مبارزه با کووید-۱۹: شیوه کرالا س – راماچاندران پیلای – برگردان: داود جلیلی

تمام حزب در کنترل گسترش کووید-19 و توزیع مواد تسکینی فعال بوده است. حزب فعالانه در کارزارهای آگاهی رسانی و کار پیشگیرانه در میان مردم شرکت دارد. اعضا حزب درتدارک و توزیع مواد غذایی و دیگر مایحتاج نیازمندان کاملا در گیر بوده اند. واحد های حزبی نیز در تهیه و توزیع ماسک؛ مواد بهداشتی برای مردم عادی وبسته های محافظت شخصی برای کارگران بهداشت فعالانه شرکت کرده اند

آشنایی کلی با ایالت کرالا

جهت آشنایی خوانندگان اطلاعات مختصری در باره ایالت کِرِاِلا تقدیم می شود . این داده ها از ویکیپدیا و منابع ایالت کرالا برگرفته شده است.

کرالا ایالتی در جنوب غربی ساحل مالابارهند است . ایالت در اول نوامبر ۱۹۵۶، به دنبال تصویب لایحه سازماندهی ایالت های هند با ترکیب ایالت های منطقه مالایالام زبان تراوانکور- کوچین و مدرس تشکیل شد. کرالا با مساحت ۱۵۰۰۵ میلومتر مربع به لحاظ مساحت بیست و یکمین ایالت هند است. کرالا از شمال شمال شرقی با ایالت  کارناتاکا، از شرق و جنوب با تامیل نادو، و از غرب با دریای لاکشادویپ هم مرز است. کرالا طبق آمار سال ۲۰۱۱ ،۳۳.۳۸۷.۶۷۷ نفر جمعیت دارد . کرالا سیزدهمین ایالت پر جمعیت هند است . کرالا به ۱۴ بخش به مرکزیت تیرووانانتاپورام تقسیم شده است و اکثر مردم آن به زبان مالایالام سخن می گویند که زبان رسمی ایالت هم هست.   

اقتصاد کرالا با ۱۱۰ میلیارد دلارتولید ناخالص و درآمد ناخالص سرانه ۲۹۰۰ دلار دهمین اقتصاد بزرگ هند است. کرالا کمترین رشد جمعیت مثبت و بالاترین شاخص توسعه انسانی را در هند دارد. بالاترین نرخ باسواد (۹۳.۹۱درصد) در سرشماری ۲۰۱۱، بالاترین نرخ انتظار عمر (۷۷ سال) و بالاترین نرخ جنسی (۱۰۸۴زن در برابر ۱۰۰۰ مرد) را دارد. ایالت شاهد مهاجرت قابل توجهی به ویژه به کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمان رشد دهه ۱۹۷۰ خلیج فارس و اوایل دهه ۱۹۸۰ بوده و اقتصاد آن به صورت قابل توجهی به حواله های جامعه بزرگ مهاجر مالایالی وابسته است. بیش از نیمی از مردم به مذهب هندو، و به دنبال آن اسلام و مسیحیت اعتقاد دارند. فرهنگ ایالت سنتری از فرهنگ های آریان، دراویدی، عرب و اروپایی است که در طی هزاره تحت تاثیربخش های دیگر هند و خارج از هند گسترش یافته است.

تولید فلفل و لاستیک طبیعی نقش قابل توجهی در تولید ملی دارد. در بخش کشاورزی، نارگیل، چای، قهوه، بادام زمینی و ادویه ها جایگاه مهمی دارند. راه ساحلی ایالت ۵۹۵ کیلومتر گسترش دارد و ۱.۱ میلیون نفردر ایالت به صنعت ماهیگیری وابتسه اند که معادل ۳ درصد از در آمد ایالت را تشکیل می دهد. ایالت بالاترین انتشار رسانه ای را با انتشار روزنامه به ۹ زبان، به طور عمده انگلیسی و مالایالامی دارد و از بالاترین روشنگری در هند برخوردار است. کرالا  یکی از برجسته ترین مقصدهای گردشگری در هند است و جذابیت های طبیعی بسیاری دارد. 

