختاری است و نظام سیاسی حاکم «غیرقابل دوام» است، قدرت «غیرپاسخگو و مسئولیت‌ناپذیر» است. پیشنهاد او برای خروج از این بحران ساختاری تدوین «میثاق» نوینی است که به دست نمایندگان منتخب مردم تهیه شده و در یک همه‌پرسی آزاد به تایید «ملت» برسد.

واکنشها به این بیانیه قابل پیشبینی بود. خبرگزاری تسنیم صحبت از خروج موسوی از «از مدار عقلانیت و انصاف و ارزش‌های انقلاب » میکند. علی مزروعی در روزنامه فرهیختگان با «منافق» دانستن موسوی مواضع او را دنباله مواضع «براندازان» توصیف کرده و انتشار چنین بیانیه‌ای را آخرین تیر ترکش «معاندان» پس از شکست آنها در «آشوب‌ها»ی اخیر می‌داند. روایت مزروعی از «آشوب» اخیر که اتفاقا روایت مورد علاقه چپ محور مقاومتی نیز هست این است که براه افتادن کارزار وکالت رضا پهلوی بخاطر شکست رویکرد «تجزیه‌طلبانه»(منظور جنبش ملیت‌های تحت ستم است) بود و حالا که پهلوی نشان داده توان رهبری اپوزیسیون را ندارد براندازان تلاش کرده‌اند به سراغ چهره‌های اپوزیسیون در داخل نظیر موسوی بروند. مزروعی در آخر یادداشت خود از چهره‌های اصلاح‌طلب و بخصوص محمد خاتمی میخواهد که « رودربایستی را با هم‌جناحی‌های رادیکال خود کنار گذاشته و صریحا نسبت به موسوی و بیانیه وی اعلام موضع کند». خاتمی نیز در پاسخ به بیانیه موسوی درباره حقانیت مطالبه «تغییر نظم موجود» اینطور گفت که چنین پروژه‌ای حاصلی نخواهد داشت «جز آشفتگی، هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی و آسیب دیدن بیشتر کشور ». کیهان ۱۶ بهمن اما بیشتر به جنبه‌های تکنیکی بیانیه «یکی از سران فتنه» پرداخته و از قول اصلاحطلبان مینویسد که اصلاح قانون اساسی هم راهگشا نخواهد بود و حتی اگر هم قانون اساسی عوض شود نمیتوان از پیش دانست چه تفکری بر آن مجلسی که قانون جدید را خواهد نوشت حکمفرما خواهد بود. مجموعه اصلاحطلبان و در راس آنها محمد خاتمی پایبندی به قانون اساسی موجود را تنها راه مسیر ممکن پیش روی مردم و حاکمان میدانند.

