سربرآوردن راست افراطی زیر سایه آقای رضا پهلوی (شمه ای پیرامون نوپهلوی گراها) – بهروز خلیق

نوپهلوی گراها نيروی اقتدارگرا و تماميت خواه و ضد آزادی، دموکراسی و انتخاب آزادانه مردم هستند. آن ها آشکارا برگزاری انتخابات آزاد و انتخاب مردم را نفی و به آينده موکول می کنند. برنامه آن ها جايگزين کردن سلطنت مطلقه به...

نوپهلوی گراها نیروی اقتدارگرا و تمامیت خواه و ضد آزادی، دموکراسی و انتخاب آزادانه مردم هستند. آن ها آشکارا برگزاری انتخابات آزاد و انتخاب مردم را نفی و به آینده موکول می کنند. برنامه آن ها جایگزین کردن سلطنت مطلقه به جای جمهوری اسلامی و استقرار استبداد فردی است… قدرت گیری این نیرو برای کشور ما خطر است. این خطر زمانی جدی تر می شود که بدانیم مشاوران رضا پهلوی همین نوپهلوی گراها هستند و برآمد اخیر به عنوان رهبر ـ توده و نفی اپوزیسیون و قلمداد کردن آن ها به عنوان مشکل، دست پخت همین نورسیدگان بود

راست افراطی در سطح جهان نیرو گرفته، در تعدادی از کشورها قدرت را به دست آورده (مجارستان، لهستان برزیل، هند…) و در شماری از کشورها (امریکا، اکراین، فرانسه، آلمان، اتریش…) به یک جریان قوی و به یک خطر تبدیل شده است.

در کشور ما هم راست افراطی تمام قدرت را قبضه کرده، رقبای خود را از ساخت قدرت بیرون رانده و یا سیاست های مخرب خود، کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهد. در صفوف اپوزیسیون هم یک جریان راست افراطی در حال شکل گیری است. جریان از راه رسیده نوپهلوی گراها که از دل فرشگرد بیرون آمده است. 

نوپهلوی گراها جزو نورسیدگان هستند. آن ها با ادعاهای بزرگ و غلوآمیز پا به میدان سیاست گذاشته، از هم اکنون شمشیر را از رو بسته، از دوره سلطنت پهلوی بهشت ساخته و برای آن دوره نظریه پردازی می کنند.    

نوپهلوی گراها

عده ای از فرشگردی ها در سال گذشته “انجمن شهریار” را به عنوان اتاق فکر راه انداختند و اسم “نوپهلوی گرا” را روی خود گذاشتند. آن ها در عین حال دست به انتشار فصل نامه “فریدون” زدند که تحلیل ها و تئوری  هایشان در آن درج می شود. تا کنون ۳ شماره از آن منتشر شده است.

اخیرأ رضا کیانی با سعید قاسمی نژاد که تئوریسین این جمع به حساب می آید، مصاحبه مفصلی کرده و دیدگاه نوپهلوی گراها را توضیح داده است. لازم است این نیرو را بر اساس نوشته ها و مصاحبه های آن ها شناساند و خطر آن را گوشزد کرد:

ـ از نظر نوپهلوی گراها اندیشه سایر نحله های سیاسی کشور شکست خورده و تنها اندیشه نوپهلوی گرائی در حال شکوفائی است. آن ها می گویند: “اندیشه اسلام‌گرایی شکست خورده، اندیشه چپ شکست خورده، اندیشه اصلاحات شکست خورده ” و “در فضای جامعه این میل بازگشت به دوره پهلوی خیلی جدی شده است.” و “این شعارهای «بگو برگرد شاه»، «جاوید شاه»، «رضا شاه روحت شاد» و «ایران که شاه ندارد حساب کتاب ندارد» که بزعم آن ها به صورت گسترده در این سال‌ها در ایران داده شده، ناظر بر همین خواست است.

