مصادره کنندگان و غاصبان – نیلوفر شیدمهر

مصادره کنندگان و غاصبان - نیلوفر شیدمهر

مصاره کنندگان مال مردم

غاصبان جان مردم

مصاره کنندگان شادی مردم

غاصبان غم مردم

مصاره کنندگان روح مردم

غاصبان روان مردم

مصاره کنندگان رنج مردم

غاصبان درد مردم

مصاره کنندگان اعتبار مردم

غاصبان آبروی مردم

مصاره کنندگان زنده مردم

غاصبان مرده مردم

مصاره کنندگان حساب مردم

غاصبان کتاب مردم

مصاره کنندگان قول مردم

غاصبان قلم مردم

مصاره کنندگان گور مردم

غاصبان کشته مردم

مصاره کنندگان آیین مردم

غاصبان دین مردم

مصاره کنندگان دیروز مردم

غاصبان امروز مردم

مصادره کنندگان رای مردم

غاصبان عزم مردم

مصادره کنندگان نام مردم

غاصبان نشان مردم

مصادره کنندگان و غاصبان

مصادره کنندگان جمهوری، غاصبان جمهور.

نیلوفر شیدمهر

۲۲ بهمن ۱۳۹۸

تارنما:
https://nilofarshidmehr.com

https://nilofarshidmehr.com/
بيشتر بخوانید:  حماقت انسانی - نیلوفر شیدمهر

https://akhbar-rooz.com/?p=19764 لينک کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها