در تجلیل از ٨ مارس ، روز جهانی زن – حسن رحمان پناە

امروز دوشنبە ١٨ اسفند ١٣٩٩ برابر با ٨ مارس ٢٠٢١ روز جهانی زن است . ٨ مارس یادآور مبارزە و رزم بی آمان زنان کارگر و زحمتکش در طول یک قرن و نیم گذشتە می باشد . روزی کە بە همت زنان سوسیالیست از جملە کلارازتکین در ١١١سال قبل در کنگرە انترناسیونال دوم بعنوان روز زن بە رسمیت شناختە شد. انقلاب کارگری اکتبر و انترناسیونال سوم با تآکید بر جهانی بودن و فراکشوری بودن این روز ، بە آن ابعاد گستردە و جهانی داد.

سنت ٨ مارس ریشە در مبارزە و نبرد سنگر بە سنگر زنان کارگر برای دست یابی بە مطالباتشان دارد . کارگران و کمونیست ها،  فارغ از جنسیت، پیشاهنگ برافراشتن پرچم برابری زن و مرد در همە عرصەهای کار ، زندگی ، جامعە و خانوادە بودە و هستند . بە همت اتحاد ، سازمانیابی و رزم بی آمان جنبش طبقاتی و برابری طلبی زن و مرد ، امروز ٨ مارس در تعداد زیادی از کشورهای جهان بعنوان روز تعطیل رسمی شناختە می شود و سازمان ملل متحد نیز در سال ١٩٧۵ این روز را بعنوان روز جهانی زن کە محصول مبارزە پیگیر زنان و مردان برابری طلب و جریان کمونیست و چپ جامعە بود بە رسمیت شناخت.

در ایران تحت سلطە جمهوری اسلامی در طول ۴٢ سال گذشتە، مذهب و مردسالاری بعنوان دو رکن استبداد سیاسی و حکومتی و بازوان نظام سرمایەداری برای  حفظ نظم موجود، با اتکا بە سرکوب ، تحقیر و استثمار مضاعف زنان، عمر ننگین رژیم  را استمرار بخشیدەاند. اما زنان ایران تسلیم نشدە و یکی از ستونهای  اصلی نبرد با رژیم اسلامی در همە میدانهای مبارزە بودە و همدوش با طبقە کارگر در رزم انقلابی برای بە گور سپردن جمهوری اسلامی در سنگرهای اول مبارزە قهرمانانە جنگیدەاند .

٨ مارس روز جهانی زن را بە همە زنان و مردان کارگر و زحمتکش ، برابری طلب و عدالتخواە تبریک میگوئیم و فداکاری و مبارزە آنان  را ارج می نهیم. در همان حال و در این روز بار دیگر، بر آرادە اگاهانە ، سازمانیافتە و متحدانەامان در مبارزە پیگیر و مداوام علیە مناسبات طبقاتی مردسالار و ضد زن در نظام سرمایەداری تا تحقق سوسیالیسم کە رهایی واقعی زن تنها در چنین جامعەای بدست خواهد آمد ، تاکید میکنیم .در ضمن از هر اقدام انقلابی ، هرچند کوچک در خدمت بە بهبود شرایط کار و زندگی زنان فعالانە دخالت و حمایت می نمائیم. آزادی زن ، معیار آزادی  جامعە است. 

٨مارس ٢٠٢١خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=106483 لينک کوتاه

4 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز:int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More