ـ نوپهلوی گراها سرکوبگرند، از هم اکنون به تخریب جمهوری خواهان و چهره های شاخص آن می پردازند، بر استبداد پهلوی ها صحه می گذارند و آن را جزو افتخارات دو دوره پهلوی به حساب می آورند و وعده سرکوب مخالفین را در آینده می دهند. سعید قاسمی نژاد مشاور “بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها”  می گوید: “به نظر من مهم بود که در دوره پهلوی اول و دوم مانع از ورود اسلام‌گراها و جریان‌های کمونیست انقلابی به سیستم و عرصه فعالیت سیاسی شوند. این‌ها را باید منزوی می‌کردند. الان هم من فکر می‌کنم هر زمان که مردم جمهوری اسلامی را ساقط کنند نخبگان کنونی باید به این فکر کنند که چگونه می‌توانند یک نظامی بسازند که آن نظم سیاسی مانع از ورود جریان‌های انقلابی تمامیت‌خواه – چه کمونیستی چه اسلام‌گرا چه تجزیه‌طلب و چه فاشیستی- به ساختار قدرت شود.”

ـ نوپهلوی گراها شعار مشهور محمدرضا شاه (ارتجاع سرخ و سیاه) را زنده کرده و می گویند: “ارتجاع سرخ و سیاه هم ائتلاف شوم اسلام‌گراها، کمونیست‌ها و تجزیه‌طلب‌ها است.” که نباید به آن ها در فردای ایران اجازه فعالیت داد.

ـ این نیرو مخالف باز کردن فضای سیاسی، آزادی و دموکراسی است. سعید قاسمی نژاد می گوید: “برخلاف چیزی که این روشنفکران پنجاه‌وهفتی می‌گویند، تجربه‌ای که ما در آن دوره داشتیم – چه در دوره ۲۰ تا ۳۲ و چه در دوره ۵۶ و ۵۷ – این بود که باز کردن فضای سیاسی منجر به بحران‌هایی شد که ایران را الان در آستانه سقوط تمدنی قرار داده.”

ـ انتقاد نوپهلوی گراها به محمدرضا شاه این است که چرا چند هزار نفر از سران و عوامل انقلاب را در سال ۵۷  بازداشت نکرد. سعید قاسمی نژاد در همان مصاحبه می گوید: “با توجه به آن تجربه من فکر می‌کنم آن طرح بازداشت چند هزار نفر از این سران و عوامل این جریان‌ها و فرستادن‌شان به یک جای دور و نگه‌داشتن‌شان در زندان می‌توانست یک ایده بسیار مناسب باشد. یعنی اگر دوباره در ایران آزاد فردا مشکلی به این شکل پیش بیاید نباید مماشات کرد. باید قاطع بود. به نظرم درس خوبی است که راه را برای بلافاصله بعد از براندازی و اینکه چه باید کرد هم نشان می‌دهد.”

ـ نوپهلوی گراها برای توجیه نگرش های خود و جا انداختن نوپهلوی گرائی، تاریخ سازی می کنند و دوره پهلوی ها را به عنوان پردیس جا می زنند و می گویند: “پردیس پهلوی باغ عدن ما بود. منتها هبوط ما به زمین، جهنم جمهوری اسلامی بود. پهلوی از این نظر، چه از نظر مکانی و جغرافیایی و چه از نظر زمانی، به معنای پردیس است.” به نظر آن ها این دوره زمانی “بین تباهی قجر و جهنم جمهوری اسلامی” قرار دارد.

ـ این دارو دسته همانند محمدرضاشاه دشمن روشنفکران هستند و به روشنفکران نسبت “تبه‌اندیش و دون‌مایه” می دهند. در مقابل به الگوی رهبر ـ توده باور دارند که برگرفته از همان الگوی خمینی یعنی رهبر کاریزماتیک و جامعه توده ای و اتمیزه شده است. در نگاه آن ها جامعه مدنی و جامعه سیاسی جایگاهی ندارد. چرا که در جامعه مدنی قدرتمند با حضور احزاب سیاسی نیرومند، الگوی رهبر ـ توده و حکومت اقتدارگرا خریدار ندارد. 