کرالا دو اتحاد سیاسی عمده دارد: جبهه متحد دموکراتیک به رهبری حزب کنگره هند و جبهه دموکراتیک چپ به رهبری حزب کمونیست هند (مارکسیست). جبهه دموکراتیک چپ از سال ۲۰۱۶ حاکمیت ایالت را در دست دارد. پینارایی ویجایان از حزب کمونیست هند (مارکسیست) وزیر ارشد ایالت است و رامش چنیتالا از ائتلاف جبهه متحد دموکراتیک رهبر اپوزیسیون. طبق قانون اساسی هند، کرالا دارای سیستم پارلمانی یا دموکراسی نمایندگی است که حق رای عمومی برای ساکنان آن تضمین شده است.

دولت در سه شاخه سازماندهی می شود:

قانون گذاری: مجلس قانون گذاری کرالا به نیاماسابا معروف است که اعضا منتخب و دفتر ویژه اداره  را در بر می گیرد. رئیس و معاون رئیس مجلس از بین نمایندگان انتخاب می شوند. جلسات مجلس از سوی رئیس و در غیاب او از سوی معاون رئیس اداره می شود. ایالت ۱۴ حوزه انتخابی دارد. ایالت ۲۰ عضو را از بین اعضا خود برای نمایندگی لوک سابا(مجلس عوام هند) و ۹ نماینده را برای راجای سابا (مجلس سنای هند) انتخاب می کند.

مجریه : فرماندار کرالا رئیس قانونی ایالت است و از سوی رئیس جمهور هند منصوب می شود. عارف محمد خان فرماندار کرالا است. مقام اجرایی با وزیر ارشد کرالا است که رئیس دولت و دارای قدرت اجرایی گسترده است .رئیس حزب اکثریت در پارلمان از سوی فرماندار به این مقام منصوب می شود. شورای وزیران اعضای خود را که منصوب فرماندار هستند دارد و از وزیر ارشد مشاوره می گیرند. دولت اجرایی در تیرواناتاپورام در مجموعه دبیرخانه ایالت مستقراست. هر بخشی یک مدیر بخش دارد که از سوی دولت منصوب می گردد که رابط بخش با دولت اجرایی خوانده می شود. مقامات کمکی معروف به پانچایات ها هستند که انتخابی اند وامور محلی را اداره می کنند.

قضایی: مجموعه قضایی کرالا مرکب از دادگاه عالی کرالا و دادگاه های پایین تراست. دادگاه عالی در کوچی مستقر است و یک دادستان و ۲۳ قاضی دائمی دارد و از سال ۲۰۱۲تعداد ۷ قاضی به تعداد قضات آن اضافه شده است.

مبارزه با کووید-۱۹: شیوه کرالا
س. راماچاندران پیلای – برگردان: داود جلیلی

مبارزه کِرِاِلا علیه بیماری همه گیر کشنده چند جانبه بوده است. اول از همه، خود ویروس مرگبار، دوم اپوزیسیونی که با رهبری کارزاری مخرب برای خراب کردن شهرت ایالت و دولت بااضافه کاری مشغول درهم شکستن تلاش های دولت ایالتی بوده است، و بعد یک دولت اتحادیه با گرایشی تبعیض آمیز.

اما آن چه بردشمنان غالب شد رهبری سیاسی مصمم، طرح ریزی مشخص، و کاربست برنامه هایی در تمام سطح ها است. در واقع، کرالا یک نمونه ایفای نقش در جلوگیری از کووید-۱۹ است. کل راهبرد مبارزه با کووید-۱۹ در کرالا بر سه جز مبتنی است: کنترل گسترش کووید-۱۹ در کرالا، دادن تسکین و کمک به افراد آلوده، و برنامه های میان مدت و بلند مدت برای احیای اقتصاد و رفاه مردم.  

