برچسب: زهره تنکابنی

آرشيو سايت اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ

زهره تنکابنی - در مورد مذاکره با آمريکا
سياسی

مذاکره آری؟ مذاکره نه؟ – زهره تنکابنی

ایران دو بار در زمان ساسانیان در برابر اعراب و در زمان خوارزمشاهیان سر از مذاکره باز زده و در نهایت جنگ همه کشور و نیز مردم را به خاک و خون کشید

1378 -1398 (1999 - 2019) * کپی رایت

منو
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email