در تجلیل از ٨ مارس ، روز جهانی زن – حسن رحمان پناە

امروز دوشنبە ١٨ اسفند ١٣٩٩ برابر با ٨ مارس ٢٠٢١ روز جهانی زن است . ٨ مارس یادآور مبارزە و رزم بی آمان زنان کارگر و زحمتکش در طول یک قرن و نیم گذشتە می باشد . روزی کە بە همت زنان سوسیالیست از جملە کلارازتکین در ١١١سال قبل در کنگرە انترناسیونال دوم بعنوان روز زن بە رسمیت شناختە شد. انقلاب کارگری اکتبر و انترناسیونال سوم با تآکید بر جهانی بودن و فراکشوری بودن این روز ، بە آن ابعاد گستردە و جهانی داد.

سنت ٨ مارس ریشە در مبارزە و نبرد سنگر بە سنگر زنان کارگر برای دست یابی بە مطالباتشان دارد . کارگران و کمونیست ها،  فارغ از جنسیت، پیشاهنگ برافراشتن پرچم برابری زن و مرد در همە عرصەهای کار ، زندگی ، جامعە و خانوادە بودە و هستند . بە همت اتحاد ، سازمانیابی و رزم بی آمان جنبش طبقاتی و برابری طلبی زن و مرد ، امروز ٨ مارس در تعداد زیادی از کشورهای جهان بعنوان روز تعطیل رسمی شناختە می شود و سازمان ملل متحد نیز در سال ١٩٧۵ این روز را بعنوان روز جهانی زن کە محصول مبارزە پیگیر زنان و مردان برابری طلب و جریان کمونیست و چپ جامعە بود بە رسمیت شناخت.

در ایران تحت سلطە جمهوری اسلامی در طول ۴٢ سال گذشتە، مذهب و مردسالاری بعنوان دو رکن استبداد سیاسی و حکومتی و بازوان نظام سرمایەداری برای  حفظ نظم موجود، با اتکا بە سرکوب ، تحقیر و استثمار مضاعف زنان، عمر ننگین رژیم  را استمرار بخشیدەاند. اما زنان ایران تسلیم نشدە و یکی از ستونهای  اصلی نبرد با رژیم اسلامی در همە میدانهای مبارزە بودە و همدوش با طبقە کارگر در رزم انقلابی برای بە گور سپردن جمهوری اسلامی در سنگرهای اول مبارزە قهرمانانە جنگیدەاند .

٨ مارس روز جهانی زن را بە همە زنان و مردان کارگر و زحمتکش ، برابری طلب و عدالتخواە تبریک میگوئیم و فداکاری و مبارزە آنان  را ارج می نهیم. در همان حال و در این روز بار دیگر، بر آرادە اگاهانە ، سازمانیافتە و متحدانەامان در مبارزە پیگیر و مداوام علیە مناسبات طبقاتی مردسالار و ضد زن در نظام سرمایەداری تا تحقق سوسیالیسم کە رهایی واقعی زن تنها در چنین جامعەای بدست خواهد آمد ، تاکید میکنیم .در ضمن از هر اقدام انقلابی ، هرچند کوچک در خدمت بە بهبود شرایط کار و زندگی زنان فعالانە دخالت و حمایت می نمائیم. آزادی زن ، معیار آزادی  جامعە است. 

٨مارس ٢٠٢١

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=106483 لينک کوتاه

4 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

Powered by
WPtouch Mobile Suite for WordPress