ایران یک کشور کثیرالمله نیست – اتابک فتح اله زاده

 چندی است که  بار دگر بحث های   کهنه  به راه افتاده است  که کشور ایران از ملت های گوناگون تشکیل شده است . پیش از ورود به اصل مطلب لازم است  به این موضوع اشاره کنم  که  سرچشمه و  زیر بنای فکری و پایه های تئوریک و سیاسی  این گونه مقوله ها که  « ایران کشور کثیر المله است »  برخاسته از کجاست .

واقعیت این است اولین بار طرح این گونه مقوله های  وارد اتی « ایران کشور کثیر الملله است »   توسط حزب توده ایران  وارد ادبیات سیاسی و فرهنگی ایران شد . این نسخه ی لنینی بدون همخوانی با واقعیت های تاریخی ایران ، در هنگامه  اشغال شمال ایران توسط ارتش سرخ و پیدایش  «فرقه دمکرات آذربایجان » و « حزب دمکرات کردستان»  بطور گسترده مطرح شد . گرچه حزب توده ایران با خطای معرفتی کورکورانه مبلغ و مدافع  این نظریه در ایران شد  اما  پس از چندی از درون حزب توده ایران  پرچم مخالفت  با این نظریه  بلند شد .  

گرچه سوسیالیسمِ شوروی همچون حباب صابون از درون پاشید . با وجود این  پس از گذشت ۸۰ سال هنوز که هنوز است  تفکر لنینی هم چون ویروس جان سخت در کشور ما جولان می دهد . و هنوز هم  آبشخور  فکری بخشی از روشنفکران  ، دانشگاهیان ، سیاسی های قوم گرا و سازمان های سیاسی به ویژه چپ سنتی ایران در مورد مقوله هایی مانند  «ملت »، «ملی گرایی »، «اصل حق ملل  در تعیین سرنوشت خویش» ، «کشور های کثیر الملله» نظرات شان   الهام گرفته از سیستم فکری و سیاسی لنین می باشد.

چپ سنتی ایران  برای پاسخ به مشکلات و خواست های  بر حق  اقوام ایرانی، بطور مکانیکی و بدون تحقیق  و بررسی شکل گیری روسیه ی تزاری را با ایران  یکی در نظر می گیرد . لنین به درستی  می گفت که روسیه زندان ملل است . در واقع امر روسیه ی تزازی با قلدری و قدرت نظامی   کشورها  و ملت ها ی دیگر را به ضرب زور به سیطره ی خود در آورد . در هر کجای  کشور روسیه ی تزاری ، جنبش های ملی و رهایی بخش بر علیه اش شکل گرفت  به طرز وحشیانه سرکوب شد.  در همین رابطه بود که لنین روس ها را «ملت سلطه گر» و دیگر ملل را « ملت های سلطه پذیر» می نامید . لنین برای جذب  ملل ساکن روسیه  که از سیطره ی تزار ها به جان آمده بودند  با شعار « حق ملل  در تعیین سرنوشت خود » به میدان آمد .

پس از پیروزی انقلاب  اکتبر لنین بر شعار خود وفادار نماند . حکومت  شوراها به رهبری لنین تمامی حکومت های نو بنیاد در قفقاز و آسیای میانه را سرکوب و قلع و قمع  کرد  و در واقع ادامه دهنده ی راه و روش تزار ها شد. لنین پس از پیروزی انقلاب اکتبر  مطرح کرد  که  مبارزه در راه  سوسیالیسم  بر مسئله ملی اولویت دارد.

