بیانیه های کانون های صنفی معلمان به مناسبت آغار سال تحصیلی جدید

کانون صنفی معلمان بوشهر، انجمن صنفی معلمان کردستان و انجمن صنفی معلمان فارس از جمله تشکل های صنفی معلمان هستند که به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید پیام و بیانیه هایی منتشر کردند. در زیر متن کامل این پیام ها و بیانیه ها آمده است:

پیام انجمن صنفی معلمان فارس

مهرماه و جاماندگان از مهر؛ مهرماه و بازگشایی مدارس را در حالی آغاز می‌کنیم که چندین هزار کودک به دلایل‌ مختلف از تحصیل بازمانده‌اند

کودکان کار، قربانیان کوچک فقر، از جمله بازماندگان از تحصیل می‌باشند.
در حالی که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی کشور:
دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

به امید آنکه روزی شاهد تحقق اصل ۳۰ قانون اساسی و برخورداری تمامی دانش‌آموزان این سرزمین از تحصیلات رایگان و عدالت آموزشی باشیم.

بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر به مناسبت فرا رسیدن ماه مهر

همکاران گرامی، دانش‌آموزان عزیز و ‌مردم شریف استان بوشهر

کشور ما در سال ۱۴۰۱ شرایطی طوفانی به خود دید. معلمان طی چند سال اخیر بخصوص در سال ۱۴۰۰ با برگزاری تجمعات متعدد ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی، تبعیض‌هایی که چون خوره به جان جامعه افتاده بود را می‌دید و با صدای بلند خطر طوفان را به مسئولین اعلام کردند اما دریغ که گوشی برای شنیدن نبود و متاسفانه درب بر همان پاشنه همیشگی چرخید.
سرکوب !

معلمان سراسر ایران از جمله معلمان استان بوشهر از ترکش این سرکوب‌ها مصون نماندند. اخراج و زندانی کردن یکی از شریف‌ترین معلمان ایران در استان بوشهر، استاد محمود ملاکی، بازداشت و‌ پرونده‌سازی برای فعالین صنفی عضو کانون صنفی معلمان استان بوشهر و بیش از صد مورد تشکیل پرونده و صدور حکم در هیات رسیدگی به تخلفات اداری، نمونه‌ای کوچک از این فشارهای امنیتی بود.

فاجعه‌ی مسمومیت مدارس _ که حاکمیت بنا به وظیفه‌ی قانونی مسئولیت تامین امنیت و شفاف‌سازی در این مورد را دارد _ باعث گردید که ما معلمان جمله‌ی « مدرسه خانه‌ی دوم بچه‌هاست» را از واژگان تدریس خود حذف کنیم زیرا کودکان ما دیگر در این خانه احساس امنیت نمی‌کنند.

عدم فراهم کردن شرایط آموزش رایگان و با کیفیت با وجود کلاس‌های چهل نفره و بدون امکانات آموزشی لازم، رشد قارچ‌گونه مدارس خصوصی در هر کوی و برزن، تورم افسار گسیخته‌ی قیمت نوشت‌افزار و دهها مشکل دیگر نظیر گرانی هزینه سرویس مدارس، نبود زمین ورزشی مناسب، نبود بهداشت و تغذیه مناسب در مدارس، هیچ انگیزه‌ای جهت تبریک سال نو تحصیلی برای ما باقی نگذاشته است.

کانون صنفی معلمان استان بوشهر، با همه‌ی فشارها و تهدیدها بر اساس وظیفه‌ی ذاتی و قانونی خود همچنان خود را متعهد به دفاع از حقوق دانش‌آموزان و معلمان می‌داند.

از همکاران فرهنگی می‌خواهیم ضمن پیوستن به کانون تلاش نمایند حدالمقدور فضایی امن توام با احترام و نشاط برای کودکانمان فراهم نمایند

به امید ساختن فردایی بهتر برای کودکان ساکن این سرزمین

کانون صنفی معلمان استان بوشهر
یکم مهرماه ۱۴۰۲

پیام تبریک انجمن صنفی معلمان_کوردستان (دیواندرە، مریوان و سروآباد، سقز و زیویە، سنندج و کلاترزان) بە مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس

  هموارە آرزو و آرمان انجمن، داشتن مدارسی سرشار از شادی، خلاقیت و سلامت روح و روان برای دانش‌آموزان و معلمان بوده و تمام تلاشها و مبارزات آن معطوف به تحقق این هدف مقدس بوده است. اما “در اولویت نبودن و اهمیت نداشتن آموزش و پرورش برای حاکمیت”، “استیلای روح مادیگرایی و موسسات کنکوری و پول‌ساز بر برنامەها و تصمیمات مسولان آ.پ” و “بی‌تدبیری‌های متولیان نظام آموزشی کشور در سطوح شهرستانی، استانی و ملی” چنان دمار از روزگار تعلیم و تربیت در آوردە است کە بهار آن را بە خزانی حزن‌انگیز تبدیل کردە است

– هزینە ادارە مدارس از سفرە خالی و محقر خانوادەها تامین می‌شود و اصل ٣٠ قانون اساسی و آموزش رایگان توسط مقامات رسمی بە سخره گرفته شده است. وزیر آ.پ آموزش را به عنوان یک کالا معرفی کرده و صراحتا اعلام نموده “هرکس آموزش بهتری می‌خواهد باید پول بیشتری بپردازد”

– مسئولان آ‌.پ در عوض جذب نیرو برای جبران کمبود ٢٠٠ هزار معلم حرفەای، با افزایش تراکم کلاس‌ها و بکارگیری نیروهای غیرمرتبط یا استثمار بازنشستگان، مدیران و معاونان آن را جبران می‌کنند که نتیجەای جز “بە محاق بردن کیفیت آموزش” بە همراە ندارد

– بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۶۰ هزار کودک و نوجوان در سن آموزش از تحصیل بازمانده یا ترک تحصیل کرده‌اند. که بخش عظیمی از این آمار به دختران و کودکان مناطق محروم تعلق دارد

– شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی موجود در جامعه در آموزش هم تبلور یافته و از هزار رتبه برتر کنکور ۵۰ درصد آن تنها متعلق به دهک دهم (ثروتمندان) است. در کنکور سال گذشته هم از ۴۰ نفر رتبه برتر تنها یک نفر متعلق به مدارس عادی دولتی بود

– وزیر آ.پ از میان تمام معیارهای انتخاب معلم بیشترین تاکید را بر “وفاداری به نظام” داشته است. معاون فرهنگی حوزەهای علمیە هم اعلام نمودە کە در فاصلە ٣ سال تا مهر ١۴٠١ شش هزار طلبە وارد مدارس شدەاند کە این موارد نشان از عزم جزم حاکمیت برای هرچە بیشتر ایدئولوژیک کردن آموزش و پروراندن شهروندانی مقلد و مطیع دارد

– مسئلە مهم دیگری کە در سال تحصیلی گذشتە فضای آموزشی را ملتهب و حتی مشمئزکنندە کردە بود امنیتی‌کردن فضای مدارس بود. بە دنبال شروع اعتراضات و نارضایتی شهروندان در مهر ١۴٠١ و برگزاری تحصن معلمان بە دفاع از حریم مدارس و دانش‌آموزانی کە متحمل هزینە و فشار شدە بودند، ٣۵٠ نفر از معلمان کردستان با کسر حقوق، قطع رتبه‌بندی، درج غیبت و معرفی بە هیئت تخلفات مواجە شدند. صدها مدرسە دخترانە مورد حملە شیمیایی قرار گرفتند و هزاران دختر معصوم دچار مشکلات تنفسی، حساسیت پوستی، اختلالات عصبی، مدرسە‌هراسی و… شدند. مدارس بە محل رفت و آمد نیروهای نظامی، شبەنظامی و حراستی تبدیل شد بە طوری کە گاها احساس می‌شد ادارە امور آموزش و پرورش بە نظامیان و امنیتی‌ها سپردە شدە است. در ادامە این رویکرد ضدآموزشی در چند ماە اخیر دهها مدیر و معاون توانمند و باشرافت علیرغم مقبولیت و موفقیت‌های فراوان، صرفا بە جرم حمایت از کیان مدرسە و حقوق دانش‌آموزان و معلمان از مدیریت مدارس خلع شدند. در تجمعات قانونی ١۶ اسفند ١۴٠١ و ١٩ اردیبهشت ١۴٠٢ حدود ٣٠ نفر از معلمان استان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا دستگیر و بازداشت شدند
 
مجموعە موارد فوق و عوامل دیگری کە مجال پرداختن بە آنها نیست نشان می‌دهد کە این نظام آموزشی فشل و معیوب نە تنها قادر نیست دردهای جامعە را درمان کند بلکە خود هر روز دردی و بحرانی به جامعە تحمیل می‌کند. البتە هدف انجمن از بیان آمارها و مسائل تلخ مذکور در آغاز سال تحصیلی، دمیدن روح ناامیدی و درماندگی نیست. اتفاقا انجمن بسیار امیدوار است کە بتوان با تبدیل کردن آموزش رایگان، عادلانە و باکیفیت بە یک دغدغە عمومی و شکل‌گیری یک همت همگانی برای تحقق آن، آیندە بهتری را رقم زد، اما بدون شناسایی این واقعیات، ریشەیابی آنها و همفکری همگانی برای چارەجویی و موضع‌گیری صحیح در مواقع لزوم، بە هیچ وجه نمی‌توان نظام آموزشی را از زیر یوغ این کژکاریها و ناهنجاریها نجات داد. لذا این انجمن ضمن تبریک و شادباش بیکران بازگشایی مدارس بە تمامی دانش‌آموزان رشید و جویای علم، معلمان فرهیختە و والدین گرانقدر، از همە این بزرگواران و نیز فعالان عرصە آموزش و رسانەهای مستقل و مردمی می‌خواهد با امید بە آیندە و مسئولیت‌پذیری بیشتری اوضاع مدارس را رصد کنند و با تقویت رویکرد انتقادی و مطالبەگرانەی خود یاریگر انجمن در راستای تحقق یک نظام آموزشی عادلانە، پویا و بانشاط باشند.

انجمن صنفی معلمان کوردستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۲

خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند

https://akhbar-rooz.com/?p=217419 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More