ـ تکیه گاه نوپهلوی گرا ها و رضا پهلوی همانند خمینی، “مستضعفین” است. به گفته آن ها شعارها به نفع رضاشاه  از میان آن ها بر می خیزد. جالب است که آن ها همین واژه را به کار می برند. نوپهلوی گرا ها همانند سلطنت طلبان در طیف راست جامعه قرار دارند و برای آن ها مطالبات و منافع کارگران و تهیدستان جامعه مطرح نیست. آن ها اعتراضات مردمی را به نفع خود مصادره می کنند.

ـ نوپهلوی گراها دچار توهم شده و از هواداری اکثریت مردم از سلطنت و رضا پهلوی سخن می رانند. در حالی که در اعتراضات معلمان، کارگران، بازنشستگان و سایر گروه های اجتماعی که وسیع ترین نیروی اجتماعی به حساب می آیند، شعاری به نفع رضا شاه داده نشده و مراجعه سلطنت طلبان به معلمان برای طرح  شعار “رضا شاه روحت شاد” در تظاهرات، با مخالفت جدی آن ها روبرو شده است. 

ـ برنامه نوپهلوی گراها در امر توسعه همان نسخه نوسازی از بالا و آمرانه و متکی بر رانت است که در دوره محمدرضا شاه اجرا شد و به انقلاب بهمن انجامید.

ـ آن ها نگاه به دولت ها و محافل راست از جمله نئوکان ها و سناتورهای جمهوری خواه دارند و دنبال حمایت آن ها هستند. بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، ۳۰ نفر از فرشگردی ها در نامه ای خطاب به او، برجام را به عنوان «توافق فاجعه‌بار» یاد کرده و خواهان تحریم اقتصادی ایران شدند.  

خطر نوپهلوی گراها

نوپهلوی گراها نیروی اقتدارگرا و تمامیت خواه و ضد آزادی، دموکراسی و انتخاب آزادانه مردم هستند. آن ها آشکارا برگزاری انتخابات آزاد و انتخاب مردم را نفی و به آینده موکول می کنند. برنامه آن ها جایگزین کردن سلطنت مطلقه به جای جمهوری اسلامی و استقرار استبداد فردی است که ریشه های عمیق در تاریخ ما دارد. نوپهلوی گراها جریان راست افراطی هستند و همان مشخصه های عمومی آن ها را دارند: خشونت گرا، پوپولیست، اقتدارگرا، تمامیت خواه، سرکوبگر و بی باور به حقوق بشر.

قدرت گیری این نیرو برای کشور ما خطر است. این خطر زمانی جدی تر می شود که بدانیم مشاوران رضا پهلوی همین نوپهلوی گراها هستند و برآمد اخیر به عنوان رهبر ـ توده و نفی اپوزیسیون و قلمداد کردن آن ها به عنوان مشکل، دست پخت همین نورسیدگان بود. خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=159729 لينک کوتاه

2.7 21 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
11 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
بهرنگ
بهرنگ
سه شنبه, ۱۴ تیر, ۱۴۰۱ ۱۹:۴۸