اصل مطلب این است که موقعیت قومی و ملی در ایران با موقعیت  روسیه تزاری  تفاوت ماهوی و اساسی دارد. ساکنان فلات ایران  و اقوام ایرانی  طی قرن ها و هزار ها با تمام فراز و فرود ها  بطور طبیعی در هم تنیده  و در یک پیوند تاریخی  شکل گرفته است  و افزون بر این  دولت های تاریخی در وحدت بخشی  و پیوند های تاریخی ساکنان اقوام ایرانی نقش بسزایی داشتند. ایران کنونی ما فراورده ی  یک تاریخ مشترک سه هزار ساله می باشد .  با چه منطقی  ما حق داریم  پس از گذشت بیش از ۱۰۰ سال از انقلاب اکتبر  باز هم  بطور کلیشه ای   ایران را کشوری چند ملیتی و اقوام را به جای ملت بکار می بریم. ملیت در جهان امروز در واقع  تعلق هر شهروند به یک ملت می باشد . واقعیت های تاریخی کشور مان با هیاهو تحریف نمی شود . نمی توان به تقلید از لنین کشور ایران را به ملت سلطه گر و ملل سلطه پذیر تقسیم کرد که گویا در ایران فارس ها ملت سلطه گر می باشند.   ما در ایران فارس زبان ، ترک زبان، عرب و کرد و بلوچ زبان داریم اما ملتی به نام ملت فارس، ترک، عرب ، کرد ، لر و گیلک   نداریم . امروز  اگر ما  اقوام ایرانی را به عنوان ملت به رسمیت بشناسیم فردا  به تعداد مدعیان باید به برپایی دولت مستقل تن دهیم . آیا مشخص نیست این طرز تفکر ها  چه عواقب وحشتناک می تواند  برای ساکنان این مرز و بوم به وجود آورد؟.  

به گواهی تاریخ ، مردمان این مرز و بوم با وجود داشتن هویت قومی و ایلی شان  در کلیت ، خود را متعلق به ایران می دیدند. بازتاب تعلق تاریخی به ایران ، در سخنان شادروان عبدالرحمان  قاسملو  نیز بخوبی  آشکار است  که می گفت : « من کرد ایرانی، از هر ایرانی ، ایرانی تر هستم ». او شعار دمکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردها را مطرح کرد . نباید  منکر رفتار های نادرست و تبعیض های دوره حکومت  پهلوی و همچنان  سرکوب وحشیانه نظام  جمهوری اسلامی بر علیه اقلیت های قومی و مذهبی بخصوص بلوچ ها و کردها شد  . به باور من از همین امروز باید برای توسعه مناطق محروم تلاش کرد به کمبود های این مناطق توجه ویژه کرد. چگونه   می شود انسان های آزادیخواه   فقر و فلاکت بلوچ ها را مشاهده کنند و در عین حال از ایرانی بودن خود خجالت نکشند .  

  اکثریت ساکنان  مردم ایران طی هزاران سال  به لحاظ فرهنگی و عاطفی و تاریخی به هم گره خورده اند. نباید  واقعیت های تاریخی کشورمان  را نادیده گرفت و یا سرسری گذر کرد.  باید از خود پرسید  چرا این کشور در درازای تاریخ  توانست تمامی نیروهای مهاجم را به مرور زمان از آن خود کند؟ حتی اقوام ترک و ترکمن و تاتار ها  که   طی  چندین قرن پی در پی به سرزمین ما  هجوم آوردند . پس از گذشت اندک زمانی  هر کدام  از آن ها   خود را شاه ایران و متعلق به کشور ایران دانستند  و در گسترش شعر و ادبیات فارسی تلاش کردند   سیستم اداری و  دیوانی ایرانیان را پذیرا شدند و حتی برای حفظ  و نگهداری  کشور علیه  ازبک ها و عثمانی های  ترک زبان شمشیر زدند .

فدرالیسم

باز هم یک کلیشه برداری دیگر، طرح پروژه فدرالیسم  در ایران می باشد  . عده ای از هموطنان بر این باورند  که  استقرار فدراسیون اقوام ایرانی ، برای کشورمان  یک  راه کار مناسب می باشد .  به باور من  سیستم  فدرال برای ایران غیر عملی و زیان بار خواهد بود .  فدرالیسم  به مثابه شیوه کشورداری منطبق  با واقعیت های عینی و سیاسی  کشورمان  نیست.  در واقع پذیرش فدرالیسم  به نوعی  گره زدن نابجا  به دست و پا می باشد  که فردا از باز کردن آن عاجز  خواهیم ماند و موجب  درد سر جدید خواهد شد .   