سیمای یگانه راهبرد در کرالا آن است که رفاه کل جامعه را بر اساس منافع مشترک مردمی که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می دهند هدف گرفته است.

اولین و مهم ترین وظیفه کنترل گسترش کووید-۱۹ بوده است. ایالت از همان آغاز پیشتاز دیگر ایالت های هند و بسیاری از کشورها در جهان پیشرفته و تمام قدم های بعد از آن بوده است. اولین مورد آلوده به ویروس در هند در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ در کرالا در دانشجویی شناسایی شد که از ووهان چین باز گشته بود. اما، کار پیش گیری از گسترش ویروس در کرالا بسیار زودتر آغاز شد. در حقیقت حتی قبل از آن که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان یک فوریت جهانی اعلام کند، ایالت زمینه را برای متوقف کردن، اگر نه کاهش شدت ویروس آغاز کرد.

سلول کنترل ایالتی در ۲۴ ژانویه تشکیل شد. تیم واکنش سریع ایالتی تشکیل و بی درنگ گردهم آمد و برنامه فوریت سلامت عمومی را برای شناسایی و کنترل آلودگی کووید-۱۹ آماده کرد. توصیه های سازمان جهانی بهداشت در باره گسترش بیماری و کنترل آن بی درنگ برای اجرا به تمام بخش ها ارسال شد.

بدون هیچ واکسن یا دارویی برای پیشگیری یا درمان کووید-۱۹، برای جلوگیری از گسترش آلودگی به داخل ساختار سلامت عمومی موجود تلاش می شد. به عنوان بخشی از این تلاش ، ۱۳۱.۶۰۶ تخت  در ۱۲۹۶ بیمارستان دولتی و ۸۶۶ بیمارستان خصوصی برای بیماران کووید-۱۹آماده شد .علاوه بر این ، ۲.۳۷۸ داوطلب هم در بیمارستان های دولتی و خصوصی مستقر شدند. در صورتی که آلودگی گسترش می یافت، ساختمان هایی هم  برای هدف های فوری از سوی دیگر سازمان های دولتی شناسایی شده بودند. بخش های ایزوله برای پایش و درمان بیماران در تمام دانشکده های پزشکی دولتی، بیمارستان های عمومی، و بیمارستان های مهم خصوصی در ایالت آماده شده بودند. 

به رسمیت شناختن آگاهی گسترده عمومی برای کنترل آلودگی، کارزار قدرتمند شستن دست ها با استفاده از صابون و رعایت موارد بهداشتی تحت عنوان “شکستن زنجیر” به راه انداخته شد، که با پذیرش عظیمی مواجه شد. استفاده از ماسک گسترش یافت و هنگام بیرون رفتن به هر جای عمومی یا در تماس با افراد اجباری شد.

تجهیزات آزمایش کووید-۱۹ در ۱۶ محل راه اندازی شد. آزمایش گیری سیار برای جمع آوری سریع نمونه به کار گرفته شده بود. خدمات آمبولانسی وسیعی برای آوردن بیماران به بیمارستان ها و برای حمل و نقل افراد درمان شده به خانه فراهم شده بود. مرکز تماس ایالتی” دیشا” (هدایت) برای کمک همگانی راه اندازی شده بود. تا کنون، بیش از یک صد هزار تماس تلفنی از سوی دیشا انجام شده است. یک ساز و کار پایش نیز برای افرادی که در قرنطینه هستند برقرار شده است.

