منو

هاتف رحمانی – بايگانی مطالب در سايت قديم اخبار روز

خطرشعله ورشدن ستیزه های فرقه ای درعراق وسوریه باتهاجم موصل
جهان –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۶)
میراث مارکس برای یاری به غلبه بر پی آمدهای نئو لیبرالیسم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۶)
وایمار اسرائیلی: می تواند دراینجا اتفاق بیفتد
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۵ (۲۷ می ۲۰۱۶)
یکی آتش می افروزد ، دیگری آن را باد می زند
موضع به اصطلاح”چپ اروپایی”در رابطه بامسئله مهاجرت

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۷ می ۲۰۱۶)
بررسی آماری سه نیروی اجتماعی در انتخابات اسفند ۹۴
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوريل ۲۰۱۶)
خود مختاری کردهای سوریه: نمونه ی ناقضِ اسرائیل
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۷ فروردين ۱٣۹۵ (۲۶ مارس ۲۰۱۶)
نگاه از بیرون: واروفاکیس و یپکتی در باره ساندرز
جهان –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۴ (۲۱ فوريه ۲۰۱۶)
مبارزه پیوسته
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۴ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۵)
استعمارنو: یونان واکراین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱٣۹۴ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵)
انتخابات های غریب اسرائیل
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۱ (۱٨ ژانويه ۲۰۱٣)
مناظره ای عجیب – مردی با یوزی
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۱ (۵ نوامبر ۲۰۱۲)
چگونه اسرائیل جنبش های اسلام گرا را تقویت می کند
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۰ (۱۲ ژانويه ۲۰۱۲)
دروغ های جنگ
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۰ (۴ ژانويه ۲۰۱۲)
جنگ عراق برای پسرم پایان نیافته است
جهان –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱)
ابرهای جنگ بر فراز ایران
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۰ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۱)
تحول و چالش های جنبش اعتراض اجتماعی در اسرائیل
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۰ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۱)
شطرنج ابومازن
جهان –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۰ (۵ اکتبر ۲۰۱۱)
فلسطین در سازمان ملل
جهان –  تاریخ انتشار : ٣۰ شهريور ۱٣۹۰ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱)
اکنون در لیبی چه خبر است؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱٣۹۰ (٣۱ اوت ۲۰۱۱)
بازگشت ژنرال ها
جهان –  تاریخ انتشار : ۲ شهريور ۱٣۹۰ (۲۴ اوت ۲۰۱۱)
اتحاد فلسطینی ها و خاورمیانه جدید
جهان –  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۰ (۲٣ می ۲۰۱۱)
چشم انداز فاجعه فوکوشیما
جهان –  تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۰ (۱٨ می ۲۰۱۱)
مرگ بن لادن وآینده بن لادنیسم
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۰ (۱۲ می ۲۰۱۱)
طلوع مرد مرده
جهان –  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
یک کلمه – آشتی فلسطینی ها
جهان –  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
ترقی خواهان هوادار اوباما
جهان –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردين ۱٣٨۷ (۱ آوريل ۲۰۰٨)
هیروشیمایی دیگر در عراق
جهان –  تاریخ انتشار : ٨ فروردين ۱٣٨۷ (۲۷ مارس ۲۰۰٨)
مجتمع مزدوری – صنعتی: امپریالیسم وارتش های خصوصی
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣٨۶ (۱۶ فوريه ۲۰۰٨)
محاصره غزه بدتر از جنایت
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣٨۶ (٣۰ ژانويه ۲۰۰٨)
رفراندم ونزوئلا: یک بازنگری و عواقب آن
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣٨۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۰۷)
سیمور هرش طرح بوش برای ایران را افشا می کند
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣٨۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۰۷)
برخی نمودهای اصلاح قانون اساسی ونزوئلا
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱٣٨۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷)
عراقی ها “استعمار” امریکا را محکوم می کنند
جهان –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣٨۶ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷)
به گفتگو فرا می خوانیم
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱٣٨۶ (۱ سپتامبر ۲۰۰۷)
بزرگترین اخراجی های تاریخ ایران
و فیلم اخراجی های اقای ده نمکی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ شهريور ۱٣٨۶ (۲۵ اوت ۲۰۰۷)
کارزار “طرح میهنی دموکراتیک” حزب کمونیست عراق
برای رهایی کشور از بحران جاری

