بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت اول ماه مه: با پرچم سوسیالیسم به جنگ نظام بیمار و نکبت زده سرمایه داری برویم!

 اول مه روز اعلام کیفرخواست طبقه کارگر علیه کل نظام سرمایه داری است و امسال این کیفرخواست طبقاتی بیش از هر زمان دیگر صحت و حقانیت خود را  در برابر چشم همگان قرار میدهد.  

در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که  یک بیماری کشنده همه دنیا را فرا گرفته و کار و زندگی اجتماعی را متوقف کرده است. بیماری کرونا ناشی از ویروس است ولی بحران کرونا زاده نظام سرمایه داری است. این بحران نظامی است که پزشکی و خدمات درمانی را به کار و کسب بدل کرده و جان و سلامت میلیونها انسان را بپای سود آوری و ثروت اندوزی یک اقلیت مفتخور سرمایه دار قربانی کرده است. بحران نظامی است که از هر مسئولیتی در قبال سلامت شهروندان شانه خالی کرده است و همه چیز را بدست بازار آزاد و قانون جنگل رقابت و سوداندوزی سپرده است. یک درصدیهای حاکم و دولتهایشان در ایجاد این بحران مستقیما مسئول هستند.  

دولتهای سرمایه داری که برای جلوگیری از این پاندمی قابل پیش بینی و پیشگیری هیچ اقدامی نکردند  امروز راهی بجز به تعطیل کشیدن کل جامعه و خانه نشین کردن افراد ندارند. اما این “راه حل” نیز از کارگران وتوده مردمی که مجبورند برای گذران زندگیشان هر روز کار کنند دردی دوا نمیکند . ویروس کرونا کارگر و سرمایه دار نمی شناسد ولی بیشترین قربانیانش کارگران و محرومین جامعه هستند. در اول مه امسال کیفرخواست طبقاتی کارگران علیه سرمایه داری بیش از هر زمان دیگری صدای اعتراض توده های عظیم مردمی را نمایندگی میکند که شیوع قابل اجتناب یک بیماری جان و هستی شان را در معرض نابودی قرار داده است.

عواقب و مصائب ناشی از پاندمی کرونا از قربانی شدن مردم بدست یک ویروس مهلک فراتر میرود. بحران کرونا بحران اقتصادی- اجتماعی  بی سابقه ای را بدنبال خواهد داشت. نظام سرمایه دارینه تنها توانائی نجات جان انسانها را از یک بیماری قابل پیشگیری ندارد، بلکه چشم انداز رکود و بیکاری و فلاکت گسترده ای را در برابر چشمان مردم دنیا قرار داده است. بحران سرمایه داری در دروان پسا  کرونا بحرانی جهانشمول، عمیق و هم جانبه خواهد بود و کل جهان بینی و فلسفه و منطق سرمایه داری در مورد جامعه و حقوق انسانها را از پایه بزیر سئوال خواهد برد. از همین رو دوره پسا کرونا دوره تلاطم ها و خیزشهای اعتراضی توده ای و بچالش کشیده شدن کل نظام سرمایه داری در سراسر جهان خواهد بود. از هم اکنون صاحب نظران و اتاقهای فکری طبقه حاکم از “بی ثباتی” و ” ناآرامی های گسترده” اظهار نگرانی میکنند و به یکدیگر هشدار میدهند. اما نظامی که بر محور سودپرستی و سوداندوزی یک درصدیهای حاکم سازمانیافته است قادر به پاسخگوئی به کارگران و نود و نه درصدیهای های بجان آمده از وضعیت موجود نیست.  نباید اجازه داد دولتها یکبار دیگر بار بحران را بر سر کارگران  خراب کنند.

 در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی این ناآرامی ها و تلاطمهای اجتماعی ابعاد وسیع و شدیدی خواهد داشت. بحران کرونا در ایران در دل اعتراضات و خیزشهای وسیع توده ای و رسوائی و استیصال حکومت دروغ و جنایت در مقابل جنبش وسیع سرنگونی طلبانه توده مردم  شکل گرفت و توجه و تمرکز جامعه را به مقابله با این بیماری کشنده سوق داد.  اما مقابله با کرونا از مبارزه با حکومتی که خود مسئول و عامل مستقیم شیوع این بیماری بوده است جدا نیست. نارضائی توده ای، و اعتراض و تحرک جامعه علیه وضع موجود، امروز در شکل فعالیت و تلاش خستگی ناپذیر پزشکان و پرستاران و پرسنل خدمات درمانی، فعالیت  نهادهای  خودیاری مردم، کمیته های محلی کمک رسانی، اعتراض و شورش زندانیان و فرار سربازان از پادگانها تجلی پیدا میکند. چهره ها و فعالین سیاسی و مدنی و نهادهای جنبشهای اعتراضی نیز با انتشار بیانیه ها و فراخوانها و طومارها و نامه های سرگشاده  صدای اعتراض خود علیه جمهوری اسلامی را بلند کرده اند.

در دل این حرکت کارگران، جنبش کارگری و نهادها و چهره های این جنبش، در مقابله با ویروس کرونا و حکومت همدست آن نقش مهمی ایفا میکنند. امروز کارگران بیمارستانها و پرستاران، در کنار پزشکان، در صف اول مقابله با کرونا قرار دارند و چهره های جنبش کارگری در زندانها به صدا و نمایندده کل زندانیان در اعتراض به وضعیت وخیم و غیر قابل تحمل در زندانها تبدیل شده­اند. اول مه امسال فرصتی است تا طبقه کارگر در ادامه و در راس این حرکت و بعنوان نماینده کل جامعه عرض اندام کند و چهره ها و فعالین و نهادهای جنبش کارگری با بیانیه­ها و کیفرخواستها و طرح خواستهای اساسی خود در اول مه نوید دهنده یک تحول انسانی و اساسی در جامعه باشند. روز جهانی کارگر روز قدرتنمائی طبقه کارگر علیه نظام ضد انسانی، بیمار و نکبت­­زده سرمایه داری و حکومت فاسد و جنایتکار حافظ آن در ایران است. 

چالشهای عظیم تری در دوران پسا کرونا در راه است و در این چالشها نیز طبقه کارگر میتواند و باید   نماینده و صدای اعتراض توده مردم باشد. باید خود را برای طوفانهائی که در راه است آماده کرد. باید در دل جدال و کشمکشی که در ایران و در همه جا میان یک درصد سرمایه دار و نود و نه درصدیهای گرفتار فقر و بیماری و بیکاری در خواهد گرفت، پرچم سوسیالیسم را برافراشت. در روز جهانی کارگر یکصدا و متحد اعلام کنیم تنها سوسیالیسم، نظامی که نه بر مبنای  سوداندوزی یک اقلیت ناچیز بلکه بر اساس پاسخگوئی به نیاز همه انسانها سازمان یافته است، میتواند بشریت را از شر نظام نکبت زده سرمایه داری رها سازد. سوسیالیسم یا بربریت، راه سومی وجود ندارد. 

زنده باد روز جهانی کارگر!

زنده باد سوسیالیسم!

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۴ فروردین ۱۳۹۹، ۱٢ آوریل ۲۰۲۰

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=25977 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More