 اما چرا بیانیه اخیر موسوی مهم است؟ او که تا یک دهه پیش از «خط امام» و «انقلاب اسلامی» دفاع میکرد حالا با این بیانیه به کجا میخواهد برود؟ میرحسین موسوی حاصل وفاداری به توهم وجود راه سومی بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم است. آمدن موسوی به صحنه در سال ۸۸ پس از سالها غیبت، حاصل اجماعی گسترده بود در میان همه آن نیروهای سیاسی که به حاصلجمع متناقض ضدانقلاب ۵۷ باور داشتند. از این منظر، موسوی صرفا برایند جریان اصلاحطلبی نبود. موسوی در سال ۸۸ به صحنه آمد تا تضادهای درونی جمهوری اسلامی را با سازوکارهای جمهوری و با وسائل سیاسی حل کند. توهمات ایدئولوژیک موسوی و ساده‌دلان اما نزد فرزند خلف ضدانقلاب ۵۷، یعنی مجموعه اقتصادی-نظامی‌ای به نام سپاه پاسداران، خیلی وقت بود که دیگر جایی نداشت. موسوی نتوانست با سازوکارهای جمهوری جلوی تقلب انتخاباتی را بگیرد. جنبش میلیونی سبز تحت رهبری بدون برنامه و مردد وی نتوانست از آنچه بود فراتر رود و خاموش شد و احمدی‌نژاد و سپاه پاسداران با شکست دادن رقبای ایدئولوژیک خود آغازگر دوران جدیدی در صحنه سیاست جمهوری اسلامی شدند. دوران جدیدی که در آن فرم و محتوی رژیم حاکم هر بیشتر به یکدیگر نزدیک شده‌اند. رژیم ضدانقلابی جمهوری اسلامی که برای نجات دولت بورژوایی از انقلاب اجتماعی در ایران قدرت را در سال ۵٧ قبضه کرد، بدون اتخاذ گفتمانی پوپولیستی و ضدامپریالیستی و ضدسرمایه‌داری نمیتوانست خود را در عرصه سیاسی تثبیت کرده و توده‌ها را بسیج کند.  چهار دهه پس از انقلاب ۵۷ اما سلطه مجموعه اقتصادی-نظامی سپاه پاسداران  و بنیادهای مذهبی بر تمامی ارکان اقتصادی و سیاسی کشور، رژیم جمهوری اسلامی را بدل به یکی از افسارگسیخته‌ترین رژیمهای نولیبرال «سرمایه دارى مدرن» کرده است. رژیم جمهوری اسلامی در مرحله کمال خود، پس از سرکوب خونین شورشها و خیزشهای سالهای ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۱، چیزی نیست جز سلطه نظامی سرمایه مالى‌ هلدینگها و بنیادها بر  اقتصاد ایران. بدیهی است بجز کسانی که نفع مستقیمی در تداوم نظام فاسد موجود دارند، از جمله تمام عناصر سیاسی بر سر قدرت و شرکا و حامیان اقتصادی و نظامی آنها، کسی چیزی برای دفاع در این نظام نخواهد یافت. به همین خاطر است که امثال موسوی ها باید مردم را به برداشتن «گامی فراتر» از قانون اساسی موجود یا بعبارت دیگر گامی فراتر از نظام موجود دعوت کنند.

فارغ از تحلیلهای سطحی روانشاسانه یا توطئه‌پندارانه رایج، اهمیت بیانیه موسوی را باید در چنین چارچوبی بررسی کرد. موسوی علیرغم تمام گذشته‌اش(و شاید درست بخاطر گذشته‌اش، یعنی شناختش از رژیم و نزدیکی به هیات حاکمه)، امروز مینویسد اگر ملتی « نگاهش متوجه و علاقمند به نظمی جدید باشد ساختار پیشین، بخواهد یا نخواهد فرو می‌ریزد». مهمتر از همه اینها، او بر «حق» مردم در شوریدن علیه ظلم و برقراری نظمی نو تاکید میکند. اینکه مجلس موسسانی «مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه» مامور استقرار «نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم» شود.

در اینجا اشاره کنیم که موسوی، علیرغم نقشش در تثبیت نظام کنونی و توهمش در ماهیت آن، با این بیانیه تا به همینجا فرسنگها از بخش بزرگی از نیروهاى به اصطلاح دموکراتیک و چپ ایران جلوتر رفته است. نیروهایى که تحت عناوینی چون پیروی از «خط امام» و «مبارزه ضدامپریالیستی» نه تنها با رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب مطالبات دموکراتیک مردم همکاری کردند بلکه حتی امروز نیز حق مردم در تعیین سرنوشت خویش را به رسمیت نمیشناسند. بخش بزرگی از چپ ایران و تمام اپوزیسیون امپریالیستی از «مجلس موسسان» وحشت دارند چرا که پیشاپیش میدانند که در نظامی که محصول چنان فرایند دموکراتیکی باشد جایی برای اینان در عرصه سیاسی باقی نخواهد ماند. از این منظر، بیانیه اخیر موسوی گام مهمی به پیش است چرا که در آن شعاری مطرح شده که قابلیت آن را دارد که جان تازه‌ای به جنبش زن، زندگی، آزادی ببخشد و توده‌ها را حول مطالبه‌ای مشخص، عمومی و پویا متحد کند. علاوه بر اینکه، علیرغم تلاش مشترک رژیم و اپوزیسیون امپریالیستی برای کمرنگ جلوه دادن این بیانیه، این بخش از راه حل پیشنهادی موسوی این قابلیت را دارد که نیروهای سیاسی دموکراتیک را بر علیه ائتلافهای ارتجاعی بسیج کند.