گام ابتکاری دیگری که دولت برداشت توضیح موضوعات پیش روی عموم در حوزه شخصی بود. گسترش یک بیماری همه گیر مانند کووید-۱۹، که کل جهان در حال مبارزه برای جلوگیری از آن بوده اند، مشکلات روانی را در افراد مختلف آشکار کرده است. حوزه برنامه سلامت روانی خدماتی را برای نشان دادن مشکلات سلامتی و روانی اشخاصی که تحت قرنطینه یا ایزوله نگهداری می شوند فراهم کرده است. برای تدارک حمایت اجتماعی – روانی، ۱.۰۶۹ کارگر سلامت روانی در بخش ها به کار گرفته شدند. مشاوره تلفنی برای  کاهش استرس کسانی که در مراقبت کرونا کار می کنند نیز تدارک شده است. تا کنون تیم حمایت اجتماعی -روانی ۶۸۰.۲۶۳ مشاوره تلفنی انجام داده است.

اگر چه کار پیشگیرانه کووید-۱۹ به سازمان بهداشت محدود شده بود، اما آن سازمان به سازمان های دیگر پیوست. تلاش هماهنگ دپارتمان های مختلف برای کنترل کووید-۱۹قابل ستایش بوده است. پینارایی ویجایان وزیر ارشد تیم های تمام دپارتمان های درگیر در پیشگیری از کووید-۱۹ و کار تسکین را هدایت می کرد. وزیر ارشد هر روز عصر همایش بررسی تمام دپارتمان ها – به ویژه دپارتمان سلامت و درآمد – را برگزار می کرد. وزیر ارشد همه روزه اطلاعات آماده شده در باره گسترش آلودگی، گام های اتخاذ شده برای کنترل آن، و تدارک تسکین و یاری، موضوع های مختلف بخش های مختلف مردم که مورد توجه او قرار گرفته و گام های دولت به قصد غلبه بر چنین موضوعاتی را مستقیما به مردم گزارش می کند.  

رویکرد چند جانبه دولت کرالا در مبارزه اش علیه کووید-۱۹ در مقایسه با دیگر ایالت ها و بسیاری از کشورهای جهان نتیجه بهتری همراه داشته است. جمعا ۶۳۰ نفر آزمایش مثبت و ۴۹۶ نفر درمان شده اند، و ۱۳۰ نفر تحت درمان هستند. معدل جهانی مرگ ناشی از کووید-۱۹ رقم ۶.۴ درصد[۱]، در هند این معدل ۳.۱۶ درصد و در کرالا تنها ۰.۵۱ درصد است.  دولت کرالا بالاترین تعداد آزمایش به نسبت جمعیت را انجام داد. در زمانی که پیشرفته ترین کشورها آمادگی درمان پیران را نداشتند، ایالت شاهد یک فرد ۹۳ ساله و یک نفر ۸۸ساله بود که درمان و از بیمارستان به خانه فرستاده شدند. ۸ نفر خارجی اینجا در کرالا از کووید-۱۹ درمان شدند و آشکارا از کارآیی وضعیت پزشکی تمجید کرده اند. این ها تنها چند نمونه اند.

اقدامات برای کاهش مشکلات

دومین ابتکار مهم دولت کرالا در مبارزه با کووید-۱۹ اقدامات اتخاذ شده برای کاهش دشواری های رو در روی بخش های مختلف مردم به خاطر تعطیلی و دیگر اقدام های انجام شده برای کنترل گسترش کووید-۱۹ بوده است. دولت ایالت یک بسته ۲۰۰.۰۰۰ میلیون روپیه ای را برای تدارک اعانه، رسیدگی و کمک به تمام کسانی که کارو معاش خود را از دست داده بودند اختصاص داد. دولت ایالتی گام هایی را برای فراهم کردن حقوق تامین اجتماعی برای کمک به ۵۴۰۰ هزار نفر ذینفع آماده کرد که بر ۴۷۰.۹۰۰ میلیون روپیه بالغ شد. هیئت های رفاه به هر یک از ۷.۳۰۰.۰۰۰کارگران ۱.۰۰۰ روپیه پرداخت کرد .

