سوپرمن های گی و لزبین – محمود طوقی

قرار شده است در سری جدید انیمیشن سوپرمن ایده  همجنس گرایی برای کودک و نوجوان مطرح بشود. قبل از این که روی این مسئله خم شویم لازم است نگاه مختصری داشته باشیم به پدیده ای بنام هم جنس گرایی.

چند تعریف

همجنس گرایی: تعلق عاطفی و جنسی به جنس موافق  است که با هم جنس بازی یکی نیست.

همجنس بازی؛ انحراف جنسی ناشی از شرایط اجتماعی؛ فرهنگی و تربیتی ست که در شرایط فشار و سختگیری پیرامون مسائل جنسیتی؛ افرادی به ناچار و به علت دسترسی بهتر به هم جنسان خود؛ برای ارضا غرایز جنسی به همجنس بازی روی می آورند.

همجنس باز کسی ست که بر حسب شهوت و بدون عشق با همجنس خود رابطه جنسی برقرار می کند و قبلا هم با جنس مخالف رابطه داشته است.

لواط: رابطه جنسی مرد با مرد است در ترمینولوژی دینی

مساحقه رابطه جنسی زن با زن است آن هم در ترمینولوژی دینی

در جوامع سنتی رابطه جنسی مرد با مرد و زن با زن نوعی هم جنس بازی قلمداد می شود و با این روابط برخوردی سخت می کنند. این جوامع درکی از هم جنس گرایی ندارند.

هموسکسوال: به زنان همجنس گرا لزبین و به مردان هم جنس گرا گی می گویند و به هر دوی اینان هموسکسوال و گی هم گفته می شود.

آسکسوال: بی گرایش جنسی است. آمیزش ناخواهی یا جنس‌ناگرایی یا آسکشوالیتی یکی از گرایش‌ جنسی در انسان‌هاست که فرد جذابیت جنسی را تجربه نمی‌کند. دارای هیچ‌گونه تمایلات جنسی نیست و هیچ علاقه ای به داشتن رابطه جنسی با هیچ‌یک از جنسیت‌های دیگر ندارد. آسکشوالیتی با «دوری از سکس» و «تجرّد» که رفتارهایی ناشی از انتخاب افراد هستند فرق دارد. آسکشوالیتی انتخابی نیست و فرد انتخاب نمی‌کند که عمل جنسی نداشته باشد، بلکه هیچ علاقه‌ای به انجام اعمال جنسی ندارد.

هموفوبیا :هم جنس گرا هراسی را می گویند.

یک پرسش

هم جنس گرایی فطری ست یا انتخابی ست

بعضی برای عقیده اند که همجنس گرایی یک حالت فطری و ژنتیک خاص است

عده ای دیگر براین باورند در فطرت انسان تمایل به جنس موافق وجود دارد و این روش های تربیتی ست که تمایل به جنس موافق را خاموش یا روشن می کند

عده ای دیگر تمایل به جنس موافق را نوعی ارتباط انسانی می دانند که انتخابی ست

زمینه های هم جنس گرایی

زمینه های همجنس گرایی متکی بر دو رشته از عوامل است:

۱- عوامل زیستی

۲- عوامل روان شناختی

عوامل زیستی

ممکن است اجزاء زیستی و ژنتیکی در گرایش جنسی نقش داشته باشند. گزارش شده میزان آندروژن های جاری مردان همجنس گرا کمتر از مردان غیر همجنس گرا است. به نظر می رسد هورمون های دوران جنینی در سازمان دهی دستگاه عصبی مرکزی نقش دارند. ادعا شده  است حضور موثر آندروژن های دوران جنینی در گرایش جنسی نسبت به زنان تاثیر دارد و کمبود آندروژن های این دوره ممکن است سبب گرایش جنسی به سمت مردها شود.

ولی مطالعات کروموزومی نتوانسته اند همجنس گرا ها را از غیر همجنس گرا ها تفکیک کنند.

در یک مطالعه دیگر نشان داده شده که در زنان و مردان همجنس گرا گروهی از سلول های هیپوتالاموس کوچک تر از مردان غیر همجنس گرا است. هیچ یک از این مطالعات تایید نشده است. تغییرات ساختاری در سلول های تولید کننده سوماتو استاتین، در آمیگدال نیز مطرح گشته است.

۲- عوامل روانشناختی

فروید همجنسگرایی را وقفه رشد روانی جسمی تلقی می‌کرد و به ترس های اختگی و ترس از تسلط مادر در مرحله پیش ادیپی، رشد روانی جنسی اشاره می‌کرد. بر طبق نظریه روان پویشی موقعیت‌های اوایل زندگی که ممکن است سبب رفتار همجنس گرایی در مردان شوند که عبارتند از: وابستگی عاطفی شدید به مادر، فقدان نقش پدری موثر، مهار رشد مردانگی از سوی والدین، تثبیت یا پسرفت در مرحله خوش شیفتگی رشد و باخت در رقابت با برادران و خواهران.