اما چه کسی قرار است این راه‌حل(همه‌پرسی برای فراخواندن مجلس موسسان و تشکیل مجلس موسسان) را بپذیرد یا به اجرا بگذارد؟ این سوالی است که میرحسین موسوی در انتهای بیانیه خود میپرسد. وی دستکم در این بیانیه پاسخی ارائه نمیکند. موسوی راه‌حل سیاسی برای عبور از بحران کنونی را تشخیص داده اما ناباوری‌اش به قدرت توده‌ها مانع از آن میشود که وسائل رسیدن به این راه‌حل را بازشناسد. رژیمی که مثل آب خوردن معترضان را در خیابان به گلوله میبندد مگر در خواب و خیال اجازه دهد همه‌پرسی دموکراتیکی برگزار شود. رژیمی که کوچکترین اعتراضی را با شدت سرکوب میکند آیا حاضر خواهد بود برای تایید یا عدم تایید مشروعیت خود همه‌پرسی برگزار کند؟ آیا قرار است سازمان ملل این همه‌پرسی را برگزار کرده و بر آن نظارت کند؟ از این بگذریم که رژیم فعلى از همان اول کار رژیمى غیر قانونى بوده است و با سلب حاکمیت از مردم و از بالاى سر مردم و با زدوبند با امپریالیسم بقدرت رسیده است. حتى اگر قبول کنیم که  موسوی نه مدافع دخالتگری امپریالیستی و نه آنطور که رژیم میخواهد القاء کند بخشی از پروژه رژیم چنج امپریالیستى است، تردید او درباره مکانیسم رسیدن به مرحله اجرای این راه‌حل نقطه ضعف بزرگ بیانیه اوست.  نقطه ضعفی که راه را براى این گونه پروژه ها باز مى گذارد و میتواند علیرغم نیات خوب نویسنده بیانیه مورد سوءاستفاده اپوزیسیونی که با قدرت موسس توده‌ها مخالف است قرار بگیرد.

واقعیت این است که علیرغم گستردگی و قدرت خیزش بزرگ اخیر، هنوز تشکلهای خودساخته توده‌ها برای مبارزه با رژیم شکل نگرفته‌اند. علیرغم تمام دستاوردهای خیزش اخیر، توازن قوا هنوز به نفع دستگاه سرکوب رژیم است. تنها همین تشکلها هستند که قادر خواهند بود بسیج توده‌ای را گسترش داده و مبارزه برای از کار انداختن دستگاه سرکوب رژیم را رهبری کنند. قدرت موسس مردم در دل همین مبارزه عملاً ایجاد شده و سپس در ظرفی به نام مجلس موسسان به خود قانونیت میبخشد. هر راه حل دیگری که بخواهد این قدرت موسس را دور بزند تله‌ای است برای فریب توده‌ها.

با این همه و علیرغم تردیدهای بیانیه، باید از آن استقبال کرد. بسیج عمومی برای مبارزه با دستگاه سرکوب در خلاء و بدون برنامه مشترک اتفاقا نمی‌افتد. بسیج گسترده حول راه‌حل ارائه شده توسط موسوی یعنى تشکیل مجلس موسسان و همزمان تلاش برای تعمیق آن خود میتواند قدم اول در جهت رسیدن به چنان برنامه مشترکی باشد. این بدون شک به معنی حمایت از شخص میرحسین موسوی یا افتادن در دام انواع دیگر پروژه «وکالت» اینبار در داخل نیست. پیشنهاد میرحسین موسوی گامی است به جلو. نیروهای سوسیالیست و دموکرات اگر میخواهند نقشی موثر در تحولات جاری ایفاء کنند باید راه حل او را تدقیق و تعمیق کرده و پرچم مبارزه برای مجلس موسسان را از دستان مردد او برداشته و بسیج عمومی حول آن را در عمل سازمان دهند.

۱۹ بهمن ۱۴۰۱

آدرس کانال تلگرام: 

https://t.me/sultanzadegroup

https://akhbar-rooz.com/?p=192155 لينک کوتاه

2.9 19 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

8 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
داود
داود
جمعه, ۲۱ بهمن, ۱۴۰۱ ۰۲:۲۷

درود بر تمام ازدیخواهان
بظر شما نویسنده محترم پس چه باید کرد راه حل شما چیست تاگر مهندس موسوی غلط دارد

سیروس
سیروس
پنجشنبه, ۲۰ بهمن, ۱۴۰۱ ۱۵:۵۸

نوشته پرمغزی بود. سپاس از نویسندگان. ولی معلوم نشد منظور از بخش بزرگی از نیروهای چپ چیست؟ کاش مثال می‌اوردید