 اصولا فدرالیسم  به مثابه یک شیوه کشور داری  در هر کجای جهان  که شکل گرفته است  از همگرایی کشورها و یا واحد های کوچک  جدا از هم  آغاز شده  و در نهایت   به  تشکیل  دولت های مشترک منجر شده است  . این روش برای آمریکا و بسیاری از کشور های اروپایی جواب مثبت داده است  . در واقع  حاکمان و مردمان  این کشورها بنا به ملاحظات سیاسی و اقتصادی از پراکندگی  به یگانگی  و وحدت سرزمینی رسیدند.

به گواهی تاریخ  اقوام  ایرانی طی هزاران سال با تمام افت و خیز ها بطور طبیعی در زیر سایه دولت ها و سلسله های قدرتمند  به هم جوش خوردند ، در شادی ها و شکست ها با همدیگر روزگار خود را سپری کردند و با گذشت زمان  صاحب  تاریخ و فرهنگ مشترک شدند .  این قابل درک نیست که ما برای  قراری فدرالیسم  اول  اقوام  ایرانی را  بطور مصنوعی از هم جدا کنیم  و سپس به نام نامی فدرالیسم  این اقوام را دوباره  به هم جوش بزنیم .

ایران امروز ما در این شرایط آشفته ی نیازی به فدرالیسم ندارد. نیاز مردم ایران برقراری دولتی بر اساس عدم تمرکز و دادن اختیارات وسیع به استان ها و به ویژه مناطق کردستان و بلوجستان  و مناطق محروم می باشد.  این حرف  ها از کشفیات ما نیست. بیش از یک قرن است که  پدران ما در انقلاب مشروطیت برای مهار قدرت مرکزی  قوانین انجمن های ایالتی و ولایتی را در پارلمان ایران به تصویب رساندند  . 

 تصمیم گیران در تهران هر کسی باشند باید از نگاه و رفتار های آقا بالا سری دست بردارند  و در عمل از داشتن امتیاز  و برتری طلبی کوتاه بیاید. اقوام  ایرانی  حق دارند  در کنار زبان مشترک ایرانیان ، آموزش زبان مادری  خود را داشته باشند. آنان  حق دارند در رشد فرهنگ قومی  و در خود گرانی  مناطق خود نقش داشته باشند. این گونه اقدامات زمینه ی همبستگی ملی ایرانیان را فراهم می کند.   ایران وطن مشترک تمام اقوام ایرانی است که قرنهاست در این سرزمین زندگی می کنند. 

انگیزه ی این نوشته کوتاه من واکنشی به برنامه  تلویزیون بی بی سی در مورد  « تمامیت ارضی »  و دفاع دکتر کامران متین از مقوله ی « ایران یک کشور کثیرالمله »  و افزون براین سکوت  و لکنت زبان  بخشی از چپ ها و جمهوری خواهان در نشست  جبهه جمهوری خواهی در قبال « تمامیت ارضی ایران» می باشد.

یاد آوری این نکته اهمیت دارد برای رفع حساسیت های تاریخی  و نگرانی ها می توان به محتوای شعارها  وفادار ماند و در عین حال  شکل شعارها را آراسته تر و به روز کرد . اینگونه  اقدامات به نوبه خود می تواند به همبستگی ملی کمک کند . به طور نمونه می توان  به جای شعار  « تمامیت ارضی ایران »، « یک پارچه گی سرزمینی»  و یا  به جای شعار « خود مختاری »،  «خود گردانی» را انتخاب و بکار برد.                                         

خبرها، گزارش ها و تصاویر بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند!

https://akhbar-rooz.com/?p=191697 لينک کوتاه

1.8 9 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

4 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
غنى
غنى
دوشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۱ ۱۴:۲۰

با سپاس از فتح الله زاده که به شفافیت و روشنگرایی درشناخت و کاربرد واژه ها در حوزه ادبیات سباسى با این مقاله کمک شایانى نمودند. با کمال تاسف چپ سنتى ایران و مخصوصا خزب توده در جا انداختن واژه هایی در ادبیات سیاسی ایران بیشتر برای هدف هاى سیاسى و بى هیج مسئولیتى از عواقببکار گیرى این مفاهیم عمل نموده است و تاسف بار اینکه دیگر احزاب چپ و چپ اندیشان طوطی وار ادبیات حزب توده را بلغور کرده اند.
باشد که نوشته فتح الله زاده خدمتى به بیدارى دوستان چپ کمکى بنماید.