با نگاهی به تحقیقات انجام شده می توان گفت که همجنس گرایی تک علتی نیست بلکه مولتی فاکتوریال است.

در علت شناسی هم جنس گرایی دو دیدگاه کلی و متضاد وجود دارد. دیدگاه اول بیان می دارد که این گرایش بیشتر سرشتی است و لذا نباید جلوی گرایش طبیعی فرد را گرفت.

 دیدگاه دوم اذعان می دارد که این گرایش بیشتر تربیتی است.و در این گرایش سرشت هم اگر دخیل باشد فرد باید رفتار جنسی خود را کنترل کند، به این معنا که فرد اختیار دارد که این رفتار را انجام دهد یا ندهد.

تجربیات دوران گذشته فرد مانند تجاوز جنسی، تجربیات همجنس بازی توام با کنجکاوی دوران خرد سالی، عدم توانایی در ایجاد ارتباط با جنس مخالف، عواملی هستند که می توانند کاتالیزور این امر باشند.

یادگیری عاملی بر همجنس گرایی

یادگیری عنصری است که می تواند یک علت اصلی بروز همجنس گرایی باشد. از آنجایی که برخی متخصصان، همجنس گرایی را در برخی افراد بی شباهت به اعتیاد نمی دانند، معتقدند که فرد پس از تجربه رابطه جنسی با همجنس خود نوعی وابستگی روانی و جسمانی به او پیدا می کند.

عوامل محیطی

تا چندی پیش علت گرایش مرد به مرد یا زن به همجنس خود را عوامل محیطی مانند محیط خانوادگی متشنج و نا آرام، تربیت نادرست، تجربیات و خاطرات ناگوار کودکی، استرس ها و ضربه های روحی و همچنین سوءاستفاده جنسی در کودکی می دانستند.

علاوه بر این غالب والدین بسیاری از افراد همجنسگرا خشن و تنبیه گر و بی محبت بوده اند. اگرچه امروزه صحت این اطلاعات کمی مورد تردید قرار گرفته و پایه های علمی محکمی برای آن ها ارائه نشده است اما همچنان می توان با اطمینان گفت که عوامل محیطی در کنار عوامل دیگر می تواند زمینه ساز بروز این گرایش باشد.

همجنس گرایی در چه سنی امکان بروز دارد؟

در دو مقطع زمانی ۳ تا ۵ سالگی و در ۱۵ تا ۱۹ سالگی گرایشات جنسی فرد بیشتر نمایان می‌شود در مقطع اول سنی یعنی در سه تا پنج سالگی هویت جنسی افراد مشخص می‌شود. در این سن فرد گرایشات جنسی ندارد اما هویت جنسی او در این سن شکل می‌گیرد.

در مقطع زمانی دوم بین ۱۵ تا ۱۹ سالگی در افراد تمایل جنسی بیشتری وجود دارد. در این سن از نظر علمی تمایل به هم جنس بیشتر وجود دارد.

سوپرمن های گی و لزبین

باید منتظر باشیم تا در سری جدید انیمیشن های سوپر من با سوپر من های لزبین و گی روبرو شویم.

داستان چیست

سوپر من در ذهن بچه های ۷ تا ۱۴ سال نقش منجی گرانه ای دارد.سینمای هالیود در خلق این سوپر قهرمان موفق بوده است. اما تبدیل این سوپر قهرمان به یک پروپاگاندیست همجنس گرا به چه معناست؟ سینمای هالیوود با میدان آوردن سوپرمن بدنبال چیست؟

پیشاپیش باید گفت؛ این پرسش هیچ ارتباطی به محافظه کار بودن و مخالفت با همجنس گرایی ندارد که به آن خواهیم رسید.

قدرت رسانه

شکی نیست که جهان کنونی جهانی رام و هدایت شده توسط غول رسانه است. غولی که از چراغ جادوی سرمایه آزاد شده است و قرار ست که هر چیز و هرکس را با نام و برندهای مورد نیاز سرمایه آب بندی کند.

این امر از دیرباز در مهد دموکراسی جهان توانسته است دموکراسی و انتخابات را با برند یک کالای لوکس به مشتریانش قالب کند و مهندسی انتخابات را در سطح کلان به انجام برساند و کسی از صندوق های رای با رای گله های هیپنوتیزم شده رسانه بیرون بیاید که خواست صاحبان بزرگ هفت بنیاد بزرگ  مالی دنیاست و تنها و تنها از دو قبیله زولو زولو و مائو مائوست. پس از قدرت رسانه نباید غافل شد.