کیا
کیا
پنجشنبه, ۲۰ بهمن, ۱۴۰۱ ۰۰:۰۳

“در اینجا اشاره کنیم که موسوی، علیرغم نقشش در تثبیت نظام کنونی و توهمش در ماهیت آن، با این بیانیه تا به همینجا فرسنگها از بخش بزرگی از نیروهاى به اصطلاح دموکراتیک و چپ ایران جلوتر رفته است. نیروهایى که تحت عناوینی چون پیروی از «خط امام» و «مبارزه ضدامپریالیستی» نه تنها با رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب مطالبات دموکراتیک مردم همکاری کردند بلکه حتی امروز نیز حق مردم در تعیین سرنوشت خویش را به رسمیت نمیشناسند. ”

هسته مقاله صحیح و درست است اما پیش بینی حزب توده ایران که همکاری با خط امام ” با نمایندگی منتظری و موسوی” بود را معکوس جلوه می دهد .

مهرداد
مهرداد
چهارشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۱ ۲۲:۳۶

با توجه به سن و سال و تجربه سیاسی در ۴۰ سال گذشته او به خوبی می داند سقوط جمهوری اسلامی در کوتاه مدت محتمل به نظر نمی رسد. بدین ترتیب او دنبال سهم‌ خواهی نیست. بسیار بعید است میرحسین آن حلقه گمشده مذکور را ندیده باشد, اما نحوه بیان بیشتر شبیه یک وصیت نامه سیاسی است که باید به عنوان یک پدیده بسیار مثبت به آن نگریسته شود. 

نوشته بالا در ارتباط با ترادف چپ محور مقاومتی با دیگر گروه هایی که از بیانیه موسوی ترسیده اند بسیار محقق است. حال که کاندیدای خط امامی آنان نیز به جرگه تغیر رژیم پیوسته باید دید عکس العمل آنان چه خواهد بود.

علی کریمی
علی کریمی
چهارشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۱ ۲۰:۱۹

با سلام به نویسنده. در پی بی آبرو کردن سوسیالیسم با جانبداری نابخردانه ی سازمان اکثریت و فرمانبردارنه ی حزب توده از حاکمیت در ابتدای جمع و جور کردن سازمان های اداری و نظامی خود، روی گردانی یا بی مهری نسل جوان به جریانات چپ‌ حیرت انگیز نیست. یکی از نشانه های چشم گیر این بی آبرویی، نداشتن جسارت این دو تشکیلات و دیگر گروه های ریز و درشت مدعی سوسیالیسم، به برپایی گردهمایی در کشورهای آزاد است.
گمان می کنم اکنون شرافتمندانه ترین کار اعلام‌ ورشکستگی به تقصیر این موسسات است. و در همان حال بازبینی اندیشه های سوسیالیستی و غربال کردن کارگزاران و مدعیان آن است، اگر جریان هار راست در حال اختراع رهبری کاریزما مانند رضا پهلوی یا به گفته ی من بونگ بونگ ایرانی است، و اصلاح طلبان در حال گذار از حاکمیت به اقتدار رهبری موسوی گردن می دهند، چپ‌ ایران ناچار است تمام سوراخ سمبه ها را برای یافتن چند کوشنده ی خوش نام و صاحب تدبیر بگردد.

سعید نورآذز
سعید نورآذز
پنجشنبه, ۲۰ بهمن, ۱۴۰۱ ۰۰:۱۶

به قول طنز گونه ی یکی از کاربران، شما می توانید همه چیز را به حزب توده و سازمان اکثریت بچسبانید حتی فاجعه های ناشی از قهر طبیعت مثل زلزله و آتش فشان ادواری کشور ایسلند را ..