جهان –  تاریخ انتشار : ۱ شهريور ۱٣٨۶ (۲٣ اوت ۲۰۰۷)
فیل های سفید
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣٨۶ (۱٨ اوت ۲۰۰۷)
بیانیه دفتر روابط بین الملل حزب زحمتکشان ترکیه
جهان –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣٨۶ (۲۹ ژوئيه ۲۰۰۷)
دارفور: بحران و فاجعه
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱٣٨۶ (۱٨ ژوئيه ۲۰۰۷)
به کجا چنین شتابان؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱٣٨۶ (۵ ژوئيه ۲۰۰۷)
هیچکس به در افتادن با شاخ گاو مایل نیست
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣٨۶ (۲ ژوئن ۲۰۰۷)
مصیبت تهدید کننده نوع ما
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۱۴ می ۲۰۰۷)
تهاجم رشد یابنده ضد کمونیسم در جهان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۲۵ آوريل ۲۰۰۷)
جهانی سازی نسل کشی
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱٣٨۶ (۱٣ آوريل ۲۰۰۷)
بیش از سه میلیارد نفر
به مرگ زودرس در اثر گرسنگی وتشنگی محکومند

جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردين ۱٣٨۶ (۱۱ آوريل ۲۰۰۷)
آیا رویداد دریایی بریتانیا – ایران
بخشی از طرح بزرگتر جنگ افروزی است؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱٣٨۶ (٣ آوريل ۲۰۰۷)
شناخت سلسله مراتب، شبکه ها و وابستگان امپریالیسم
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردين ۱٣٨۶ (٣۰ مارس ۲۰۰۷)
موافقت نامه نفتی عراق
برندگان واقعی در عراق را آشکار می کند

جهان –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣٨۵ (۱۴ مارس ۲۰۰۷)
طبقه، جنسیت و نژاد
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨۵ (٨ مارس ۲۰۰۷)
امریکا عراق را
بدون تضعیف نظامی ایران ترک نخواهد کرد

جهان –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣٨۵ (۲۵ فوريه ۲۰۰۷)
بهشت و جهنم در بلغارستان
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۵ (۱۷ ژانويه ۲۰۰۷)
گام بعدی انقلاب بولیواری چیست؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣٨۵ (٣۰ دسامبر ۲۰۰۶)
حراج نفت
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣٨۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۰۶)
ریشه افزایش مقبولیت عمومی
اوا مورالس رئیس جمهور بولیوی

جهان –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣٨۵ (۲۱ دسامبر ۲۰۰۶)
گامی در آشنایی با نیکاراگوا (۳)
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣٨۵ (۲ دسامبر ۲۰۰۶)
گامی در آشنایی با نیکاراگوا (۲)
جهان –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣٨۵ (۲۵ نوامبر ۲۰۰۶)
گامی در آشنایی با نیکاراگوا (۱)
جهان –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣٨۵ (۱۹ نوامبر ۲۰۰۶)
همسازی سازهای ناساز در ارکستر ضد چپ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣٨۵ (۵ نوامبر ۲۰۰۶)
بوش را قبل از حمله به ایران متوقف کنیم
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۷ می ۲۰۰۶)
نتیجه منطقی این حمله چیست؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۲۵ آوريل ۲۰۰۶)
جوجه اتمی و تئوری «مرد دیوانه»
جهان –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣٨۵ (۱۷ آوريل ۲۰۰۶)
نگاهی به بحران غنی سازی انرژی هسته ای در جمهوری اسلامی ایران (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣٨۴ (۱٨ فوريه ۲۰۰۶)
نگاهی به بحران غنی سازی انرژی هسته ای در جمهوری اسلامی ایران – ۱
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣٨۴ (۲۵ ژانويه ۲۰۰۶)
حقیقت چیست ؟ (۴ – قسمت پایانی)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣٨۴ (۲٨ نوامبر ۲۰۰۵)
حقیقت چیست؟ (۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣٨۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۰۵)
حقیقت چیست (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣٨۴ (۱۶ نوامبر ۲۰۰۵)
حقیقت چیست ؟ (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣٨۴ (۱۰ نوامبر ۲۰۰۵)
کشتار تابستان ۶۷ برآمد حاکمیت استبداد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣٨٣ (٣ سپتامبر ۲۰۰۴)
بقا: هم استراتژی هم تاکتیک (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣٨٣ (۱۴ اوت ۲۰۰۴)
بقا: هم استراتژی هم تاکتیک (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣٨٣ (۶ اوت ۲۰۰۴)
نسخه خطی اقای ادیب ـ قسمت آخر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣٨٣ (۲ می ۲۰۰۴)
نسخه خطی اقای ادیب – قسمت سوم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ ارديبهشت ۱٣٨٣ (۲۱ آوريل ۲۰۰۴)
نسخه خطی اقای ادیب – قسمت دوم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣٨٣ (۱۶ آوريل ۲۰۰۴)
نسخه خطی آقای ادیب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱٣٨٣ (۱۴ آوريل ۲۰۰۴)
کره شمالی از زاویه نزدیک – ۱
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨۲ (۱۵ مارس ۲۰۰۴)
ایران من و دو سروده دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۲ (۵ مارس ۲۰۰۴)

https://akhbar-rooz.com/?p=4948 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: