اخبار روز – سايت سياسی خبری و فرهنگی چپ ايران – تاسيس 1378 (1999)

تغييرات اقليمی

اعتصاب جهانی دانش‌آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی آغاز شد

ده ها هزار دانش آموز امروز در اعتراض به بی توجهی دولت و شرکت های بزرگ سرمایه داری نسبت به فاجعه ی زیست محیطی به خیابان ها می آیند. فراخوان های بسیاری از سوی گروه های مختلف برای پیوستن به این اعتراضات جهانی منتشر شده است

این‌سو ویرانی، آن‌سو تاراج

زیرساخت‌های اقتصادی در ایران امروز حاصل بیش از یک سده ارزش‌زایی نیروهای کار در ایران و بهره‌برداری گسترده از منابع طبیعی سرشار آن بوده است. این ارزش‌های اقتصادی و طبیعی […]

زندگی مردم در گرداب تورم !

«عملیات بازار باز» که بر اساس سیاست پولی بانک مرکزی در راستای آزاد سازی اقتصادی به مورد اجرا گذاشته می شود٬ نه تنها به کنترل نقدینگی و تورم منجر نخواهد […]