محافظت از کودکان

بحث اصلی جدا از موافق بودن و نبودن ما با همجنس گرایی در تمامی شعبش این است که چطور باید از فرزندان خود در برابر غول رسانه محافظت کنیم تا کودکی که هنوز هویت جنسی خودش را پیدا نکرده است دچار بحران هویتی نشود.

  شکی نیست که کودک با دیدن سوپرمن در نقش یک همجنس گرا کنجکاو می شود تا ببیند و بداند حقیقت داستان چیست و  کنجکاوی می تواند باعث ورود کودک و نوجوان به تجربه های جدید بشود.

بدهکاری به گی ها

گفته می شود رویکرد سینمای هالیوود به گی ها بابت بدهکاری اخلاقی روشنفکران هالیوود نسبت به ظلمی که در حق گی ها در کشورهای مختلف شده است و می شود می باشد. همانطور که این بدهکاری اخلاقی به یهودی ها باعث تشکیل دولت اسرائیل شد . 

اما شکل دادن به جهان بینی یک کودک تاوان این بدهکاری اخلاقی نیست.

شکی نیست که باید نگاه جامعه به این افراد تغییر کند اما نه از کنار شکل دادن به باور های کودکان و نوجوانانی که هیچ طرف این دعوا نیستند.

چاره کار چیست

گفته می شود یک گزینه تحریم این فیلم هاست که تجربه نشان داده است شدنی نیست. داستان هایی از قبیل قفل کودک و نصب آن راه بجایی تاکنون نبرده است و نمی برد.

نمی شود به کودک و نوجوانی که با پدر و مادرش به فروشگاه رفته است بگوییم این سوپر من گی و لزبین است پس بهتر است از خرید آن صرفنظر کنیم.

آیا این  شتاب بمعنای آن نیست که بعضی ها بدین باور رسیده اند که جهان دارد بطرف آشفتگی شیب پیدا می کند و گرنه عشق و مسائل عشقی و حتی سکسی برای خود بعنوان بخشی ضرور در زندگی بشر جای هیچ چون و چرایی ندارد.

 مسئله ای بنام اقلیت

بدون شک همجنس گرایی مسئله ای واقعی ست و باید بدان پاسخی در خور داد. این پاسخ باید از سوی احزاب و  مجامع روشنفکری داده شود. این عین باور به دموکراسی ست که دموکراسی با تعریف حقوق اقلیت معنا می یابد.

اما این پرسش مهمی ست که چند در صد مردم دنیا همجنس گرا هستند و این مسئله جدا از جمعیتی را که پوشش می دهد در لیست تقاضاهای مردمی که  کار و مسکن  و دارو و نان ندارند و در فقر و فاقه در حال از بین رفتن اند، کجای این لیست قرار می گیرد. 

و اگر قرار است ما بپردازیم به حقوق ضایع شده این اقلیت که در بیشتر کشور ها مظلوم واقع شده است جایش کجاست و مخاطبانش چه کسانی هستند.

در جوامع آزاد نوجوانان به مرور با مسئله ای بنام رابطه عاطفی و جنسی  برخوردی عملی خواهند داشت و از طریق مدارس و وسایل ارتباط جمعی رابطه ای معقول با این مسئله پیدا می کنند.

اما کودک و نوجوان بیش و پیش از هر چیز باید یاد بگیرد بینشی علمی و انسانی به محیط زیست و محیط زندگی خود و آدم های دور و نزدیکش داشته باشد.

آیا این گزاره درستی ست که برای بر انداختن نظم طبقاتی مبتنی بر دگرجنس گرایی باید آنتی تز همه چیز گرایی را جا انداخت تا از دلش هیچ چیز گرایی سنتز شود و بشر از قید و بندهای جنسیتی خلاص شود؟ باید روی این مطلب بیشتر خم شد.

گفته می شود کودک و نوجوان با دیدن کارتون همجنس گرا نمی شوند بلکه تلاش بر این ست که به این درک برسند که اقلیت دگر باش موجودات عجیب و غریبی نیستند انسان هایی هستند که گرایشاتی مخالف اکثریت جامعه دارند همین و باید در همه زمینه ها با آن ها برخوردی انسانی داشت.

پس باید کار فرهنگی کرد و کار فرهنگی یعنی این و مخالفت با این انیمیشن نوعی هم جنس گراستیزی ست. روی این گزاره نیز باید بیشتر اندیشید.

جایزه اسکار

گفته می شود ساختن فیلم های هم جنس گرایی در سینمای هالیود نشانه نوعی روشنفکری ست. این هم از آن مغلطه های بزرگ است که ساختن فیلم همجنس گرا چه ارتباطی با آوانگارد بودن دارد. بهمین خاطر به چنین فیلم هایی اسکار می دهند تا سینما شیب پیدا کند به چنین رویکردی.