مرد حسابی در مورد فاجعه پیش از انقلاب و انتقال قدرت «رژیم چنج» موضوعی ست عمومی که به حکومت گذشته ، حامیان خارجی آن و عملکرد ۲۵ ساله حکومت شرائط جهانی و منطقه و جنگ سرد و وضعیت اقشار مختلف مردم و ……بر میگردد که در سال ۵۷ با شرکت میلیونی مردم بنفع روحانیت مرتجع تمام شد.
در مورد وقابع بعداز ۲۲ بهمن نیز و شکل گیری حکومت ولاست فقیه مسائل زیاد داخلی و خارجی دخیل بود که از جمله حمایت حزب توده و بسیاری نیروهای دیگر از حکومت اسلامی و خلاء مطلق سیاسی ناشی از ۲۵ سال اختناق ستم شاهی.
حالا اگر شما دوست دارید فقط در مورد حزب توده و سازمان اکثریت قلم فرسائی کنید.
.لی اگر واقعا از راهیان جنبش چپ هستید. بهتر است برخوردی بی تعصب داشته باشید
ـ حزب توده از اول تا دستگیری اّنها در سال ۶۱ از خط امام حمایت کرد. مسائل بعداز ۶۱ تا امروز را در داخل و خارج از کشور چه ارزیابی می کنید و می گوئید؟
ـ حمایت سازمان اکثریت از حکومت از قبل از انشعاب رسمی اقلیت با بالا رفتن حزب الهی ها از دیوار سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ شروع شد تا سال دستگیری انها در سال ۶۲ . بعداز آن مهاجرت و پراکندگی نیروها در داخل و خارج
ـ تمام نیروهای غیر خودی و دگر اندیشان (اعم از مذهبی و عیر مذهبی ) از قبل از سال ۶۰ و بعداز انتخابات های ۵۸ بدون استثناء سرکوب یا رسما ممنوع و از فعالیت آنها جلوگیری شد. در این مورد چه می فرمائید ؟
ـ در مورد جنایت های حکومت اسلامی از سال ۵۷ تا امروز چه می فرمائید؟
ـ آیا حزب توده و سازمان اکثریت مانع فعالیت دیگر نیروهای بعداز سال ۶۱ و ۶۲ تا امروز بودند؟
ـ علل رکود فعالیت سیاسی و بخصوص جریانات چپ در ایران بعداز سال ۶۲ بدون حضور اکثریت و حزب توده را چگونه تبین می کنید؟
ـ بعداز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با تمام سرکوب های و جنایت های حکومت شاه مقاومت و مبارزات به اشکال مختلف باتمام محدودیت ها در محور های سیاسی ، صنفی روشنفکری ، دانشجوئی، حقوق بشری و…. ادامه داشت تا سازمانهای جدید و مبارزان نسل دیگری پا بر عرضه گذاشتند. از جمله در سال ۵۰ تجلی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران بود.
ـ آیا می توان سبعیت حکومت مذهبی و جلوگیری از فعالیت نسل های بعد از انقلاب را بحساب عملکرد های حزب توده و سازمان اکثریت تا سال ۶۲ گذاشت؟
ـ مبارزات و رقابت های سیاسی و اجتماعی در جوامع در هرزمان ویژگی های خود را و نیروهای سیاسی داوطلبانه برای بهبود شرائط با حکومت به اشکال مختلف درگیر می شوند و هزینه می دهند.
ـ به عنوان مثال فدائیان خلق و مجاهدین خلق با داشتن انتقاداتی به گذشته ی حزب توده و مواضع آنها در بعداز کودتا ی ۲۸ مرداد۳۲ خودشان به مبارزه با حکومت پادشاهی پرداختند و مبارزات آنها باعث شد که بعداز انقلاب میلیونها نفر به آنها به پیوندند.
ـ انتقاد نسل های جوان بعداز انقلاب به اشکالات و کمبود هاتی کسانی که پیش و بعداز انقلاب ۵۷ در فعالیت ها شرکت کردند لازم و مفید ست ولی چه کسی باید بار مبارزات امروز را بکشد؟
مسئله این ست.
پیروز باشیم

راست بی پیکر
راست بی پیکر
چهارشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۱ ۱۹:۲۱

قابل توجه “چپ ناتو سَروَر” باشد که موسوی در حصر و تحت تاثیر دوستان غربگرای خود مثل اکبرین، تاجزاده و فائزه رفسنجانی این را نوشته یا امضایش را پای آن گذاشته. زیاد جوش نزنید!

امیر ایرانی
امیر ایرانی
جمعه, ۲۱ بهمن, ۱۴۰۱ ۱۶:۴۰

مثل اینکه شریعتمداری کیهانی و باند حاکم،
میر حسین موسوی را تحت تاثیر مجاهدین و تعداد دیگه معرفی کرده است
شما ادعای شریعتمداری را در نظرت نیاوردی!؟

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

8
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More