از نگاه من بخشی از فعالین و اپوزیسین افق سرنگونی حاکمیت را بسیار نزدیک گرفته که با اعلان جریان پهلوی به تکاپو افتاده که نکند در رقابت میوه رسیده قدرت را تصاحب کند وسر انها بی کلاه بماندپس باید ثابت کنیم که اولا جمهوری اسلامی در معرض سرنگونی است و بعبارت دیگر قدرت سازماندهی مردم انقر پیشرفته وتکامل یافته که اکنون دعوی برسر قدرت یابی و بر سر چنبش قرار گرفتن است واز این رو از تصاحب قدرت توسط سلطنت طلبان نگرانی وجود دارد اما پاسخ من اینست انچه که حاکمیت را با مبارزات کف خیابان روبرو کرده نه عمدتا سلب ازادی های سیاسی و ازادی های مدنی بلکه سختی های بیشمار معیشتی است که بر اثر یاغی گری و گردنکشی در قبال تحریم وبازی کردن با ان بمردم تحمیل کرده وچه بسا باندک تعامل وتغیر این سیاست گشایشی بوجود امده که باعث شود حداقل فضای اولیه برجام تکرار و حباب انتظارت تورمی شکسته و اقتصاد نفسی تازه کندو مردم هم امکان دستی بسر وروی زندگی خود را کشیدن راپیداکنندو بالطبع با کاهش پتاسیل جنبشی تظاهرات خیابانی که شاید باعث توهم سرنگونی قریبالوقوع حاکمیت است کاهش مییابد وتوجه کنیم که این حاکمیت بر خلاف شاه مردد خواهان ادامه حکومتی که قرن ها در انتظار ان بوده است وباتکای قدرت سرکوب باسانی قدرت را ول نمیکندواصولا تشبیه ان با بزیر کشیدن حکومت شاه اشتباه است شاه با تبعیت از سیاست حقوق بشری کارتر از قدرت سرکوب کاست و مردم نیز بامشاهده کاهش هزینه فعالیت سیاسی و واستشمام بوی الرحمن سلطنت بخیابان امدند حال ایکه این حاکمیت در سرکوب تزلزل ندارد ودست بعصا رفتنت ان در مقابل تظاهرات معیشتی ناشی از انست که یا میخواهد مردم را خسته کند ویا سر اخر با نرمش قهرمانانه در عین اعمال قدرت باقتصاد سر صورتی بدهد وجمع بندی نه در بیحاصلی مبارزه بلکه درمجادلات کلامی بیحاصل ناشی از عدم شناخت مرحله ای مبارزه است

امیر ایرانی
امیر ایرانی
دوشنبه, ۱۳ تیر, ۱۴۰۱ ۱۶:۱۰

راست افراطی در کشور که معروف به دلواپسان حکومت هستند و از پشتوانه خاصی نیز بر خوردارند و اکنون حکومت را کاملن در دست دارند،گروهی فریبکار، شیاد و چپاولگر خاصی هستند. و خبرگی آنها در پلید اندیشی چنان است که می توان گفت، تمام شیادان و پلید اندیشان جهان را پشت سر گذاشته اند.
پرسشی مطرح بود و هست :
این راست افراطی حاکم بر کشور با راست افراطی خارج کشور- که فعلن
در گروهی بنام سلطنت خواه پهلوی خواه تعریف می شوند و فعالت طبل گونه و جار و جنجالی دارند-
چه وجه اشتراکی و چه رابطه ای دارند آیا راست افراطی خارج کشور (پهلوی خواهان) دنباله همان راست افراطی داخل کشورند اما با شکل و شمایل دیگر، یا آنها ماموران راست افراط داخل کشورند؟
راست افراطی داخل کشور با عملکردش و نگرش بنیادیش به مسائل، نشان داده است
بسیارانی را دشمن خود می پندارد. که می توان دشمنان راست افراطی حاکم بر کشور را چنین برشمرد:
۱- مبارزین مشروطه
۲- مبارزینی که عنوان چپ را داشتند
که بعضی از آنها کشته شدند و بعضی از آنها هنوز زنده اند
۳-ملیونی که زیر نام مصدق فعالیت می کنند.
۴- هر روشنفکر با گرایش لیبرالی
۵- هر فعال سیاسی و اجتماعی که از خودش خصلت آزادی خواهی و دمکراسی خو‌اهی بروز دهد.
۶- هر مبارز دینی تحت عنوان روشنفکر دینی و حتی هر دین مداری که با آنها زوایه پیدا کند.
۷- هر فردی که گرایش ملی مذهبی از خود نشان داده باشد.
۸- هر فردی که گرایش اصلاح طلبانه از خودش نشان دهد چه می خواهد اصلاح طلب درون حکومت باشد چه خارج کشور.
۹- هر فرد مشروطه خواه که حاکم را تحت قانون غیر استبدادی تعریف می کند و قصد مهار حاکم وقت را داشته باشد.
۱۰- هر فردی که درون نظامی تعریف می شود اما خصلت قانون مداری پیدا می کند و با این باند زاویه پیدا می کند.

