نشست مشترک حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان و اعلام ادغام دو حزب

مصطفی هجری رهبر حزب دمکرات کردستان ایران در کنار خالد عزیزی دبیرکل حزب دمکرات کردستان

یک هفته بعد از برگزاری نشست مشترک اعضای رهبری دو حزب کرد، خالد عزیزی دبیرکل حزب دمکرات کردستان روز یکشنبه خبر ادغام دو حزب را رسما تائید کرد.

عزیزی اظهار کرد از زمانی که در “حزب دمکرات” انشقاق به وجود آمد و به انشعاب منجر شد،  مسئله اتحاد مجدد در هر دو حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران موضوع بحث بود.

 خالدعزیزی افزود: اتحاد دو حزب واکنش به انتظار مردم کردستان است که از انشعاب استقبال نکردند و انتظار دارند احزاب کردی مبارزه علیه جمهوری اسلامی را با اجماع و وحدت پیش ببرند. در این راستا با توجه به سعی و کوشش اعضا و کادرهای دو حزب دمکرات  و تعهدات رهبری این دو حزب به این نتیجه رسیدیم که اتحاد مجدد حزب دمکرات کردستان برای پیشبرد هرچه وسیع تر و بهتر مبارزات مردم کردستان ایران ضروری و الزامی است؛ در نتیجه در پی مذاکراتی که رهبری هر دو بخش باهم داشتیم خوشبختانه به توافقات بسیار زیادی رسیدیم و از این لحاظ می شود گفت مسئولیت تاریخی و سیاسی را هر دو بخش انجام داده اند.

دو حزب در سال ۲۰۰۶ در جریان برگزاری کنگره سیزدهم حزب دکرات کردستان ایران در پی اختلاف نظر در باره روند برگزاری کنگره و انتخاب رهبری آینده ی حزب از هم جدا شدند. عبداله حس زاده و خالد عزیزی  همراه با چند تن از چهره های باسابقه حزب دمکرات کردستان را سازمان دادند و مصطفی هجری در کنار حسن شرفی و جمعی دیگر به رهبری حزب دمکرات کردستان ایران انتخاب شدند.  

یک هفته پیش دو حزب با انتشار بیانیه ای اعلام کردند در یک نشست مشترک آخرین اقدامات ضروری برای اتحاد را بررسی کرده اند. در این بیانیه آمده است:

«در نشست مشترک رهبری دو طرف حزب دمکرات آخرین مراحل مسالەی اتحاد مجدد دمکراتها مورد بررسی قرار گرفت.
بعد از ظهر روز سەشنبە، ١١ مرداد ماە اعضای رهبری حزب دمکرات کوردستان ایران و حزب دمکرات کوردستان بە منظور بحث و بررسی پیرامون مراحل نهایی روند اتحاد دمکراتها گرد هم آمدند. در این نشست، از جدیت و پشتکار هیئتهای مذاکرەکنندەی هر دو طرف حزب دمکرات در بە فرجام رساندن فرایند اتحاد دمکراتها تجلیل بە عمل آمد.
در نخستین بخش از نشست مزبور، مسئولین هیئتهای مذاکرەکنندەی دو طرف دمکرات آخرین گزارش خود را در رابطە با روند گفتگوها بە منظور اتحاد مجدد خانوادەی بزرگ حزب دمکرات تقدیم نمودند.
در این گزارش، ضمن اشارەی دقیق بە پیشرفتهای مهم و دستاوردهای قابل توجهی کە در خلال روند اتحاد حاصل شدەاند، جزئیات آخرین مراحل روند اتحاد بە منظور اطلاع بیشتر اعضای رهبری دو طرف حزب دمکرات، تشریح گردید.
در بخش دوم نشست نیز، آقایان مصطفی هجری، مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران و خالد عزیزی، دبیرکل حزب دمکرات کوردستان ضمن قدردانی از تلاش خستگی ناپذیر هیئتهای مذاکرەکنندە و همچنین جدیت رهبری هر دو طرف حزب دمکرات در بە نتیجە رساندن روند دشوار، ولی امیدبخش اتحاد مجدد دمکراتها، دورنمای کار و فعالیت حزب دمکرات کوردستان ایران متحد، وظایف و تعهدات مربوط بە مراحل پیش روی مبارزە و فعالیت حزب دمکرات را مورد اشارە قرار دادند.
آقای هجری در بیانات خود بر این مسألە تاکید نمود کە با همت و وظیفەشناسی همگان، صفوف حزب دمکرات را یکپارچە نمودە و مرحلەی نوین و امیدبخشی از تقویت روند مبارزات حزبمان در کوردستان ایران جهت تٲمین حقوق پایمال شدەی ملتمان در ایران را آغاز می کنیم. ایشان ضمن اشارە بە زیانها و خسارات انشقاق در صفوف حزب و ضربەای کە بە اتحاد مبارزاتی و تلاشهای حزب دمکرات وارد شد، بر این نکتە تاکید نمود کە بایستی با اتحاد مجدد در صفوف حزب دمکرات و بە هم پیوستن توان مبارزاتیمان، هم زیانهای مرحلەی انشقاق را جبران نماییم و هم انرژی و توان مضاعفی بە جنبش حق طلبانەی ملتمان بدهیم.
آقای خالد عزیزی، دبیرکل حزب دمکرات کوردستان نیز در سخنان خویش بە این مسٲلە اشارە نمود کە آنچە تاکنون هیئتهای مذاکرەکنندەی دو طرف با کمک و حمایت فکری رهبری طرفین جهت رساندن روند اتحاد دمکراتها بە مراحل نهایی خویش، انجام دادەاند، ناشی از وظیفەشناسی و احساس مسئولیت تاریخی و مبارزاتی آنان بودە است، لیکن آنچە کە در آیندەی مبارزات مشترکمان در صفوف واحد و برای نیل بە اهداف جنبش برحقمان، بر دوش همگی ما سنگینی می کند، تعهدی است کە بایستی هموارە بدان پایبند باشیم. ایشان در ادامەی بیانات خود، بە این موضوع اشارە نمود کە گرچە ما دو طرف حزب دمکرات بە دلیل جدایی از یکدیگر طی این مدت، هرکدام بە طور جداگانە مبارزە و فعالیت نمودەایم، با این حال مفتخریم کە بەطور جدی و پیگیرانە علیە جمهوری اسلامی مبارزە کردە، مسئلەی کورد در ایران و تاریخ پرافتخار مشترکمان را نمایندگی کردە و اکنون نیز برای تقویت و تحکیم موقعیت ملت کورد و برداشتن گامهای مٶثر در بە سرانجام رساندن مبارزات ملتمان، صفوف خود را یکپارچە و متحد می نماییم.
نشست مشترک رهبری دو طرف حزب دمکرات پس از کنکاش و بررسی مراحل نهایی روند اتحاد و دادن نوید اعلام نهایی بە فرجام رسیدن این روند در آیندەای نزدیک، بە کار خود پایان داد..»

https://akhbar-rooz.com/?p=164487 لينک کوتاه

3.9 7 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More