نقد فرهنگی

نقد سینمای هالیوود و کشاندن این بحث در میدان کودک و نوجوان  نقدی ست فرهنگی و جای چون و چرای بسیار دارد و لازمه آن تشکیل کمیته های علمی برای پژوهش از چند و چون کار است و ربطی به ستیز محافظه کارانه ندارد.

احترام به حقوق همجنس گرا از این زاویه که یک آدم صاحب تن و بدن خود است و نمی شود این حق را از او زائل کرد و گرایش جنسی هر فرد مربوط به خود اوست جزء حقوق انسانی افراد است.  

بگذریم که نوع بشر به شکل طبیعی گرایش به غیر هم جنس دارد حالا روی این درصد که ۹۷ درصد است یا ۹۹/۹ در صد وارد نمی شویم که بعلت نداشتن آمار درست از دگرباش ها بعلت مخالفت اخلاقی و دینی و قانونی کشورها مناقشه برانگیز است.

اما گرایش دگر جنس خواهی بیش و پیش از همه مربوط است به بقای انسان و از عمده بودن این گرایش ادامه نسل انسان میسر می گردد. آیا عده ای بر آنند که این گرایش را معکوس کنند و اگر چنین است این معکوس شدن چه نتیجه ای برای تمدن و جوامع انسانی دارد.

گیرم که به زعم عده ای ما از نظر روانی هم زن هستیم و هم مرد و بعداً یکی از این دو در ما غالب می شود و هویت جنسی شکل می گیرد  اگر چنین بشود و تصویر از خود ما تحت تاثیر سینما رفته رفته شکل دیگری بگیرد ما با چه معضلاتی روبرو خواهیم شد.

 پرسشی که از سوی بعضی از افراد می شود این است چرا نمایش سکس برای کودک و نوجوان مضر است مگر سکس چه اشکالی دارد.

بررسی های کارشناسی نشان می دهد که بعد از ۱۸ سالگی مواجهه با گرایشات مختلف جنسی بلااشکال است.

از آن جا که همجنس گرایی تاکنون تبار ژنی برایش تعریف نشده است پس نقش محیط و فرهنگ غیر قابل انکار است. مدافعان هم جنس گرایی بر این باورند که هم جنس گرایی غریزه ای ست طبیعی در برخی از انسان هاست که نباید سر کوب شود. اما بحث بر سر انکار و سر کوب نیست. بحث اصلی قرار گرفتن درست هر چیز بر سر جای خود است.

خرده فرهنگ

هر انسانی آزاد است که زندگی خود را بگونه ای که دوست دارد سازماندهی کند. اما این بدان معنا نیست که این خرده فرهنگ پا را فراتر بگذارد از حیطه ای که متعلق به اوست.

پرسشی که بمیان می آید این است که این پروپاگاندای جنسی از کجا می آید و از چه انگیزه هایی آب می خورد و می خواهد ما را به کجا بکشاند. 

عادی سازی این خرده فرهنگ و قشنگ نشان دادن آن از چه روست.

این پرسش ها ربطی به گرایشات و پرسش های جناح محافظه کار و سنتی جامعه که بطور کل مخالف دگرباشی ست ندارد. فرض را بر این می گیریم که هم جنس گرایی یک انتخاب فردی ست و دیگران حق دخالت و نظر دادن در آن را ندارند و فرد را مسئول خودش و روابط جنسی اش می داند.

 اما این اعتراض برای فردی که در یک نظام فردگرا سیر می کند به قوت خود باقی ست که استفاده از یک شخصیت کارتونی بسیار معروف که  ببیندگانش کسانی اند که سکس را در کل نمی فهمند تا ببینند و گرایش های مختلفش را بر گزینند از چه روست و اگر جایی و زمانی برای طرح و عادی سازیش باشد چرا در این ساحت و برای این بازه زمانی.

در حالی که طرح و عادی سازی آن در مکانی دیگر و برای بازه زمانی کسانی که می فهمند سکس چیست و انواع و اقسام مدل ها و گرایش ها را دیده اند یا تجربه کرده اند از مدت ها قبل در سینمای هالیوود جریان دارد و کسی معترض آن نیست جدا از موافق بودن یا مخالف بودن با آن.

 و اصلاً این چه اصراری ست که موجی ایجاد کنیم تا سینمای هالیوود و اسکاربگیر برود بطرف این سینما و این سینما را نوعی سینمای آوانگارد و روشنفکری بدانیم .آیا این امر بمعنای افتادن از آن سوی بام نیست.

فرهنگ سازی برای عادی سازی هم جنس گرایی و خنثی کردن همجنس گرا هراسی و هم جنس ستیزی باید شیوه و گزینه های معقول تری داشته باشد که می توان از طریق کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصان امر بدان رسید.  

https://akhbar-rooz.com/?p=129810 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More