راست افراطی در حاکمیت،
متوجه شده است اگر خودش با آن پیشینه شیادی و چپاولگریش که از خودش نشان داده است بخواهد با مخالفینش در گیر شود این درگیرش به ضررش در می آید و مشروعیت مخالفینش دو چندان می شود.
اماوجود یک گروه جدید با هویت مبارزاتی و حتی با ژست براندازانه بتواندبا مخالفینش در گیر شود برایش مفید است.
تنها گروهی که می تواند با ده مورد شمرده شده مخالفت داشته باشد و حتی آنها را دشمن خودش بداند گروهی بنام سلطنت خواه پهلوی خواه است.
عملکرد این گروه سلطنت خواه ،نشان میدهد؛ این گروه بر پایه استبداد تعریف شده است و باتمام آزادی خواهان و دمکراسی خواهان کشور مخالفت دارد وبطریقی اینها را دشمن خود می داند
این راست افراطی پهلوی خواه، حرکات اعتراضی ۵۷ که منجر به حذف سلطنت پهلوی شد، را قبول ندارد؛ پس تمام آنهایی که در آن حرکت اعتراض، که منجر به انقلاب شد، شرکت داشتند را مخالف خود محسوب می کنند.
برخورد با این گروه راست افراطی پهلوی خواه باید افشاگرانه باشد آنهم افشاگری ای که بیان کند اینها بگونه ای ماموران راست افراطی داخل کشورند و یا در زمین راست افراطی داخل حکومت بازی می کنند.

احسان
احسان
شنبه, ۱۱ تیر, ۱۴۰۱ ۱۸:۱۴

جناب خلیق خواهشا این جریان منحط(فرشگرد)رازیادبزرگ نکنید.

Azad
Azad
شنبه, ۱۱ تیر, ۱۴۰۱ ۱۷:۲۶

آقای خلیق اسم درستی گذاشتند((نوپهلوی گراها))
این اسم را فراموش نکنید.
آقای خلیق به درستی مرز بندی سیاسی کردند.
کسانی که به دموکراسی((وجود و حق مخالفان))
اعتقادی ندارند باید همین حالا از گفتارشان شناخت.
این مرز دوسویه است.
آن طرف که آقای خلیق و دوستانش نشسته اند باید نشان دهند که به دموکراسی ((وجود وحق مخالفان دگر اندیش !!!))باور دارند؟؟؟.
این نوعی غیر رسمی از دیالوگ است.
بگذار محک بزنند تا عیارمان سنجیده شود.
چه باک؟؟
توجه داشته باشید ((نو پهلوی گراها))یا سلطنت طلب های عمل گرا،اعتقادی به انقلاب ندارند.اصولن اینکاره نیستند.نباید هم اینکاره باشند.
منتظرند تغاری بشکند ، ماستی بریزد………
ولی نباید آنها را دست کم گرفت.
از این نیم وجبی!!هرچی بگی بر میاد.
در ضمن دوست مان جناب کیا از نمره منفی ناراحت بود.؟
باید عرض کنم کیا جان ،کاش بجای ۲۰ تا ۵۰ تا منفی بگیریم.
این نشان میده ۵۰ نفر حداقل نظر شما را خوانده اند.
مثبت یا منفی اصلن مهم نیست.
این عین دموکراسی است!!!