افراد زیر خط فقر دارای کارت ۳۵ کیلو برنج رایگان اضافی برای یک ماه دریافت کردند. بخش های دیگر دارندگان کارت از جمله بالای خط فقر و کسانی که کارت های غیر اولویت داشتند ۱۵ کیلو برنج رایگان دریافت کردند. جمعا ۸۷۵.۹۰۰.۰۰۰ بسته شامل اقلام اساسی به همه دارندگان کارت – هم زیر خط فقر و هم بالای خط فقر- به رایگان داده شد. این بسته ها هزینه ای بالغ بر ۸۷۹۰۰ میلیون روپیه را تحمیل کرد .

جنبه دیگر تصمیم دولت آن بود که حتی یک نفر هم  نباید به خاطر کووید-۱۹ در ایالت گرسنگی بکشد. آشپزخانه های اجتماعی برای تدارک غذا برای بیماران، شهروندان پیر و نیازمندان به راه انداخته شد. از این رو، ۱.۱۳۷ آشپزخانه جمعی در ۱.۰۳۴ محله، شهرداری ها و شرکت ها دایر شده بود. آشپزخانه های اجتماعی تا ۳۰ آوریل به ۱۳۳۸۸۲ نفر غذا داد و از این غذا ها ۱۰۷۱۲۸ غذا رایگان و باقی به قیمت هر بسته ۲۰ روپیه عرضه شده بود.

کارگران میهمان

موضوع مهمی که پیش رو قرار داشت مربوط به کارگران میهمان در کرالا بود. در کرالا تقریبا ۳۰۰.۰۰۰ کارگر میهمان از ایالت های مختلف وجود داشت. دولت برای تدارک غذا و سر پناه برای آن ها قدم هایی برداشت. غذا و سر پناه رایگان برای ۳۵۲.۵۱۵ نفر از کارگران میهمان از سوی دولت در ۱۹۹۰۲ اردو در سراسر کرالا آماده شد. از سوی دپارتمان خانه کارت های شناسایی ویژه ای برای آن ها تهیه شد. دولت ایالت برنامه ای را برای اعزام آن ها به ایالت های مربوطه با ترن های ویژه به اجرا گذاشته است.

دولت ایالتی در حال برداشتن گام هایی جهت بر گرداندن کرالایی های غیر مقیم از داخل و خارج کشور است. تقریبا ۴۰۰.۰۰۰ مهاجر برای بازگشت به کرالا ثبت نام کرده اند. دولت نیز اقداماتی را برای برگرداندن کسانی که در ایالت های دیگر گیر افتاده اند اتخاذ کرده است. تا کنون ۱۵۰۰۰۰ نفر برای این برنامه ثبت نام کرده اند.

با توجه به آن که رقم بزرگی از کرالایی ها باید از خارج و دیگر ایالت ها برگردند، دولت کرالا برای اطمینان از آن که اقدامات برای باز گشت آن ها با اقدامات پیش گیرانه کووید-۱۹ مربوط باشد تلاش کرده بود. برنامه هایی برای بازرسی آن ها در نقاط ورودی، اعزام آلوده ها به بیمارستان برای درمان، و فرستادن دیگران به قرنطینه خواه در منزل یا محل های دیگری که دولت  اختصاص داده و پایش مداوم آن ها در نظر گرفته شده است .

سومین جز مبارزه با کووید-۱۹ اقدامات بی درنگ، کوتاه و بلند مدت برای احیا اقتصاد و رفاه مردم است.  بیماری همه گیرکووید-۱۹ و اقدام های اتخاذ شده برای کنترل مانند تعطیلی کامل و اقدام های دیگر توقف ناگهانی و تقریبا کامل تولید کالاها و خدمات را به دنبال داشته است. توقف تولید در طی کووید-۱۹ منحصر به محل یا مقیاس نیست بلکه از بالا تا پایین و در تمام محل های تولید است. درباره آن که برای رسیدن به سطح های پیشین تولید چه مدتی صرف خواهد شد تردید وجود دارد. راه اندازی تولید هم به مجرا های توزیع و تامین ملی و بین المللی بستگی دارد.