خسرو
خسرو
یکشنبه, ۱۶ بهمن, ۱۴۰۱ ۲۳:۳۸

بسیار عالی….. بنظرم لازم است بیشتر به مسئله ملی پرداخت و آنرا را از توهمات و الگوهای نادرست پالایش کرد.

کیا
کیا
یکشنبه, ۱۶ بهمن, ۱۴۰۱ ۰۴:۰۰

“به طور نمونه می توان به جای شعار « تمامیت ارضی ایران »، « یک پارچه گی سرزمینی» و یا به جای شعار « خود مختاری »، «خود گردانی» را انتخاب و بکار برد. ”

منهم پیشنهاد دارم بجای ” انجمن های ایالتی و ولایتی . ” فدرالیسم را بکار بگیریم!

رفیق محترم بازی با کلمات را به توجه به مفاهیم باید تبدیل کرد .
فدرالیسم بمعنی تقسیم قدرت و حق تعیین سرنوشت خلق هاست .
برای مثال کردستان می‌تواند سیستم سوسیالیستی داشته باشد و تهران مشروطه ، در خراسان شیعه و بلوچستان و زاهدان سنی ها حکوت تشکیل دهند البته اگر اکثریت آن را بخواهند و همه زیر حکومت فدرال با هم متحد زندگی کنند.

سعید یکتا
سعید یکتا
یکشنبه, ۱۶ بهمن, ۱۴۰۱ ۰۲:۵۳

آقای اتابک فتح الله زاده
شما نوشتار خود را با «اطمینان» کامل چنین شروع می کنید:
“پیش از ورود به اصل مطلب لازم است به این موضوع اشاره کنم که سرچشمه و زیر بنای فکری و پایه های تئوریک و سیاسی این گونه مقوله ها که « ایران کشور کثیر المله است » برخاسته از کجاست .” (نقل از همین نوشتار)

متاسفانه شما با اشاره به یک سری داده های رایج در وقایع سیاسی ایران بدون مرجع و فاکت و نقل قول وشاهد تا توانستی دقّ ِ دلی های خود را نثار حزب توده و چپ سنتی کردی.
برایت بگویم که هیچوقت توده ای نبودم و چند سال پیش جنابعالی را در ایستگاه قطار یاکوبزبری در شمال استکهلم ملاقات کردم که باتفاق دیگر رفقا در تشیع جنازه رفیقمان زنده یاد بی نیازان شرکت کنیم.
برای اطلاع بگویم که بعداز فجایع سال ۶۰ هیچ رابطه ی سازمانی نداشتم ولی پیوند خود را با تمام یاران سازمان و دیگر گروهها را حفظ کرده ام .
دوست عزیر من در دبستان قدیم سالهای ۱۳۳۲ ـ ۳۸ در کتاب علوم اجتماعی یاد گرفتم که ایران کشوری ست کثیر المله.
نه اینکه آن درست بود !!! بلکه از این بد آموزی ها در زندگی بسیار داشته ایم.
بعدا در مطالعات آزاد غیر تحصیلی فهمیدیم که کشور ، ملت ، دولت و این قبیل مفاهیم در جهان چگونه تعریف شده بود و اعتبار داشت.
این ها را نوشتم که بگویم کتاب درسی دبستان تو کله ی من کرد که ایران کشور ی ست کثیرالمله نه حزب توده !
این را بار ها به دوستان گفته ام و ما که همه هم سّن و سال هستیم . چگونه این آموزش های تحصیلی خودمان که شامل میلیونها محصل ایرانی می شود را اهمیت نمی دهیم ؟
ولی دوست داریم راجع به نوشته های حزب توده و مواضع و تبلیغات آن که شاید اصلا ندیده باشیم و فقط بخشی از مردم آنها را دیده بودند این قدر بها می دهیم.
بد آموزیها از کانال های مختلف روی انسانها تاثیر گذاشته ست و بهتر ست با استدلال اهم و فی الاهم نمود.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

4
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More