کیا
کیا
دوشنبه, ۱۳ تیر, ۱۴۰۱ ۱۴:۳۲
پاسخ  Azad

با اینکه برای مثبت منفی ها ارزشی آنچنانی قائل نیستم بهت یک مثبت دادم.
باز هم می‌گویم این منفی و مثبت ها می‌توانند مورد سو استفاده افراد غرضمند شوند که جرات نظر دادن ندارند و اون پشت موجب شانتاژ و انحراف و محدویت نظر دادن باضافه سرد شدن افراد، می شوند.
در این شرایط برای بحث سازنده بدون فشار باید توان بخرج داد.

Hadi shahab
Hadi shahab
شنبه, ۱۱ تیر, ۱۴۰۱ ۱۶:۳۲

آقای خلیق،
اگر شما رویدادهای و اعتراضات کنونی در ایران را جدی بگیرید حداقل همان اخباری که تو سط سازمان اکثریت و حزب چپ محبوب شما منتشر می‌شود می‌بایست متن و خواست اعتراضات را جدی بگیرید آدمهای بسیاری مثل نوری‌زاد و نرگس محمدی ، رضا شهابی و بسیاری دیگر از آزاد زنان و مردان ایران با زندان ، شکنجه و ….. بهای این این اعتراضات را دارند می‌پردازند در این کشور جنبش ازادی خواهی و عدالت خواهی هیچ وقت خاموش نبوده و نخواهد شد .بخشی از مردم با یک مقایسه خیلی عادی به حمایت از رضا شاه پرداخته و یا خواهان بازگشت سلطنت هستند . بر اساس تجربه آنها یین سلطنت و حکومت اسلامی سلطنت را بطور تجربی انتخاب می‌کنند حتی منتظری نیز بین سرکوب و شکنجه زمان شاه وخمینی شکنجه و سرکوب شاه را انتخاب کرد، یک چیز در این میان باید برای شما نیز بطور تجربی واضح و روشن باشد اگر هم رضا پهلوی بتواند رهبری جنبش علیه حکومت اسلامی را بعهده بگیرد و به حکومت تحت هر نامی سلطنت یا جمهوری برسد، با اینهمه ساقط کردن او از حکومت خیلی راحتر است از ساقط کردن حکام اسلامی. اداره کنندگان‌ فرشگر با اعضای کمیته مرکزی سازمان‌ اکثریت و حزب چپ یک مشخصه مشترک دارند هر دو جریان هیچ پایبندی به آزادی حتی برای دور بری های خودشان ندارند چه رسد به مردم ایران.

مهرداد
مهرداد
شنبه, ۱۱ تیر, ۱۴۰۱ ۱۵:۱۹

موضعگیری آقای خلیق که نمودار حزب چپ نیز است به جای اینکه یک راه حال برای آلترناتیو سیاسی باشد بیشتر شبیه پروژه هراس افکنی دیک چینی از قارچ اتمی است!!

ایشان که به خوبی به شکست چپ در جذب نسل های جوان ایرانی برای ایجاد یک آلترناتیو سیاسی-اجتمائی پی برده است حالا از ترس بازگشت سلطنت به صرافت افتاده و سعی در افشای عواقب ان دارد. ایشان با تعجیلی غیر حرفه ای در ارجاع به فرشگرد که در ایران دویست نفر هم هوادار ندارد به تحلیل برنامه اقتصادی و سیاسی آنان میپردازد. بیشتر این افراد، که عمدتا هواداران ترامپ هستند، اقلیتی هوچی گرند که به وجود بشقاب پرنده اعتقاد دارند اما از زدن واکسن خود داری میکنند. فرشگرد کپی بر عکس چپ افراطی است که با بریده خواندن دیگر چپ ها (به شمول آقای خلیق و حزب چپ ایشان) ایران را به سمت گیری به شرق به رهبری پوتین شکست خورده تشویق میکنند. این بخوبی در مصاحبه BBC با پیک نت و فرخ نعمت پور آشکار بود.