خسارت طی دوران کامل قرنطینه با تولید ناچیزی از کالاها و خدمات جز در بخش های اندکی مانند دولت، بانکداری، ارتباطات ۸۰ درصد ارزش ماهانه برآورد می شود. وضعیت متزلزل ممکن است ماه ها ادامه یابد. عامل دیگرآن است که در صد قابل توجهی ازدرآمد در کرالا از حواله کارکنان کرالایی های غیر مقیم در دیگر ایالت ها و از خارج است. بسیاری از آن ها کارشان را به خاطر کووید-۱۹ از دست داده اند و در حال بازگشت به کرالا هستند. این ها تاثیر جدی نا مطلوبی روی اقتصاد در کرالا خواهند گذاشت. بازگشت کارگران میهمان از کرالا به ایالت های بومی خود نیز می تواند سبب مشکلاتی به شکل کمبود هایی در عرصه های بسیاری شود. همه این عوامل باید بی درنگ شناخته می شد.

با در نظر داشت گسترش کووید-۱۹ و اقدامات پیشگیرانه دراقتصاد کرالا، دولت ایالتی طرح هایی برای احیا بخش هایی مانند کشاورزی و بخش های مرتبط با آن، بخش صنایع وخدمات در نظر گرفته است. بیش از نیمی از در آمد در کشاورزی از محصولات نقد مانند لاستیک، فلفل، هل، جوز، زنجبیل، قهوه، چای و غیره است. قیمت تمام این محصولات در بازار جهانی تعیین می شوند.  قیمت ها در بازار جهانی سقوط کرده اند و در حال حاضر؛ خریداری وجود ندارد. تاثیر کووید-۱۹ در بخش کشاورزی کرالا بیش از تاثیر آن در بخش های دیگر است .

دولت کرالا در حال برنامه ریزی برای احیا اقتصاد به سطح تولید قبل و برای گسترش تولید تمام بخش ها است.  “سابیکاشا کرالا”طرحی برای افزایش بهره وری و تولید در کشاورزی است. دولت برنامه ای را برای احیا بخش های صنعتی و خدماتی در دست تهیه دارد.

رویکرد تبعیض آمیز دولت مرکزی

 
رویکرد تبعیض آمیز دولت مرکزی نسبت به ایالت کرالا سبب دشواری های بزرگی در مبارزه آن علیه کووید-۱۹ شده است . کرالا در حال تجربه یک بحران مالی جدی به خاطر رویکرد شدیدا تبعیض آمیز  دولت تحت رهبری حزب باهارا جاتا (BJP) است . تاخیر مداوم در پرداخت سهم دولت مرکزی برای  جبران مالیات کالا و خدماتGST، مقرری پرداخت ملی ماهاتما گاندی برای تضمین استخدام روستایی  MNREGS، جبران سیل و غیره وجود دارد. به نظر می رسد دولت مودی با خفه کردن امور مالی ما تصمیم به خنثی کردن تلاش های دولت کرالا در مبارزه با کووید-۱۹ گرفته است .

تمام حزب در کنترل گسترش کووید-۱۹ و توزیع مواد تسکینی فعال بوده است. حزب فعالانه در کارزارهای آگاهی رسانی و کار پیشگیرانه در میان مردم شرکت دارد. اعضا حزب درتدارک و توزیع مواد غذایی و دیگر مایحتاج نیازمندان کاملا در گیر بوده اند. واحد های حزبی نیز در تهیه و توزیع ماسک؛ مواد بهداشتی برای مردم عادی وبسته های محافظت شخصی برای کارگران بهداشت فعالانه شرکت کرده اند.

دموکراسی مردم ارگان حزب کمونیست هند (مارکسیست)


[۱] – در مقاله رقم معدل جهانی مرگ  را خالی گذاشته بود که من جای آن را با رقم جهانی پر کردم- مترجم

https://akhbar-rooz.com/?p=31342 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More