تحلیل ایشان بیشتر نمودار یک لغزش فرویدی است که ناخود آگاهانه با اعتراف به کم کاری و کج روی های پیشین چپ به زوایای تاریک آینده ایران پی برده است.

بابک مهرانی
بابک مهرانی
شنبه, ۱۱ تیر, ۱۴۰۱ ۱۵:۱۸

آقای بهروز خلیق،
روش برخورد شما به مسائل جهان و ایران اشکالات اساسی دارد که به نتیجه گیری های نادرست منتهی می شود.

اول ـ جهان
میگوئید: راست افراطی در سطح جهان نیرو گرفته، در تعدادی از کشورها قدرت را به دست آورده (مجارستان، لهستان برزیل، هند…) و در شماری از کشورها (امریکا، اکراین، فرانسه، آلمان، اتریش…) به یک جریان قوی و به یک خطر تبدیل شده است. ( نقل ازاولین سطر همین نوشته )

بحث: شما می دانید که در مورد تمام کشورهای مذکور از طریق رقابت های پارلمانی بین احزاب مختلف هر کشور میزان پایگاه احزاب حاکم و اپوزیسیون مشخص میشود و می توان در مورد رشد فراز و نشیب احزاب و اشخاص به نبض تپنده ی جامعه پی برد. کشمکش بین راست افراطی ، محافظه کار ، مسیحی میانه ، سبز ها ، چپ و….. را با شرکت اقشار مختلف مردم می بینیم.

دوم ـ ایران
میگوئید: در کشور ما هم راست افراطی تمام قدرت را قبضه کرده، رقبای خود را از ساخت قدرت بیرون رانده و یا سیاست های مخرب خود، کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهد.در صفوف اپوزیسیون هم یک جریان راست افراطی در حال شکل گیری است. جریان از راه رسیده نوپهلوی گراها که از دل فرشگرد بیرون آمده است. (نقل ازاولین سطور همین نوشته )

بحث: ایران با هیچ کشوری که در بالا ذکر شده قابل مقایسه نیست. ما جز قدر قدرتی نیروهای مذهبی قرون وسطائی و واپسگرای مشروعه خواه و پادگانی ولایت مطلقه فقیه که در نهایت شگفتی در آخرین انتخابات مهندسی شده ریاست «جمهوری» به رئیسی قاتل رای دادند. اثری از نیروهای دگر اندیش و احزاب مختلف سیاسی نمی بینیم که در تمام عمر ۴۳ ساله ی حکومت ننگین هر صدای مخالفی را خفه کرده ست.( انتخابا ت سال اول حکومت بخاطر نداشتن سیستم امنیتی و اطلاعاتی نمی تواند به عنوان ملاکی مثبت محسوب شودو مربوط به اثرات انقلاب بود نه این حکومت !)
بهمین دلیل در نبود امکانات متعارف رقابت پارلمانی و حزبی هیچ تجربه واقعی و میدانی با شرکت مردم و احزاب غیر حکومتی وجود نداشته ست.. این فاجعه ای ست وحشتناک که شرائط گذار را بمراتب از سال ۵۷ دشوار تر می کند.

البته نیروهای راست و راست افراطی و واپسگرا علاقه ای به پلورالیسم و فعالیت چند حزبی ندارند.
ولی نیروهای چپ، دموکرات ، لیبرال ، ملی ، سبزها و…. باید بر ضرورت انتخابات آزاد تاکید کنند.تا برای شروع سنجش قوای واقعی نیروها تمختلف سیاسی زمینه ی لازم فراهم شود .
اجازه ندهیم در خلاء و انسداد سیاسی ایران ، حکومت فاشیستی شرائط را هرروز برای شرکت مردم و نیروهای مختلف سیاسی دشوار تر کند.
حق رای مردم و آزادی احزاب پیش شرط برگزاری انتخابات آزاد ست که نیروهای راست و راست افراطی علاقه به طرح و بحث در باره ی آن ندارند.
بهمین دلایل نمی توان در باره ی جنجالهای راست افراطی در خارج و داخل کشور با تمام امکانات رسانه ای بدون سنجش و انتخابات ، ارزیابی درستی از شرائط داشت.
نظر اقشار مختلف مردم نسبت به حکومت و تمام نیروهای سیاسی دور از صحنه چگونه می باشد؟
ایباسخ به این سئوال نیاز به انتخابات واقعی و دوره ای دارد.
راه دشواری در پیش ست .
جّو زده نشویم.

متین
متین
شنبه, ۱۱ تیر, ۱۴۰۱ ۰۱:۳۸

راست افراطی تعریفش چیست؟ تعریف فاشیسم و نئوفاشیسم چبست؟
در آلمان احزاب دمکرات آزاد و سبز در مقام مدافعان سرسخت نئوفاشیسم قد علم کرده و جهان را به آستانه جنگی‌خسته ای سوق می دهند. اما من اینطور میفهمم که نگرانی شما متوجه حزب آلترناتیو برای آلمان است؟! شاید بهتر باشد که وقتی تا این حد از درک شرایط محل سکونت خود (اروپا) عاجزید، به بازنشستگی داوطلبانه رفته و مردم ایران را بیش از این گمراه نکنید. رضا پهلوی نه شانس برگشت به ایران را دارد و نه ارداه آن را! سر ثروتی بادآورده نشسته و بدون هیچ کاری با راندن دو اسم (فرشگرد و… ) بر زبان میلیون میلیون پول در می آورد، برود ایران تا میلیونها انسان بعد از چند ماه به دار بیاویزندش؟ که نتوانست بهشت را برایشان به ارمغان بیاود؟
ملا رفت نان بخرد دید صف طولانیست، بالای سکویی زفت و فریاد زد که نردم دو تا کوچه پایین تر آش نذری می دهند. مردم از صف خارح شده و به سمت کوچه دویدند. ملا بعد از تاملی کوتاه با خودش فکر کرد که نکند واقعا نذری بدهند و خودش هم بدنبال مردم روان شد.
شما آنقدر متوهمید که با سخنرانی یک شیاد دستپاچه شده و فکر می کنید اگر نجنبید حکومت آینده را از چنگتان در آورده اند‌‌. فعلا کافیست.

نصرت درویش
نصرت درویش
شنبه, ۱۱ تیر, ۱۴۰۱ ۰۳:۴۶
پاسخ  متین

جناب متین واقعا گل گفتید.
آقای خلیق شوهای رسانه های خارج کشوری را خیلی جدی گرفته اند.

با تبلیغات رسانه هائی که بودجه شان از طریق عربستان و اسرائیل تامین می شود باید مبارزه کرد، اما اینکه آقای خلیق خودشان هم ترس برشان دارد ، نشان از آن دارد که به قول خودشان برخی نو پهلوی ها را جدی گرفته اند.

راست ها منتظر هستند که به مدد نیروی نظامی ناتو فرجی برایشان حاصل شود.
اما این به اصطلاح « نو پهلوی ها» توجه نمی کنند که ناتو فعلا آن هائی را که زائیده است نمی تواند بزرگ کند، چه رسد به اینکه جرئت کند که به ایران دست درازی بی جا کند.

سیروس
سیروس
شنبه, ۱۱ تیر, ۱۴۰۱ ۰۱:۱۱

رضا پهلوی و نوپهلوی‌گرایان را به مثابه نقطه به جا مانده از مگس نشسته بر روی شیشه باید دید ، نه بیشتر . و مسلماً لکه‌ای نامطلوب است که بایستی پاک شود .

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
11
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز:int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More